Rejestr zmian w biuletynie

02.04.2019

Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie mieszkania komunalnego przy ul. Stein 6/1 w Lublińcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie mieszkania komunalnego przy ul. Stein 6/1 w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wyjasnienia_Stein_6.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnej Marioli Honisz - ZSR.0003.00013.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnej Marioli Honisz - ZSR.0003.00013.2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź na interpelację"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnej Czesławy Włuka - ZSR.0003.00012.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnej Czesławy Włuka - ZSR.0003.00012.2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź na interpelację"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnej Czesławy Włuka - ZSR.0003.00011.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnej Czesławy Włuka - ZSR.0003.00011.2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź na interpelację"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Franciszka Wróbla ZSR.0003.00008.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Franciszka Wróbla ZSR.0003.00008.2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź na interpelację c.d."
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 82/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 82/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 81/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 81/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZB 81_2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 81/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zal.1 MDK.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 81/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 80 /2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie nabycia do zasobu Gminy Lubliniec udziałów w nieruchomościach gruntowych, położonych w Lublińcu przy rondzie im. Księdza Jerzego Popiełuszki.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 79 /2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie nabycia do zasobu Gminy Lubliniec udziałów w nieruchomościach gruntowych, położonych w Lublińcu przy rondzie im. Księdza Jerzego Popiełuszki.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 78 /2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie nabycia do zasobu Gminy Lubliniec udziałów w nieruchomościach gruntowych, położonych w Lublińcu przy rondzie im. Księdza Jerzego Popiełuszki.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 77 /2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie nabycia do zasobu Gminy Lubliniec udziałów w nieruchomościach gruntowych, położonych w Lublińcu przy rondzie im. Księdza Jerzego Popiełuszki.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 76/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 14 marca 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

29.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie II w sprawie podziału Miasta Lublińca na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 27 marca 2019r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Lubliniec w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnej Danuty Jelonek - ZSR.0003.00016.2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Benedykta Majera - ZSR.0003.00015.2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Benedykta Majera - ZSR.0003.00014.2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na montaż wykładziny w lokalach mieszkalnych nr 1, 2, 3, 7, 8, 9, 11 w budynku przy ul. Grunwladzkiej 27 w Lublińcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na montaż wykładziny w lokalach mieszkalnych nr 1, 2, 3, 7, 8, 9, 11 w budynku przy ul. Grunwladzkiej 27 w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik nr 2 - wzór umowy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na montaż wykładziny w lokalach mieszkalnych nr 1, 2, 3, 7, 8, 9, 11 w budynku przy ul. Grunwladzkiej 27 w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1 - formularz ofertowy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na dostawę sprzętu elektronicznego - serwery na potrzeby Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

28.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnej Marioli Honisz - ZSR.0003.00013.2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnej Czesławy Włuka - ZSR.0003.00012.2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnej Czesławy Włuka - ZSR.0003.00011.2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Jana Springwalda ZSR.0003.00010.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Jana Springwalda ZSR.0003.00010.2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź na interpelację"
Dotyczy dokumentu:
Protokoły z głosowań radnych -VI Sesja Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 28 marca 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie mieszkania komunalnego przy ul. Stein 6/1 w Lublińcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie mieszkania komunalnego przy ul. Stein 6/1 w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał. nr 3 Stein 6 - ślepy.zip"

26.03.2019

Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 75/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 12.03.2019r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 74/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 11 MARCA 2019 ROKU w sprawie postępowania z dokumentacją w Systemie Obiegu Dokumentów (SOD) FINN SQL WEB
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 73/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 11 marca 2019r. w sprawie nabycia do zasobu Gminy Lubliniec udziałów w nieruchomościach gruntowych, położonych w Lublińcu przy rondzie im. Księdza Jerzego Popiełuszki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 72/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 11 MARCA 2019 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2019 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 71/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 08 MARCA 2019 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2019 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 71/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 08 MARCA 2019 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2019 rok.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik_dochody_71_08_03_2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 71/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 08 MARCA 2019 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2019 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na dostawę sprzętu elektronicznego - urządzenia wielofunkcyjne, drukarki - na potrzeby Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarzadzenie nr 92/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 25 marca 2019r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 6 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 91/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 25 marca 2019r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 90/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 25 marca 2019r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 8 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna