Rejestr zmian w biuletynie

20.08.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o unieważnieniu z przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie remontu dachu w budynku komunalnym przy ul. Stalmacha 23 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie wymiany stolarki w budynkach komunalnych stanowiących własność gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie wymiany stolarki w budynkach komunalnych stanowiących własność gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zmiana treści ogłoszenia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacja Komisarza Wyborczego w Częstochowie II w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków TKW
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja Komisarza Wyborczego w Częstochowie II w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków TKW
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Komunikat skan"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Obwieszczenie skan"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 179/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 17 sierpnia 2018r. w sprawie miejsc na terenie gminy Lubliniec przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 179/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 17 sierpnia 2018r. w sprawie miejsc na terenie gminy Lubliniec przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie skan"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 179/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 17 sierpnia 2018r. w sprawie miejsc na terenie gminy Lubliniec przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie PDF
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 179/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 17 sierpnia 2018r. w sprawie miejsc na terenie gminy Lubliniec przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie PDF"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 179/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 17 sierpnia 2018r. w sprawie miejsc na terenie gminy Lubliniec przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku z przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Grunwaldzkiej w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja Komisarza Wyborczego w Częstochowie II w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków TKW
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

17.08.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku z przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie oświetlenia w ulicach Marzanny, Syreny oraz wokół Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 47/2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 18 czerwca 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 46/2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 28 maja 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 45/2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 30 kwietnia 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 44/2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 26 kwietnia 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 44/2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 26 kwietnia 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół Kom.Rew 44 26 kwietnia 2018 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 44/2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 26 kwietnia 2018 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Protokół 45 Kom.Rew 30 kwietnia 2018 r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 44/2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 26 kwietnia 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 43/2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 27 marca 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 43/2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 27 marca 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy przy ul. Klonowej pod uprawy rolne
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert na wykonanie robót związanych z przebudową odcinka drogi gminnej nr 440151S ul. Mickiewicza w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert na wykonanie robót związanych z rewitalizacją terenów przyległych do rzeki Lublinicy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz lokalu mieszkalnego wraz z udziałem przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

16.08.2018

Dotyczy dokumentu:
Komunikaty Komisarza Wyborczego o liczbie mieszkańców i miejscu oraz czasie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komunikaty Komisarza Wyborczego o liczbie mieszkańców i miejscu oraz czasie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2."
Dotyczy dokumentu:
Komunikaty Komisarza Wyborczego o liczbie mieszkańców i miejscu oraz czasie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwały o powoływaniu TKW i OKW
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały o powoływaniu TKW i OKW
Treść zmiany:
Dodano załącznik "4."
Dotyczy dokumentu:
Uchwały o powoływaniu TKW i OKW
Treść zmiany:
Dodano załącznik "3."
Dotyczy dokumentu:
Uchwały o powoływaniu TKW i OKW
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2."
Dotyczy dokumentu:
Uchwały o powoływaniu TKW i OKW
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wzory dokumentów dla komitetów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wzory dokumentów dla komitetów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "14."
Dotyczy dokumentu:
Wzory dokumentów dla komitetów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "13."
Dotyczy dokumentu:
Wzory dokumentów dla komitetów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "12."
Dotyczy dokumentu:
Wzory dokumentów dla komitetów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "11."
Dotyczy dokumentu:
Wzory dokumentów dla komitetów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "10."
Dotyczy dokumentu:
Wzory dokumentów dla komitetów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "9."
Dotyczy dokumentu:
Wzory dokumentów dla komitetów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "8."
Dotyczy dokumentu:
Wzory dokumentów dla komitetów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "7."
Dotyczy dokumentu:
Wzory dokumentów dla komitetów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "6."
Dotyczy dokumentu:
Wzory dokumentów dla komitetów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "5."
Dotyczy dokumentu:
Wzory dokumentów dla komitetów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "4."
Dotyczy dokumentu:
Wzory dokumentów dla komitetów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "3."
Dotyczy dokumentu:
Wzory dokumentów dla komitetów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2."
Dotyczy dokumentu:
Wzory dokumentów dla komitetów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XLVI/2018 z sesji Rady Miejskiej w dniu 22 lutego 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Procedura pozakonkursowa na dotację dla organizacji pozarządowej STB Energia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Procedura pozakonkursowa na dotację dla organizacji pozarządowej Lublinieckiego Klubu Sportowego „SPARTA” Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ... następna