Rejestr zmian w biuletynie

16.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 48/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie powołania Lublinieckiej Rady Kobiet
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 47/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Lublińcu przy ul. Jaśminowej na okres do 3 lat.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 46/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Lublińcu przy ul. Szymanowskiego na okres do 3 lat.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 45/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Lublińcu Pustej Kuźnicy na okres do 3 lat.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 44/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Lublińcu przy ul. Droniowickiej na okres do 3 lat.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 43/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA z dnia 06 marca 2018 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, a także nauczycieli którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie w placówkach oświatowych, dla których Gmina Lubliniec jest organem prowadzącym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 440123S ulicy Wojska Polskiego, nr ulicy Tysiąclecia oraz powierzchni kumunikacyjnych za budynkiem wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Tysiąclecia wraz z przebudową kanalizacji deszczowej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 440123S ulicy Wojska Polskiego, nr ulicy Tysiąclecia oraz powierzchni kumunikacyjnych za budynkiem wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Tysiąclecia wraz z przebudową kanalizacji deszczowej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

15.03.2018

Dotyczy dokumentu:
wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - rejon zachodniej obwodnicy Lublińca
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

14.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Informacja o petycjach rozpatrzonych przez organy Gminy Lubliniec w 2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o petycjach rozpatrzonych przez organy Gminy Lubliniec w 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: stanowisko ds. ochrony danych w CUW w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja pozytywna dot. I przetargu ustnego (licytacja) nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Lublińcu przy ul. Stanisława Hadyny(zab jednorodzinna).
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja negatywna dot. I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Lublińcu przy ul. Stanisława Hadyny(zab. jednorodzinna).
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja negatywna dot.II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Lublińcu przy ul. płk.Wacława Wilniewczyca, ul. Wojciecha Kilara, ul. Stanisława Hadyny(zab. jednorodzinna).
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja negatywna dot. II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Lublińcu przy ul. Stanisława Hadyny(usługi).
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy ul. Sobieskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ... następna