Rejestr zmian w biuletynie

31.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Inwestycji i Rozwoju
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

30.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 438/XLII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjętej jako podstawa obliczenia podatku lesnego i okreslenia obowiązującego wzoru informacji o lasach dla osób fizycznych oraz wzoru deklaracji na podatek leśny dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, a także organizacyjnych Krajowego Ośrodka Wsaparcia Rolnictwa na 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 238/XXIII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcuz dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Biała Kolonia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 438/XLII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, przyjętej jako podstawa obliczenia podatku leśnego i określenia obowiązującego wzoru informacji o lasach dla osób fizycznych oraz wzoru deklaracji na podatek leśny dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, a także jednostek organizacyjnych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 473/XLV/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta Lublińca
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 472/XLV/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego i niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Lubliniec oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 471/XLV/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia na 2018 rok planu dofinansowania formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 470/XLV/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lublińcu, ul. Sądowa 10 poprzez przeniesienie jego siedziby
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 469/XLV/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lubliniec, położonych w Lublińcu przy ul. Inwestycyjnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 468/XLV/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Oleskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 467/XLV/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lubliniec, położonych w Lublińcu przy ul. M.C.Skłodowskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 466/XLV/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiacej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Biała Kolonia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 465/XLV/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu Gminy Lubliniec nieruchomości gruntowej, położonej w Lublińcu przy ul. Zagłówek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 464/XLV/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu Gminy Lubliniec nieruchomości gruntowej, położonej w Lublińcu przy ul. Żeromskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 463/XLV/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu Gminy Lubliniec nieruchomości gruntowej, położonej w Lublińcu przy ul. Żeromskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 462/XLV/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Lublińcu Nr 438/XLII/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjętej jako podstawa obliczenia podatku leśnego i określenia obowiązującego wzoru informacji o lasach dla osób fizycznych oraz wzoru deklaracji na podatek leśny dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, a także jednostek organizacyjnych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... następna