Rejestr zmian w biuletynie

07.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26.03.2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22.02.2019r. [
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na budowę Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Niegolewskich w Lublińcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na budowę Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Niegolewskich w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Lokalizacja zał. 5"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na budowę Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Niegolewskich w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt zagospodarowania terenu zał. 4"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na budowę Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Niegolewskich w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Opis przedmiotu zamówienia zał. 3"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na budowę Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Niegolewskich w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wzór umowy zał. 2"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na budowę Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Niegolewskich w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Formularz ofertowy zał. 1"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na budowę Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Niegolewskich w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na budowę Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Kokotek w Lublińcu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na budowę Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Kokotek w Lublińcu.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Nawierzchnia i ogrodzenie zał. 5"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na budowę Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Kokotek w Lublińcu.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt zagospodarowania terenu zał. 4"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na budowę Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Kokotek w Lublińcu.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Opis przedmiotu zamówienia zał. 3"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na budowę Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Kokotek w Lublińcu.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wzór umowy zał. 2"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na budowę Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Kokotek w Lublińcu.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Formularz ofertowy zał. 1"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na budowę Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Kokotek w Lublińcu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie kominów dymowych i wentylacyjnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Paderewskiego 15 w Lublińcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie kominów dymowych i wentylacyjnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Paderewskiego 15 w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogloszenie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie kominów dymowych i wentylacyjnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Paderewskiego 15 w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "formularz_zal_1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie kominów dymowych i wentylacyjnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Paderewskiego 15 w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wzor_umowy_zal_2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie kominów dymowych i wentylacyjnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Paderewskiego 15 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwiesczenie Burmistrza Miasta Lublińca BKE.6220.00003.2019 z dnia 06.06.2019r. informujące o wydaniu decyzji środowiskowej dla Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego "LARIX" Sp. z o.o. o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu przekruszania odpadów w instalacji stacjonarnej kruszarki na działce o nr ewid 921/19 w Lublińcu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Łukasza Mikulskiego - ZSR.0003.00031.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Łukasza Mikulskiego - ZSR.0003.00031.2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź na interpelację"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Adama Richtera - ZSR.0003.00029.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Adama Richtera - ZSR.0003.00029.2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź na interpelację"

06.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 18.12.2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25.02.2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 07.05.2019r. [
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 20.05.2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze dot. rozliczeń czynszowych w Wydziale Inwestycji i Rozwoju
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Wydziale Inwestycji i Rozwoju
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 145/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 25/III/2019 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 30 stycznia 2019r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Lublinieckiego w 2019 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE Nr 144/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu fotograficznego „Lubliniec dawniej i dziś”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 143/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Lublińcu przy ulicy Tysiąclecia na okres do 3 lat.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 142/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Lublińcu przy ulicy Krótkiej na okres do 3 lat.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 141/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Lublińcu przy ulicy P. Stalmacha na okres do 3 lat.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 140/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Lublińcu przy ulicy Jaworowej na okres do 3 lat.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 139/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Lublińcu przy ulicy Cegielnianej na okres do 3 lat.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 138/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Lublińcu przy ulicy Lisowickiej na okres do 3 lat.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 137/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 136/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 21 maja 2019r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 135/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Lublińcu przy ulicy Szymanowskiego na okres do 3 lat.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 134/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Lublińcu przy ulicy Grunwaldzkiej na okres do 3 lat.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 133/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Lublińcu przy ul. M. C. Skłodowskiej na okres do 3 lat.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 132/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Lublińcu przy ulicy Sportowej na okres do 3 lat.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Procedura pozakonkursowa na dotację dla organizacji pozarządowej Klubu Sportowego Tajfun Harbułtowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Procedura pozakonkursowa na dotację dla organizacji pozarządowej Lublinieckiego Klubu Sportowego „SPARTA” Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Procedura pozakonkursowa na dotację dla organizacji pozarządowej Lublinieckiego Klubu Sportowego „SPARTA” Lubliniec
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Procedura pozakonkursowa na dotację dla organizacji pozarządowej Klubu Sportowego Tajfun Harbułtowice
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Procedura pozakonkursowa na dotację dla organizacji pozarządowej Klubu Sportowego Tajfun Harbułtowice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Procedura pozakonkursowa na dotację dla organizacji pozarządowej Klubu Sportowego Tajfun Harbułtowice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oferta.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Procedura pozakonkursowa na dotację dla organizacji pozarządowej Klubu Sportowego Tajfun Harbułtowice
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oferta.pdf

05.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Raport o Stanie Miasta Lubliniec
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Raport o Stanie Miasta Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lublińcu w sprawie zwołania sesji Rady Miejskiej w Lublińcu na dzień 12 czerwca 2019 roku o godz.10.00
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót związanych z dostosowaniem budynku Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Lublińcu do wymagań bezpieczeństwa pożarowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert, poprzedzających negocjacje w przedmiocie wyboru agenta emisji obligacji komunalnych miasta Lubliniec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert, poprzedzających negocjacje w przedmiocie wyboru agenta emisji obligacji komunalnych miasta Lubliniec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź_na_zapytanie_nr_2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Procedura pozakonkursowa na dotację dla organizacji pozarządowej Klubu Sportowego Tajfun Harbułtowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Procedura pozakonkursowa na dotację dla organizacji pozarządowej Lublinieckiego Klubu Sportowego „SPARTA” Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Petycja z dnia 28-05-2019 - Koszty użytkowania służbowych telefonów komórkowych wykorzystywanych do wykonywania zadań publicznych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o najem lokalu użytkowego w budynku przy ul. Stalmacha 12 w Lublińcu w trybie bezprzetargowym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o najem lokalu użytkowego w budynku przy ul. Sokoła 13 w Lublińcu w trybie bezprzetargowym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna