Rejestr zmian w biuletynie

11.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Informacje podstawowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje podstawowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje podstawowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje podstawowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja negatywna dot. wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Lublińcu przy ul. Powstańców Śląskich
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja negatywna dot. wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej przy ul. Mickiewicza 36 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja negatywna dot. wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej przy ul. Mickiewicza 24 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja negatywna dot. wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 1 przy ul. Oświęcimskiej 19 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja negatywna dot. wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. Mickiewicza w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Starosty Lublinieckiego z dnia 08 stycznia 2018 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: "Budowa drogi gminnej, ulicy ks. Kard. Augusta Hlonda w Lublińcu".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Starosty Lublinieckiego z dnia 08 stycznia 2018 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: "Budowa drogi gminnej, ulicy ks. J. Cebuli w Lublińcu".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Starosty Lublinieckiego z dnia 08 stycznia 2018 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: "Budowa drogi gminnej, ulicy Górniczej w Lublińcu".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

10.01.2018

Dotyczy dokumentu:
PLAN kontroli przeprowadzanych przez UM na 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z kontroli w zakresie prawidłowości sporządzania sprawozdawczości budzetowej dla jednostki w Gimnazjum Nr 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół z kontroli w zakresie prawidłowości sporządzania sprawozdawczości budzetowej dla jednostki w Gimnazjum Nr 2
Treść zmiany:
Dodano załącznik "doc20180110130321.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Protokół z kontroli w zakresie prawidłowości sporządzania sprawozdawczości budzetowej dla jednostki w Gimnazjum Nr 2
Treść zmiany:
Usunięto załącznik doc20180110130321.pdf
Dotyczy dokumentu:
Protokół z kontroli w zakresie prawidłowości sporządzania sprawozdawczości budzetowej dla jednostki w Żłobku Miejskim
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z kontroli w zakresie prawidłowości sporządzania sprawozdawczości budzetowej dla jednostki w Szkole Podstawowej Nr 3
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie o umorzeniu śledztwa z dn.14.11.2017
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie o umorzeniu śledztwa z dn.14.11.2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

08.01.2018

Dotyczy dokumentu:
wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy: ul. Lisowicka, Kokotek, ul. Piłsudskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Procedura pozakonkursowa na dotację dla organizacji pozarządowej Stowarzyszenia PROMOCJI KULTURY BONUM ART
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Organy jednostki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje podstawowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Organy jednostki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Status prawny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Status prawny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "status prawny.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacje podstawowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ... następna