Rejestr zmian w biuletynie

18.04.2019

Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Pawonków w sprawie realizacji zadania publicznego – organizowania, prowadzenia i finansowania nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego w roku szkolnym 2019/2020, w pozaszkolnym punkcie katechetycznym przy Zborze „Skała” w Lublińcu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Koszęcin w sprawie realizacji zadania publicznego – organizowania, prowadzenia i finansowania nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego w roku szkolnym 2019/2020, w pozaszkolnym punkcie katechetycznym przy Zborze „Skała” w Lublińcu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Paderewskiego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 25 kwietnia 2019 r. w sprawie Parku Miejskiego w Lublińcu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lublińcu w sprawie zwołania sesji Rady Miejskiej w Lublińcu na dzień 25 kwietnia 2019 roku o godz.10.00
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Gabriela Podbioła - ZSR.0003.00022.2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Damiana Włodarczyka - ZSR.0003.00021.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

17.04.2019

Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Damiana Włodarczyka - ZSR.0003.00021.2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Procedura pozakonkursowa na dotację dla organizacji pozarządowej Sporting Football Academy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja negatywna dot. dz 1408/51 w Lublińcu przy ul. W Kilara.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja negatywna dz.367/22 przy ul. W Witosa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ulicy Czarnoleskiej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ulicy Czarnoleskiej.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - zgoda na nabycie nieruchomości ze środkówmajątku wspólnego.doc"
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ulicy Czarnoleskiej.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - oświadczenie - stan techniczny i prawnynieruchomości.doc"
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ulicy Czarnoleskiej.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - zgoda na przetwarzanie danych osobowych ipublikację wyniku przetargu.doc"
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ulicy Czarnoleskiej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 98/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 29 MARCA 2019 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Lublińcu do prowadzenia czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 97/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 29 MARCA 2019 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Lublińcu do podpisywania kart spisów wyborców do głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 98/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 29 MARCA 2019 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Lublińcu do prowadzenia czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 97/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 29 MARCA 2019 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Lublińcu do podpisywania kart spisów wyborców do głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 96/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 29 MARCA 2019 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2019 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 96/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 29 MARCA 2019 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2019 rok.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik_dochody_96_29_03_2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 96/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 29 MARCA 2019 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2019 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 95/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej na realizację zadań publicznych Miasta Lublińca
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 94/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Lublińca za 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 94/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Lublińca za 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZBM_94_2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 94/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Lublińca za 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 93/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 27 MARCA 2019 ROKU w sprawie informacji o stanie mienia Gminy Lubliniec wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

16.04.2019

Dotyczy dokumentu:
fragment Protokołu kontroli z wykorzystania dotacji dla Zespołu Szkół KSW im. Św. E.Stein
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na dostawę wyposażenia - szaf i regałów metalowych - na potrzeby Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na dostawę wyposażenia - szaf i regałów metalowych - na potrzeby Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wzor_umowy_zal_nr_3.odt"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na dostawę wyposażenia - szaf i regałów metalowych - na potrzeby Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Kalkulacja_ofertowa_zal_nr_1.odt"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na dostawę wyposażenia - szaf i regałów metalowych - na potrzeby Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Formularz_oferty_zal_nr_2.odt"
Dotyczy dokumentu:
fragment Protokołu kontroli z wykorzystania dotacji dla Akademii Przedszkolaka KANGUREK
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
fragment Protokołu kontroli z wykorzystania dotacji dla Przedszkola Stumilowy Las
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
fragment Protokołu kontroli z wykorzystania dotacji dla Niepublicznego Przedszkola Bajkolandia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
fragment Protokołu kontroli z wykorzystania dotacji dla Przedszkola Artystycznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PLAN KONTROLI wewnętrznej na 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z wykonania Planu kontroli za 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie remontu mieszkania komunalnego przy ul. Stein 6/1 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z naboru na stanowisko urzędnicze w Referacie Księgowości Budżetowej i Płac w Wydziale Finansowym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

15.04.2019

Dotyczy dokumentu:
Komunikat Rejonowej Komisji Wyborczej nr 30 w Częstochowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała RIO w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Lublińca sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała RIO w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Lublińca sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr 4200_VI_59_2019_RIO w Katowicach wsprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Lublińcasprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z informacją ostanie mienia komunalnego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała RIO w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Lublińca sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała Nr 4200_VI_59_2019_RIO w Katowicach wsprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Lublińcasprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z informacją ostanie mienia komunalnego.pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwała RIO w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Lublińca sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna