Rejestr zmian w biuletynie

24.12.2019

Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnej Iwony Janic i Radnego Adama Richtera - ZSR.0003.00081.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnej Iwony Janic i Radnego Adama Richtera - ZSR.0003.00081.2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź na interpelację 1"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnej Iwony Janic i Radnego Adama Richtera - ZSR.0003.00080.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnej Iwony Janic i Radnego Adama Richtera - ZSR.0003.00080.2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź na interpelację"

20.12.2019

Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 174/XVI/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta na 2020 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 173/XVI/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubliniec.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 171/XVI/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 180/XVI/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju Rady Miejskiej w Lublińcu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 179/XVI/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju Rady Miejskiej w Lublińcu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 178/XVI/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 178/XVI/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr 178/XVI/2019 Rady Miejskiej w Lublińcuz dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanieDyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu."
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 177/XVI/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji zadań z zakresu modernizacji źródła ciepła w budynkach mieszkalnych i mieszkaniach położonych na terenie gminy Lubliniec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 176/XVI/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia na 2020 rok planu dofinansowania formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 176/XVI/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia na 2020 rok planu dofinansowania formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała Nr 175/XVI/2019 Rady Miejskiejw Lublińcu z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia na 2020 rokplanu dofinansowania formy doskonalenia zawodowego nauczycieli,maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przezuczelnie oraz specjalności i form kształcenia, na któredofinansowanie jest przyznawane" na "Uchwała Nr 176/XVI/2019 RadyMiejskiej w Lublińcu z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia na2020 rok planu dofinansowania formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształceniepobierane przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia, naktóre dofinansowanie jest przyznawane"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 176/XVI/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia na 2020 rok planu dofinansowania formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 176/XVI/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia na 2020 rok planu dofinansowania formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr 175/XVI/2019 Rady Miejskiej w Lublińcuz dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia na 2020 rok planudofinansowania formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnejkwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jestprzyznawane"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 176/XVI/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia na 2020 rok planu dofinansowania formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała Nr 175/XVI/2019 Rady Miejskiej wLublińcu z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie aktualizacji i przyjęciado realizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Lubliniec nalata 2015-2022. Aktualizacja.”
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 175/XVI/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie aktualizacji i przyjęcia do realizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Lubliniec na lata 2015-2023. Aktualizacja.”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 174/XVI/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta na 2020 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na utrzymanie czystości ulic, chodników i placów w Lublińcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na utrzymanie czystości ulic, chodników i placów w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 173/XVI/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubliniec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 172/XVI/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 17 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Lublińcu Nr 158/XV/2019 z dnia 18 listopada 2019 roku w sprawie opłaty targowej na 2020 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 171/XVI/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 171/XVI/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 rok.
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała Nr 170/XVI/2019 Rady Miejskiejw Lublińcu z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu miasta na2019 rok." na "Uchwała Nr 171/XVI/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu zdnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 rok."
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 171/XVI/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 170/XVI/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do kapitału zakładowego Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Tarnowskich Górach.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o najem lokalu użytkowego w budynku przy ul. Piłsudskiego 9 w trybie bezprzetargowym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego śródmieście i południową część miasta Lublińca
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego śródmieście i południową część miasta Lublińca
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Obwieszczenie śródmieście.pdf"
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego śródmieście i południową część miasta Lublińca
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Odwieszczenie śródmieście.pdf
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego śródmieście i południową część miasta Lublińca
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego śródmieście i południową część miasta Lublińca
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odwieszczenie śródmieście.pdf"
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego śródmieście i południową część miasta Lublińca
Treść zmiany:
Dodano załącznik "RODO planowanie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego śródmieście i południową część miasta Lublińca
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Lisowickiej miasta Lublińca
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Lisowickiej miasta Lublińca
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała_162_XV_2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Lisowickiej miasta Lublińca
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Obwieszczenie Lisowicka.pdf"
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Lisowickiej miasta Lublińca
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno – wschodniej części miasta Lublińca
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno – wschodniej części miasta Lublińca
Treść zmiany:
Dodano załącznik "RODO planowanie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno – wschodniej części miasta Lublińca
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Obwieszczenie wschodnia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno – wschodniej części miasta Lublińca
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 146/XIV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 października 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach prowadzonych przez Gminę Lubliniec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 146/XIV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 października 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach prowadzonych przez Gminę Lubliniec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Śląskiego NrNPII.4131.1.770.2019 z dnia 29 listopada 2019 r."
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 146/XIV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 października 2019 r w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach prowadzonych przez Gminę Lubliniec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 146/XIV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 października 2019 r w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach prowadzonych przez Gminę Lubliniec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rozstrz.Nadz. NPII.4131.1.770.2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Śląskiego Nr NPII.4131.1.770.2019 z dnia 29 listopada 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr 146/XIV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 października 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach prowadzonych przez Gminę Lubliniec, w całości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Śląskiego Nr NPII.4131.1.770.2019 z dnia 29 listopada 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr 146/XIV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 października 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach prowadzonych przez Gminę Lubliniec, w całości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna