Rejestr zmian w biuletynie

09.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta w Miejskim Domu Kultury w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 41/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 05 marca 2018 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 75/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 29 marca 2017 roku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 42/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 05 marca 2018r. w sprawie ewidencji księgowej podatku od towarów i usług w Urzędzie Miasta Lublińca oraz ewidencji księgowej centralnego rozliczenia podatku od towarów i usług w Gminie Lubliniec .
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 41/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 05 marca 2018 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 75/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 29 marca 2017 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 40/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 40/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał-zarz_40.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 40/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 219/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2017 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 264/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 19/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 26 STYCZNIA 2018 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2018 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 16/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 23 STYCZNIA 2018 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2018 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 10/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 10 STYCZNIA 2018 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2018 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 4/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 39/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 26 LUTEGO 2018 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2018 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 39/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 26 LUTEGO 2018 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2018 rok.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik_dochody_39_26_02_2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 39/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 26 LUTEGO 2018 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2018 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 38/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości zabudowanej, położonej w Lublińcu przy ul. Mickiewicza 36, przeznaczonej do sprzedaży w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 38/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości zabudowanej, położonej w Lublińcu przy ul. Mickiewicza 36, przeznaczonej do sprzedaży w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 37/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze III przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Lublińcu przy ul. Mickiewicza 24
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 37/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze III przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Lublińcu przy ul. Mickiewicza 24
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 36/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 23 lutego 2018r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej, położonej w Lublińcu przy ul. Mickiewicza przeznaczonej do sprzedaży w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 35/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 23 lutego 2018r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej, położonej w Lublińcu przy ul. Powstańców Śląskich przeznaczonej do sprzedaży w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 35/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 23 lutego 2018r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej, położonej w Lublińcu przy ul. Powstańców Śląskich przeznaczonej do sprzedaży w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 34/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 23 lutego 2018r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości – lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Oświęcimskiej 19 w Lublińcu, przeznaczonej do sprzedaży w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 33/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 23 lutego 2018r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości – lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Oświęcimskiej 19 w Lublińcu, przeznaczonej do sprzedaży w drodze III przetargu ustnego nieograniczonego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 32/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie przeprowadzenia przeglądu i inwentaryzacji sprzętu OC znajdującego się w magazynach zakładów pracy na terenie miasta Lublińca
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 31/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej w magazynie OC Urzędu Miejskiego w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 30/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 29/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia rozstrzygnięcia I otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Lublińca w 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 28/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego przy ul. Sokoła 13 w Lublińcu na rzecz Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Komenda Hufca Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert na wykonanie robót związanych z termomodernizacją wraz z remontem Przedszkola Miejskiego Nr 1 przy ul. Słonecznej 13 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

08.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sprawozdanie roczne 2016"
Dotyczy dokumentu:
Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sprawozdanie roczne 2015"
Dotyczy dokumentu:
Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Sprawozdanie roczne 2015
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na zaprojektowanie dobudowy ledowego oświetlenia ul. Marzanny i ul.Syreny w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... następna