Rejestr zmian w biuletynie

08.01.2020

Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert na utrzymanie czystości ulic, chodników i placów w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 149/XIV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 października 2019 r w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Jana Springwalda - ZSR.0003.00083.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Jana Springwalda - ZSR.0003.00083.2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź na interpelację"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Olgierda Kniejskiego - ZSR.0003.00082.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Olgierda Kniejskiego - ZSR.0003.00082.2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź na interpelację"
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 26 listopada 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

02.01.2020

Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zmiana Regulaminu Organizacyjnego - 18 listopada2019.pdf"

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna