Rejestr zmian w biuletynie

22.01.2020

Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Łukasza Mikulskiego - ZSR.0003.00002.2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Łukasza Mikulskiego - ZSR.0003.00002.2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź na interpelację"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Jana Springwalda - ZSR.0003.00003.2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I STRATEGII ROZWOJU MIASTA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I STRATEGII ROZWOJU MIASTA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WYDZIAŁ INWESTYCJI I ROZWOJU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I STRATEGII ROZWOJU MIASTA
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
WYDZIAŁ INWESTYCJI I ROZWOJU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zespół Administracyjno-Gospodarczy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Władze Miasta Lublińca
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

21.01.2020

Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku wielorodzinnego położonego przy ul. Stalmacha 12 w Lublińcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku wielorodzinnego położonego przy ul. Stalmacha 12 w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zalacznik_nr_3_wzor_umowy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku wielorodzinnego położonego przy ul. Stalmacha 12 w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zalacznik_nr_2_formularz_ofertowy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku wielorodzinnego położonego przy ul. Stalmacha 12 w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zalacznik_nr_1_wypis_i_wyrys.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku wielorodzinnego położonego przy ul. Stalmacha 12 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie audytu powykonawczego efektywności energetycznej po przeprowadzonej termomodernizacji budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 7A
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie audytu powykonawczego efektywności energetycznej po przeprowadzonej termomodernizacji budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 7A
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał nr 2 - wzór umowy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie audytu powykonawczego efektywności energetycznej po przeprowadzonej termomodernizacji budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 7A
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał nr 1 - formularz ofertowy.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie audytu powykonawczego efektywności energetycznej po przeprowadzonej termomodernizacji budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 7A
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

17.01.2020

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 4/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 7/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 02 STYCZNIA 2020 ROKU w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Lublińcu do potwierdzania zgodności z oryginałem kserokopii dokumentów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 6 /2020 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 2 STYCZNIA 2020 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Lubliniec na rok szkolnym 2019/2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 5/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 02 STYCZNIA 2020 ROKU w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 4/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 4/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZBM_WPF_2020_01_02.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 4/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WPF_budżet_2020_01_02.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 4/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 3 /2020 Burmistrza Miasta Lublińca z 2 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 118/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z 14 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt dla projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lublińcu z uwzględnieniem rozbudowy części osadowej” który uzyskał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej II – „Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, Działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 2 /2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 02 stycznia 2020 r. w sprawie powierzenia określonych czynności, w tym zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego, w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 1 /2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 55/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania zamówień współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Lublińcu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Łukasza Mikulskiego - ZSR.0003.00002.2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna