Rejestr zmian w biuletynie

04.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Łukasza Mikulskiego - ZSR.0003.00031.2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 131/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 21 MAJA 2019 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2019 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 130 / 2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 8 w Lublińcu, ul. Uchodźców 34, 42-700 Lubliniec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 130 / 2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 8 w Lublińcu, ul. Uchodźców 34, 42-700 Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 129 / 2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Lublińcu, ul. Wawrzyńca Hajdy 20, 42-700 Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 128 /2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Bohaterów Westerplatte w Lublińcu, ul. Zwycięstwa 32, 42-700 Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 127/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Lublińcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Stefana Kisielewskiego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 127/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Lublińcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Stefana Kisielewskiego.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "mapka podlądowa dz. 1508-51.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 127/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Stefana Kisielewskiego.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - zgoda na nabycie nieruchomości ze środkówmajątku wspólnego.doc"
Dotyczy dokumentu:
II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Stefana Kisielewskiego.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - oświadczenie - stan techniczny i prawnynieruchomości.doc"
Dotyczy dokumentu:
II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Stefana Kisielewskiego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 126/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 17 maja 2019 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej zmiany uchwały Nr 499/XLVIII/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, a także nauczycieli którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie w placówkach oświatowych, dla których Gmina Lubliniec jest organem prowadzącym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 126/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 17 maja 2019 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej zmiany uchwały Nr 499/XLVIII/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, a także nauczycieli którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie w placówkach oświatowych, dla których Gmina Lubliniec jest organem prowadzącym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 126/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 17 maja 2019 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej zmiany uchwały Nr 499/XLVIII/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, a także nauczycieli którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie w placówkach oświatowych, dla których Gmina Lubliniec jest organem prowadzącym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 125/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Lublińcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 125/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie 125_2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 125/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
II przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ulicy Czarnoleskiej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
II przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ulicy Czarnoleskiej.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "mapka poglądowa dz 253-48 Czarnoleska.pdf"
Dotyczy dokumentu:
II przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ulicy Czarnoleskiej.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - zgoda na nabycie nieruchomości ze środkówmajątku wspólnego.doc"
Dotyczy dokumentu:
II przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ulicy Czarnoleskiej.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - oświadczenie - stan techniczny i prawnynieruchomości.doc"
Dotyczy dokumentu:
II przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ulicy Czarnoleskiej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 124/2019 Burmistrza Miasta Lublińca w sprawie udzielenia pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
II przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu pomiędzy ulicami Lisowicką i Wojciecha Kilara.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
II przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu pomiędzy ulicami Lisowicką i Wojciecha Kilara.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "mapka poglądowa dz 1408-51 ul.Lisowicka-Kilara.pdf"
Dotyczy dokumentu:
II przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu pomiędzy ulicami Lisowicką i Wojciecha Kilara.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - zgoda na nabycie nieruchomości ze środkówmajątku wspólnego.doc"
Dotyczy dokumentu:
II przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu pomiędzy ulicami Lisowicką i Wojciecha Kilara.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - oświadczenie - stan techniczny i prawnynieruchomości.doc"
Dotyczy dokumentu:
II przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu pomiędzy ulicami Lisowicką i Wojciecha Kilara.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 123/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 17 MAJA 2019 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2019 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 123/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 17 MAJA 2019 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2019 rok.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik_dochody_123_17_05_2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 123/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 17 MAJA 2019 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2019 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

03.06.2019

Dotyczy dokumentu:
ZESPÓŁ ds. EDUKACJI, ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Łukasza Mikulskiego - ZSR.0003.00028.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Łukasza Mikulskiego - ZSR.0003.00028.2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź na interpelację"

30.05.2019

Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 23.04.2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26.03.2019r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22.01.2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na dostawę wyposażenia na potrzeby zaplecza sportowego w Lublińcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na dostawę wyposażenia na potrzeby zaplecza sportowego w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogloszenie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na dostawę wyposażenia na potrzeby zaplecza sportowego w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "kalkulacja_ofertowa_zalacznik_nr_1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na dostawę wyposażenia na potrzeby zaplecza sportowego w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "formularz_ofertowy_zalacznik_nr_2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na dostawę wyposażenia na potrzeby zaplecza sportowego w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Zastępca głównego księgowego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej sie ozatrudnienie"
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Zastępca głównego księgowego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej sieo zatrudnienie

29.05.2019

Dotyczy dokumentu:
Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja dodatkowa ŚDS za 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rachunek zysków i strat ŚDS za 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Bilans za 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Łukasza Mikulskiego - ZSR.0003.00026.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Łukasza Mikulskiego - ZSR.0003.00026.2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź na interpelację."
Dotyczy dokumentu:
zapytanie Radnego Damiana Włodarczyka ZSR.0003.00025.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zapytanie Radnego Damiana Włodarczyka ZSR.0003.00025.2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZSR.0003.00025.2019odp.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 15/2018 Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Lublińcu z dnia 20 września 2018r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu zamówień publicznych do 30000 tys. euro
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna