Rejestr zmian w biuletynie

02.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubliniec za IV kwartał 2017 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rb-27 S z wykonania planu dochodów budzetowych jstza okres sprawozdawczy od początku roku do 31 grudnia 2017r."
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubliniec za IV kwartał 2017 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rb-28 S z wykonania planu wydatków budzetowych jstza okres sprawozdawczy od początku roku do 31 grudnia 2017r."
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubliniec za IV kwartał 2017 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiazań w/gtytułów dłuźnych oraz gwarancji i poreczeń jst wg stanu na31.12.2017r."
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubliniec za IV kwartał 2017 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rb-N-kwartalne sprawozdanie o stanie naleznościoraz wybranych aktywów finansowych jst wg stanu na koniec IV kwartału2017 roku."
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubliniec za IV kwartał 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie prac związanych z przemurowaniem komina wentylacyjnego na budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Paderewskiego 5 w Lublińcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie prac związanych z przemurowaniem komina wentylacyjnego na budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Paderewskiego 5 w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1.jpg"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie prac związanych z przemurowaniem komina wentylacyjnego na budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Paderewskiego 5 w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2.jpg"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 349/XXXIV/2017 Rady Miejskiej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Lublińcu przy ul. 74-go Górnośląskiego Pułku Piechoty.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 427/XL/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 19 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Lublińcu przy ul. 74-go Górnośląskiego Pułku Piechoty
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 427/XL/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 19 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Lublińcu przy ul. 74-go Górnośląskiego Pułku Piechoty
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr 427/XL/2017"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 427/XL/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 19 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Lublińcu przy ul. 74-go Górnośląskiego Pułku Piechoty
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 426.pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 302/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji zadań z zakresu modernizacji źródła ciepła w budynkach mieszkalnych i mieszkaniach oraz termomodernizacji budynków położonych na terenie gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 302/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji zadań z zakresu modernizacji źródła ciepła w budynkach mieszkalnych i mieszkaniach oraz termomodernizacji budynków położonych na terenie gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

01.03.2018

Dotyczy dokumentu:
WYDZIAŁ INWESTYCJI I ROZWOJU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie robót związanych z przebudową drogi gminnej ul. ZHP w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie robót związanych z przebudową drogi gminnej ul. Wojska Polskiego i ul. Tysiąclecia oraz powierzchni komunikacyjnych za budynkiem wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Tysiąclecia w Lublińcu wraz z przebudową kanalizacji deszczowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu dachu w części pokrytej dachówką wraz z wymianą więźby dachowej przy ul. Kilińskiego 20
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu dachu w części pokrytej dachówką wraz z wymianą więźby dachowej przy ul. Kilińskiego 20
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zal. 3.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu dachu w części pokrytej dachówką wraz z wymianą więźby dachowej przy ul. Kilińskiego 20
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał. 2..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu dachu w części pokrytej dachówką wraz z wymianą więźby dachowej przy ul. Kilińskiego 20
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zal. 2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu dachu w części pokrytej dachówką wraz z wymianą więźby dachowej przy ul. Kilińskiego 20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie prac związanych z przemurowaniem komina wentylacyjnego na budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Paderewskiego 5 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 484/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 483/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie nadania nazwy ulicy drodze gminnej w rejonie ul. Cegielnianej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 482/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom niektórych oddziałów klasy III i uczniom niektórych oddziałów klasy VI Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 i Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lublińcu w roku szkolnym 2018/2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 481/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2018 do 2023
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 68/VI/2011 RM w L-cu z dn. 29.03.2011 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszkalnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 401/XXXIX/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 września 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lublinieckiemu na realizację inwestycji pn. "Przebudowa dróg powiatowych 2348S (ul. Stefana Wyszyńskiego) oraz 2349S (ul. Wawrzyńca Hajdy) w Lublińcu" w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 484/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 483/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie nadania nazwy ulicy drodze gminnej w rejonie ul. Cegielnianej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 482/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom niektórych oddziałów klasy III i uczniom niektórych oddziałów klasy VI Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 i Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lublińcu w roku szkolnym 2018/2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 482/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom niektórych oddziałów klasy III i uczniom niektórych oddziałów klasy VI Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 i Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lublińcu w roku szkolnym 2018/2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr 482/XLVI/2018"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 482/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom niektórych oddziałów klasy III i uczniom niektórych oddziałów klasy VI Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 i Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lublińcu w roku szkolnym 2018/2019
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała Nr 483/XLVI/2018
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 481/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2018 do 2023
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 480/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Częstochowska, Podmiejska i Klonowa oraz w rejonie ulic Kopce i Czarnoleska miasta Lublińca
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 479/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22 lutego 2018 roku zmieniająca uchwałę Nr 68/VI/2011 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszkalnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 478/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Kisielewskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 477/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Mickiewiczaj
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 476/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 475/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 474/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr 401/XXXIX/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 września 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

28.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 440123S ul.Wojska Polskiego, nr 440058S ulicy Tysiąclecia oraz powierzchni komunikacyjnych za budynkiem wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul.Tysiąclecia w Lublińcu wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i wymianą sieci wodociągowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 27/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w Lublińcu przy ulicy Lisowickiej na okres do 3 lat.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 26/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Lublińcu przy ul. Sobieskiego na okres do 3 lat.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 25/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego Państwa Jolanty i Andrzeja RUDOLF nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Piłsudskiego oraz podania do publicznej wiadomości wykazu tej nieruchomości.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 24/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie: sporządzenia informacji o stanie mienia Gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 23/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 6 lutego 2018 roku w sprawie oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego przy ul. Sokoła 13 w Lublińcu na rzecz Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 23/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 6 lutego 2018 roku w sprawie oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego przy ul. Sokoła 13 w Lublińcu na rzecz Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uniwersytet Trzeciego Wieku -zarządzenie,tabelka.odt"

poprzednia ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... następna