Rejestr zmian w biuletynie

16.05.2019

Dotyczy dokumentu:
Skład Komisji Rady Miejskiej w Lublińcu kadencja 2018-2023
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Skład Komisji Rady Miejskiej w Lublińcu kadencja 2018-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Skład Komisji Rady Miejskiej - kadencja 2018-2023"
Dotyczy dokumentu:
Skład Komisji Rady Miejskiej w Lublińcu kadencja 2018-2023
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Skład komisji..pdf
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Łukasza Mikulskiego - ZSR.0003.00027.2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Łukasza Mikulskiego - ZSR.0003.00024.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Łukasza Mikulskiego - ZSR.0003.00024.2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź na interpelację"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Łukasza Mikulskiego - ZSR.0003.00023.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Łukasza Mikulskiego - ZSR.0003.00023.2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź na interpelację"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót związanych z dostosowaniem budynku Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Lublińcu do wymagań bezpieczeństwa pożarowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 22 maja 2019 r. w sprawie powołania Zespołu Opiniującego kandydatów na ławników.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 22 maja 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta Lublińca.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 22 maja 2019 r. w sprawie podjęcia przez Radę Ministrów skutecznych działań wpływających na poprawę jakości powietrza w Polsce.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 22 maja 2019 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 22 maja 2019 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 22 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 456/XLIV/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Status prawny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Organy jednostki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Mienie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europesjkiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

15.05.2019

Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lublińcu w sprawie zwołania sesji Rady Miejskiej w Lublińcu na dzień 22 maja 2019 r. o godz. 9.00
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania finansowe Urzędu Miejskiego w Lublińcu za I kwartał 2019 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rb-27 S z wykonania planu dochodów budzetowych jstza okres sprawozdawczy od początku roku do 31 marca 2019r."
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania finansowe Urzędu Miejskiego w Lublińcu za I kwartał 2019 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rb-28 S z wykonania planu wydatków budzetowych jstza okres sprawozdawczy od początku roku do 31 marca 2019r."
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania finansowe Urzędu Miejskiego w Lublińcu za I kwartał 2019 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rb-N-kwartalne sprawozdanie o stanie naleznościoraz wybranych aktywów finansowych jst wg stanu na koniec I kwartału2019 roku."
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania finansowe Urzędu Miejskiego w Lublińcu za I kwartał 2019 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rb-NDS-kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficyciejst za okres od początku roku do dnia 31 marca 2019r."
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania finansowe Urzędu Miejskiego w Lublińcu za I kwartał 2019 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiazań w/gtytułów dłuźnych oraz gwarancji i poreczeń jst wg stanu na31.03.2019r..."
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Łukasza Mikulskiego - ZSR.0003.00026.2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zapytanie Radnego Damiana Włodarczyka ZSR.0003.00025.2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

10.05.2019

Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie bilansowe za 2018r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie bilansowe za 2018r.
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie bilansowe za 2018r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie bilansowe za 2018r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacje podstawowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Procedura pozakonkursowa na dotację dla organizacji pozarządowej Ścieżka Marzeń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania bilansowe za 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie bilansowe za 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie bilansowe za 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania finansowe jednostki
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania finansowe jednostki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania finansowe jednostki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
SPRAWOZDANIA BILANSOWE ZA 2018 ROK
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania finansowe za 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku z przeprowadzonego zapytana ofertowego na dostawę sprzętu elektronicznego na potrzeby Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Mienie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Mienie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik P8 Bilans.pdf
Dotyczy dokumentu:
Mienie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik P8 Rachunek zysków i strat.pdf
Dotyczy dokumentu:
Mienie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik P8 Zestawienie zmian w funduszu.pdf
Dotyczy dokumentu:
Mienie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik P8 Informacja dodatkowa.pdf
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania bilansowe za 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania bilansowe za 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "P8 Zestawienie zmian w funduszu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania bilansowe za 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "P8 Informacja dodatkowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania bilansowe za 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "P8 Rachunek zysków i strat.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania bilansowe za 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna