Rejestr zmian w biuletynie

25.02.2020

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie robót związanych z dostosowaniem budynku Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Lublińcu do wymagań bezpieczeństwa pożarowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 66/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie przeznaczenia do użyczenia w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej położonej w Lublińcu przy ul. Inwestycyjnej na okres do 3 lat.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 65/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 64/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 63/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 62/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 62/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 61/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 61/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 61/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał-zarz 61.doc
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 61/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 61/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał-zarz 61.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 61/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Łukasza Mikulskiego - ZSR.0003.00006.2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Łukasza Mikulskiego - ZSR.0003.00006.2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź na interpelację"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 60/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 59/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 58/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 58/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 57/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 56/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia i dzierżawy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

21.02.2020

Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Miasta Lublińca, 42-700 Lubliniec, ul. Paderewskiego 5, ogłasza nabór ofert na wykonanie kompletnego wniosku aplikacyjnego do RPO WSL 2014-2020 dla projektu pn.: „Program Słoneczny Lubliniec - montaż kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Lubliniec” oraz na aktualizację opracowanych dokumentacji technicznych.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WYNIKI_ protokół z postępowania"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Lublińcu przy ul. J. Cebulskiego, Stara Kolonia, Sądowa 10.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert na wykonanie robót związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w ulicach Sosnowej, Gajowej i części ulicy Grzybowej w Lublińcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Lublińcu przy ul. J. Cebulskiego, Stara Kolonia, Sądowa 10.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie kominów dymowych i wentylacyjnych w budynku mieszkalnym przy ul. Paderewskiego 15 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert na wykonanie robót związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w ulicach Sosnowej, Gajowej i części ulicy Grzybowej w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 44/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 43/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie wysokości stawek czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 42/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 12 lutego 2020r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 41/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubliniec w 2020 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 170/XVI/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do kapitału zakładowego Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Tarnowskich Górach.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 170/XVI/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do kapitału zakładowego Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Tarnowskich Górach.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rozstrzygnięcie Wojewody Śląskiego."
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Śląskiego Nr NPII.4131.1.121.2020 z dnia 14 lutego 2020 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr 170/XVI/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do kapitału zakładowego Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z ograniczona odpowiedzialnością w Tarnowskich Górach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 112/XII/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego południową część miasta Lubliniec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 112/XII/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego południową część miasta Lubliniec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rozstrzygnięcie Wojewody Śląskiego"

20.02.2020

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 40/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 11 luty 2020 w sprawie upoważnienia do występowania w imieniu Gminy Lubliniec jako pełnomocników celem składania oświadczeń woli w zakresie zarządu mieniem.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 39/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie powołania zespołu do zapewnienia obsługi i warunków techniczno – materialnych pracy obwodowych komisji wyborczych oraz wykonania zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 38/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie miejsc na terenie gminy Lubliniec przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 37/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 06 LUTEGO 2020 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2020 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 37/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 06 LUTEGO 2020 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2020 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 36/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie założenia Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Lublińca
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 36/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie założenia Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Lublińca
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał. 2 do zarządzenia.docx"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 36/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie założenia Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Lublińca
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał. 2 do zarządzenia.docx
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 36/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie założenia Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Lublińca
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał. 1 do zarządzenia.docx"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 36/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie założenia Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Lublińca
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał. 2 do zarządzenia.docx
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 36/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie założenia Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Lublińca
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 36/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie założenia Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Lublińca
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie.docx"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 36/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie założenia Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Lublińca
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał. 2 do zarządzenia.docx"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 36/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie założenia Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Lublińca
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Łukasza Mikulskiego - ZSR.0003.00006.2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Łukasza Mikulskiego - ZSR.0003.00005.2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Łukasza Mikulskiego - ZSR.0003.00004.2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

19.02.2020

Dotyczy dokumentu:
Wzór zgłoszenia na członków obwodowych komisji wyborczych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kalendarz Wyborczy dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2020r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie remontów bieżących, konserwacji i usuwanie awarii w budynkach komunalnych i lokalach stanowiących zasób gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 187/XVIII/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 188/XVIII/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2020 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 188/XVIII/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2020 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 202/XVIII/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Lubliniec na rok szkolny 2019/2020.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 201/XVIII/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach prowadzonych przez Gminę Lubliniec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 200/XVIII/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Lubliniec na lata 2020 – 2023.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 191/XVIII/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 189/XVIII/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 403/XXXIX/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności pieniężnych, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty płatności należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Lubliniec i jej jednostkom organizacyjnym wymienionym w art. 9 pkt 3, 4 i 13 ustawy o finansach publicznych oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna