Rejestr zmian w biuletynie

04.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 73/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 marca 2018 r. zmieniające zarządzenie Nr 148/2017 z dnia 18 lipca 2017 roku w sprawie przyjęcia zasad – polityki rachunkowości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 73/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 marca 2018 r. zmieniające zarządzenie Nr 148/2017 z dnia 18 lipca 2017 roku w sprawie przyjęcia zasad – polityki rachunkowości
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZBM_73_2018_zał._1.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 73/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 marca 2018 r. zmieniające zarządzenie Nr 148/2017 z dnia 18 lipca 2017 roku w sprawie przyjęcia zasad – polityki rachunkowości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 72/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 30 MARCA 2018 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2018 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 72/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 30 MARCA 2018 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2018 rok.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik_dochody_72_30_03_2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 72/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 30 MARCA 2018 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2018 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała RIO w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Lublińca sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

02.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 488/XLVII/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 487/XLVII/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 502/XLVIII/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w rejonie ul. Zagłówek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 499/XLVIII/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, a także nauczycieli którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie w placówkach oświatowych, dla których Gmina Lubliniec jest organem prowadzącym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 495/XLVIII/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Miasta Lublińca na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 502/XLVIII/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w rejonie ul. Zagłówek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 501/XLVIII/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Pawonków w sprawie realizacji zadania publicznego - organizowania, prowadzenia i finansowania nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego w roku szkolnym 2018/2019, w pozaszkolnym punkcie katechetycznym przy Zborze "Skała" w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 500/XLVIII/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Koszęcin w sprawie realizacji zadania publicznego - organizowania, prowadzenia i finansowania nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego w roku szkolnym 2018/2019, w pozaszkolnym punkcie katechetycznym przy Zborze "Skała" w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 499/XLVIII/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, a także nauczycieli którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie w placówkach oświatowych, dla których Gmina Lubliniec jest organem prowadzącym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 498/XLVIII/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. płk. Wacława Wilniewczyca
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 497/XLVIII/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 496/XLVIII/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 495/XLVIII/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Miasta Lublińca na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 52/IV/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie podziału miasta Lublińca na okręgo wyborcze w wyborach do rady gminy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 52/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 stycznia 2015 r.w sprawie podziału miasta Lublińca na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 494/XLVII/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału miasta Lublińca na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 491/XLVII/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych ulicy Kilińskiego (DG 440136S), ulicy Piłsudskiego na odcinku od ulicy Sobieskiego do Al. Solidarności (DG 440136S), ulicy Piłsudskiego na odcinku od ulicy M.C. Skłodowskiej do Al. Solidarności (DG 440134S) oraz ulicy Lisowickiej (DG 440133S) w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 484/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 484/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Śląskiego NrNPII.4131.1.208.2018"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 484/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 484/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Śląskiego NrNPII.4131.1.208.2018"
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Śląskiego Nr NPII.4131.1.208.2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr 484/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia - w części określonej w paragrafie 2 ust. 1 - ust. 3 oraz w paragrafie 5 uchwały w zakresie liczby i litery "2 i"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

30.04.2018

Dotyczy dokumentu:
Analiza stanu gospodarki odpadami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Analiza stanu gospodarki odpadami
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za2017r."

poprzednia ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ... następna