Rejestr zmian w biuletynie

11.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót związanych z budową boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Lublińcu przy ul. Zwycięstwa 32,
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót związanych z budową boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Lublińcu przy ul. Zwycięstwa 32,
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót związanych z budową zaplecza socjalnego i modernizacją budynku na terenie stadionu sportowego w Lublińcu przy ul. 74 GPP
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę wraz z montażem wyposażenia pomieszczeń Przedszkola Miejskiego Nr 2 oraz Szkoły Podstawowej nr 1
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na wykonanie robót związanych z budową zaplecza socjalnego i modernizacją budynku na terenie stadionu sportowego w Lublińcu przy ul. 74 GPP
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja w otwarcia ofert na wykonanie robót związanych z budową zaplecza socjalnego i modernizacją budynku na terenie stadionu sportowego w Lublińcu przy ul. 74 GPP
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja w otwarcia ofert na wykonanie robót związanych z budową zaplecza socjalnego i modernizacją budynku na terenie stadionu sportowego w Lublińcu przy ul. 74 GPP
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Procedura pozakonkursowa na dotację dla organizacji pozarządowej Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców o. Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy: ul. Powstańców Śl.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Kilińskiego 20
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Kilińskiego 20
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zal. 2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Kilińskiego 20
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał. 2..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Kilińskiego 20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

09.05.2018

Dotyczy dokumentu:
wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy: ul. Powstańców Śl. i przy zachodniej obwodnicy miasta
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót związanych z dostosowaniem budynku Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Lublińcu do wymagań bezpieczeństwa pożarowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie remontu elewacji budynku oraz naprawy części pokrycia dachu przy ul. Ligonia 14 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 77/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 10 kwietnia 2018r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 76/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 9 KWIETNIA 2018 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2018 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 76/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 9 KWIETNIA 2018 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2018 rok.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik_dochody_76_09_04_2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 76/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 9 KWIETNIA 2018 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2018 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 75/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości położonej w Lublińcu na pl. K. Mańki na okres do 3 lat oraz podania do publicznej wiadomości wykazu tej nieruchomości.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 74/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu dzierżawy terenów na placu Konrada Mańki w Lublińcu w celu prowadzenia letnich ogródków gastronomicznych, kawiarnianych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... następna