Rejestr zmian w biuletynie

17.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Informacje podstawowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje Podstawowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje podstawowe
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacje podstawowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje podstawowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje Podstawowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje Podstawowe
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacje podstawowe
Dotyczy dokumentu:
Informacje Podstawowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacje podstawowe"
Dotyczy dokumentu:
Organy jednostki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Organy jednostki
Treść zmiany:
Dodano załącznik "prezydium_RR_2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Organy jednostki
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Skład Rady Rodziców 2018
Dotyczy dokumentu:
Informacje Podstawowe
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Informacje Podstawowe
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Statut
Treść zmiany:
Dodano załącznik "statut2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 185/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 24 sierpnia 2018 r. w spawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 184/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 183/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 22 sierpnia 2018r. w sprawie powołania zespołu do zapewnienia obsługi i warunków techniczno – materialnych pracy obwodowych komisji wyborczych i Miejskiej Komisji Wyborczej oraz wykonania zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 182/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowych i celowych z budżetu Miasta Lublińca dla samorządowych instytucji kultury
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rada Pedagogiczna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje podstawowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

14.09.2018

Dotyczy dokumentu:
wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy przy ul. Krótkiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

13.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Procedura pozakonkursowa na dotację dla organizacji pozarządowej Stowarzyszenia Akademii Sportowej Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Procedura pozakonkursowa na dotację dla organizacji pozarządowej Stowarzyszenia Akademii Sportowej Lubliniec
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 170/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie: informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 170/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie: informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał.1 MDK.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 170/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie: informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał.2 MPBP.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 181/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 22 SIERPNIA 2018 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2018 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 181/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 22 SIERPNIA 2018 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2018 rok.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik_dochody_181_22_08_2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 181/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 22 SIERPNIA 2018 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2018 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

11.09.2018

Dotyczy dokumentu:
wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, położonych w Lublińcy przy ul. Lompy,ul. S. Hadyny, ul. Mickiewicza, ul. płk. W. Wilniewczyca.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Skład Miejskiej Komisji Wyborczej w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 180 / 2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA z dnia 22 sierpnia 2018r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 179/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 17 sierpnia 2018r. w sprawie miejsc na terenie gminy Lubliniec przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 178/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 177/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Lublińcu przy ulicy Klonowej na okres do 3 lat.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 176/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Żłobka Miejskiego w Lublińcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 176/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Żłobka Miejskiego w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... następna