Rejestr zmian w biuletynie

06.04.2018

Dotyczy dokumentu:
Przetarg pisemny nieograniczony mający na celu: wyłonienie podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i nabędzie prawo własności nieruchomości opisanej poniżej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 66/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 20 MARCA 2018r. w sprawie udzielenia Dyrektorowi Przedszkola Miejskiego Nr 8, Uchodźców 32, 42-700 Lubliniec, upoważnienia do udzielania zwolnień z opłat za świadczenia w przedszkolu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 65/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 20 MARCA 2018r. w sprawie udzielenia Dyrektorowi Przedszkola Miejskiego Nr 7, ul. Powstańców Śląskich 6, 42-700 Lubliniec, upoważnienia do udzielania zwolnień z opłat za świadczenia w przedszkolu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 64/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 20 MARCA 2018r. w sprawie udzielenia Dyrektorowi Przedszkola Miejskiego Nr 6, ul. Droniowicka 27, 42-700 Lubliniec, upoważnienia do udzielania zwolnień z opłat za świadczenia w przedszkolu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 63/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 20 MARCA 2018r. w sprawie udzielenia Dyrektorowi Przedszkola Miejskiego Nr 4, ul. Wawrzyńca Hajdy 20, 42-700 Lubliniec, upoważnienia do udzielania zwolnień z opłat za świadczenia w przedszkolu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 62/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 20 MARCA 2018r. w sprawie udzielenia Dyrektorowi Miejskiego Przedszkola Integracyjnego Nr 3, ul. Wojska Polskiego 6, 42-700 Lubliniec, upoważnienia do udzielania zwolnień z opłat za świadczenia w przedszkolu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 61/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 20 MARCA 2018r. w sprawie udzielenia Dyrektorowi Przedszkola Miejskiego Nr 2, ul. Sądowa 10, 42-700 Lubliniec, upoważnienia do udzielania zwolnień z opłat za świadczenia w przedszkolu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 60/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 20 MARCA 2018r. w sprawie udzielenia Dyrektorowi Przedszkola Miejskiego Nr 1, ul. Słoneczna 13, 42-700 Lubliniec, upoważnienia do udzielania zwolnień z opłat za świadczenia w przedszkolu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE Nr 59/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 58/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Lublińcu przy ulicy Zachodniej na okres do 3 lat.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE Nr 57/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie  przyjęcia Regulaminu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 56/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

05.04.2018

Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 42/2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 20 lutego 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 41/2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 15 stycznia 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 40/2017 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 15 grudnia 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 39/2017 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 16 listopada 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 38/2017 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 26 października 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 37/2017z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 26 września 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 36/2017 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 31 sierpnia 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 31/2017z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 25 kwietnia 2017 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 35/2017z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 11 sierpnia 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 35/2017z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 11 sierpnia 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 34/2017z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 12 lipca 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 33/2017z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 26 czerwca 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 32/2017z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 15 i 16 maja 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 494/XLVII/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie podziału miasta Lublińca na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 494/XLVII/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie podziału miasta Lublińca na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 493/XLVII/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 248/XXIV/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 lipca 2016 roku w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Lublińcu oraz utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 492/XLVII/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubliniec 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 491/XLVII/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych ulicy Kilińskiego ( DG440136S ), ulicy Piłsudskiego na odcinku od ulicy Sobieskiego do Al. Solidarności ( DG440136S ), ulicy Piłsudskiego na odcinku od ul. M. C. Skłodowskiej do Al. Solidarności ( DG440134S ) oraz ulicy Lisowickiej ( DG 440133S ) w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 490/XLVII/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Lompy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 489/XLVII/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 391/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo Oświatowe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 488/XLVII/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 487/XLVII/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 486/XLVII/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 485/XLVII/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta Lublińca
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 485/XLVII/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta Lublińca
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XLV/2017 z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 25 stycznia 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XLV/2017 z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 25 stycznia 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załączniki do Protokołu z sesji Nr XLV 25.01.2018 r..pdf"

04.04.2018

Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XLV/2017 z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 25 stycznia 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XLIV/2017 z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 28 grudnia 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XIIIL/2017 z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 14 grudnia 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XLII/2017 z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 30 listopada 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XLI/2017 z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 10 listopada 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na przeglądu sprzętu przeciwpożarowego znajdującego się w budynkach stanowiących własność Gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu dachu w części pokrytej dachówką wraz z wymianą więźby dachowej przy ul. Kilińskiego 20
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu dachu w części pokrytej dachówką wraz z wymianą więźby dachowej przy ul. Kilińskiego 20
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zal. 3.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu dachu w części pokrytej dachówką wraz z wymianą więźby dachowej przy ul. Kilińskiego 20
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał. 2..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu dachu w części pokrytej dachówką wraz z wymianą więźby dachowej przy ul. Kilińskiego 20
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zal. 2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu dachu w części pokrytej dachówką wraz z wymianą więźby dachowej przy ul. Kilińskiego 20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

03.04.2018

Dotyczy dokumentu:
Informacja z naboru na stanowisko referenta w Miejskim Domu Kultury w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... następna