Rejestr zmian w biuletynie

08.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Procedura pozakonkursowa na dotację dla organizacji pozarządowej Fundacja im. św. Cyryla i Metodego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o unieważnieniu zapytania ofertowego na wykonanie usługi polegającej na wyłapywaniu bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Lubliniec i umieszczaniu ich w schroniskach dla bezdomnych zwierząt w roku 2018.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku z przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie remontu mieszkania komunalnego przy ul. Kilińskiego 1/1 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Śląskiego Nr IFIII.4131.1.12.2018 z dnia 1 lutego 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu nr 459/XLIV/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Ks. E. Szramka miasta Lublińca - w części określonej w paragrafie 9 ust.4.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 459//XLIV/2017 Rady Miejskiej Lublińcu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. ks. E. Szramka miasta Lublińca
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 459//XLIV/2017 Rady Miejskiej Lublińcu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. ks. E. Szramka miasta Lublińca
Treść zmiany:
Dodano załącznik "rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego NrIFIII.4131.1.12.2018"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 459/XLIV/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 grudnia 2017 r w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. ks. E. Szramka miasta Lublińca
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 459/XLIV/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 grudnia 2017 r w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. ks. E. Szramka miasta Lublińca
Treść zmiany:
Dodano załącznik "rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego NrIFIII.4131.1.12.2018 "

07.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Informacje podstawowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Organa Szkoły
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... następna