Rejestr zmian w biuletynie

05.02.2020

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego referenta w Miejskim Domu Kultury
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót związanych z remontem łazienki w lokalu przy ul. Wąskiej 2/1 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lublińcu w sprawie zwołania sesji Rady Miejskiej w Lublińcu na dzień 13 lutego 2020 r. o godz. 10.00.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lublińcu w sprawie zwołania sesji Rady Miejskiej w Lublińcu na dzień 13 lutego 2020 r. o godz. 10.00.
Treść zmiany:
Dodano załącznik " Postanowienie Przewodniczącego Rady Miejskiej wLublińcu w sprawie zwołania sesji Rady Miejskiej w Lublińcu na dzień13 lutego 2020 r. o godz. 10.00."
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lublińcu w sprawie zwołania sesji Rady Miejskiej w Lublińcu na dzień 13 lutego 2020 r. o godz. 10.00.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Postanowienie Przewodniczącego Rady Miejskiej wLublińcu w sprawie zwołania sesji Rady Miejskiej w Lublińcu na dzień13 lutego 2020 r. o godz. 10.00.
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lublińcu w sprawie zwołania sesji Rady Miejskiej w Lublińcu na dzień 13 lutego 2020 r. o godz. 10.00.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

04.02.2020

Dotyczy dokumentu:
Organy jednostki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje podstawowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

30.01.2020

Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie kominów dymowych i wentylacyjnych w budynku mieszkalnym przy ul. Paderewskiego 15 w Lublińcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie kominów dymowych i wentylacyjnych w budynku mieszkalnym przy ul. Paderewskiego 15 w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogloszenie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie kominów dymowych i wentylacyjnych w budynku mieszkalnym przy ul. Paderewskiego 15 w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Formularz_zal_1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie kominów dymowych i wentylacyjnych w budynku mieszkalnym przy ul. Paderewskiego 15 w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Umowa_wzor.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie kominów dymowych i wentylacyjnych w budynku mieszkalnym przy ul. Paderewskiego 15 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym wykonanie robót związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w ulicach Sosnowej, Gajowej i części ulicy Grzybowej w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 49/II/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 16 stycznia 2020 r. stwierdzająca nieważność uchwały Nr 177/XVI/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji zadań z zakresu modernizacji źródła ciepła w budynkach mieszkalnych i mieszkaniach położonych na terenie gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 177/XVI/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji zadań z zakresu modernizacji źródła ciepła w budynkach mieszkalnych i mieszkaniach położonych na terenie gminy Lubliniec.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 177/XVI/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji zadań z zakresu modernizacji źródła ciepła w budynkach mieszkalnych i mieszkaniach położonych na terenie gminy Lubliniec.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr 49/II/2020 Kolegium Regionalnej IzbyObrachunkowej w Katowicach z dnia 16 stycznia 2020 r."
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 177/XVI/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji zadań z zakresu modernizacji źródła ciepła w budynkach mieszkalnych i mieszkaniach położonych na terenie gminy Lubliniec.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 177/XVI/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji zadań z zakresu modernizacji źródła ciepła w budynkach mieszkalnych i mieszkaniach położonych na terenie gminy Lubliniec.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr 49/II/2020 Kolegium Regionalnej IzbyObrachunkowej w Katowicach z dnia 16 stycznia 2020 r."
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Jana Springwalda - ZSR.0003.00003.2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Jana Springwalda - ZSR.0003.00003.2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź na interpelację"

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna