Rejestr zmian w biuletynie

15.01.2020

Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnej Iwony Janic - ZSR.0003.00079.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnej Iwony Janic - ZSR.0003.00079.2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź na interpelację nr ZSR.0003.00079.2019."
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Damiana Włodarczyka - ZSR.0003.00085.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Damiana Włodarczyka - ZSR.0003.00085.2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź na interpelację nr ZSR.0003.00085.2019."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o najmie lokalu użytkowego w budynku przy Pl. Mańki 3 w trybie przetargowym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

13.01.2020

Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 183/XVII/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w rejonie ul. Wymyślacz
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 182/XVII/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na terenie miasta Lublińca na drogach gminnych dla których Gmina Lubliniec jest zarządcą
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert na utrzymanie czystości ulic, chodników i placów w Lublińcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o najem lokalu użytkowego w budynku przy ul. Sokoła 13 w trybie bezprzetargowym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 184/XVII/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Lublińca
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 183/XVII/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w rejonie ul. Wymyślacz
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 182/XVII/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na terenie miasta Lublińca na drogach gminnych dla których Gmina Lubliniec jest zarządcą
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 181/XVII/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lublinieckiemu na realizację inwestycji pn. "Przebudowa dróg powiatowych 2348S (ul.Stefana Wyszyńskiego) oraz 2349S (ul. Hajdy Wawrzyńca) w Lublińcu" w ramach Funduszu Dróg Samorządowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 175/XVI/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie aktualizacji i przyjęcia do realizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Lubliniec na lata 2015-2023. Aktualizacja.”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 175/XVI/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie aktualizacji i przyjęcia do realizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Lubliniec na lata 2015-2023. Aktualizacja.”
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała Nr 175/XVI/2019 Rady Miejskiejw Lublińcu z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie aktualizacji iprzyjęcia do realizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji GminyLubliniec na lata 2015-2022. Aktualizacja.”" na "Uchwała Nr175/XVI/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 17 grudnia 2019 r. wsprawie aktualizacji i przyjęcia do realizacji „Lokalnego ProgramuRewitalizacji Gminy Lubliniec na lata 2015-2023. Aktualizacja.”"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XVI/2019 z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 17 grudnia 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Franciszka Wróbla - ZSR.0003.00001.2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o najem lokalu użytkowego w budynku przy ul. Sokoła 13 w trybie bezprzetargowym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokoły z głosowań radnych - XVII Sesja Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 10 stycznia 2020r. r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

10.01.2020

Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Damiana Włodarczyka - ZSR.0003.00084.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Damiana Włodarczyka - ZSR.0003.00084.2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź na interpelację"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Olgierda Kniejskiego - ZSR.0003.00075.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Olgierda Kniejskiego - ZSR.0003.00075.2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź na interpelację"

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna