Rejestr zmian w biuletynie

10.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Anna Wachowska - Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lublińcu - objęcie stanowiska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Grażyna Panek - Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lublińcu - utrata stanowiska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Mariola Dylak Skawinska – Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Lublińcu - objęcie stanowiska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Eugenia Szymków – Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Lublińcu - utrata stanowiska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Joanna Gawron - Dyrektor Żłobka Miejskiego w Lublińcu - objęcie stanowiska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Katarzyna Lizurek - Dyrektor Żłobka Miejskiego w Lublińcu - utrata stanowiska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rosiński Zbigniew - Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lublińcu,
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Majer Benedykt - Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lublińcu,
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dmitriew Maria - Radna Rady Miejskiej w Lublińcu,
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Haberla Teresa - Radna Rady Miejskiej w Lublińcu,
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Hanszla Agnieszka - Radna Rady Miejskiej w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Hepner Jacek - Radny Rady Miejskiej w Lublińcu,
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Janic Iwona - Radna Rady Miejskiej w Lublińcu,
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Jelonek Danuta - Radna Rady Miejskiej w Lublińcu,
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kniejski Olgierd - Radny Rady Miejskiej w Lublińcu,
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Małek Marcin - Radny Rady Miejskiej w Lublińcu,
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Maniura Henryk - Radny Rady Miejskiej w Lublińcu,
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Mańka Tomasz - Radny Rady Miejskiej w Lublińcu,
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Miluk Stanisław - Radny Rady Miejskiej w Lublińcu,
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Naczyński Mikołaj - Radny Rady Miejskiej w Lublińcu,
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ochman Iwona - Radna Rady Miejskiej w Lublińcu,
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Pilch – Kucia Halina - Radna Rady Miejskiej w Lublińcu,
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Richter Adam - Radny Rady Miejskiej w Lublińcu,
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Springwald Jan - Radny Rady Miejskiej w Lublińcu,
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Surma Wieńczysław - Radny Rady Miejskiej w Lublińcu,
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wróbel Franciszek - Radny Rady Miejskiej w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Cezary Sękowski – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe"
Dotyczy dokumentu:
Jolanta Doleżych - Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 7 w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe"
Dotyczy dokumentu:
Renta Rokosa - Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe"
Dotyczy dokumentu:
Agata Woźniak - Rybka - Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe"
Dotyczy dokumentu:
Aneta Żółtek - Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe"
Dotyczy dokumentu:
Beata Masłowska – Kierownik Referatu Podatków i Opłata Lokalnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe"
Dotyczy dokumentu:
Ewa Kaczmarczyk – Zastępca Skarbnika Miasta Lublińca
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe"
Dotyczy dokumentu:
Naczyński Mikołaj - Radny Rady Miejskiej w Lublińcu,
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe"
Dotyczy dokumentu:
Dmitriew Maria - Radna Rady Miejskiej w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie remontów bieżących, konserwacji i usuwanie awarii w budynkach i lokalach stanowiących zasób gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

09.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Zamówienie publiczne na dostawę myjni-dezynfektorów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zamówienie publiczne na dostawę myjni-dezynfektorów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zaproszenie do złożenia oferty.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zamówienie publiczne na dostawę myjni-dezynfektorów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1 - szczegółowy opisurządzeń.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zamówienie publiczne na dostawę myjni-dezynfektorów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 2 - formularz ofertowy.docx"
Dotyczy dokumentu:
Zamówienie publiczne na dostawę myjni-dezynfektorów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 204/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 20 WRZEŚNIA 2018 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2018 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 204/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 20 WRZEŚNIA 2018 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2018 rok.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik_dochody_204_20_09_2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 204/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 20 WRZEŚNIA 2018 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2018 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 203/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 20 WRZEŚNIA 2018 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 7 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 202/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA – SZEFA OBRONY CYWILNEJ Z DNIA 18 WRZEŚNIA 2018 ROKU w sprawie przeprowadzenia przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu obrony cywilnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 201/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 14 WRZEŚNIA 2018 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Lublińcu do podpisywania kart spisów wyborców do głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 10 października 2018 r. w sprawie przyznania Honorowego obywatelstwa Miasta Lublińca Pani Irenie Sobkov
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna