Rejestr zmian w biuletynie

18.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o unieważnieniu z przeprowadzonego zapytania ofertowego na dostawę wyposażenia dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 223/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 12 października 2018 r. w sprawie najmu w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego przy ul. Stein 6 w Lublińcu oraz podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 222/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 10 PAŹDZIERNIKA 2018 r. w sprawie udzielenia Dyrektorowi Przedszkola Miejskiego Nr 2, ul. Sądowa 9a, 42-700 Lubliniec, upoważnienia do udzielania zwolnień z opłat za świadczenia w przedszkolu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 221/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 10 PAŹDZIERNIKA 2018 r. w sprawie udzielenia Dyrektorowi Przedszkola Miejskiego Nr 1, ul. Słoneczna 13, 42-700 Lubliniec, upoważnienia do udzielania zwolnień z opłat za świadczenia w przedszkolu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 215/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 5 października 2018 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Burmistrza Miasta Lublińca do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 220/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 219/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 218/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 217/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 216/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 8 października 2018 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 215/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 5 października 2018 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Burmistrza Miasta Lublińca do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

17.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Zamówienie publiczne na dostawę myjni-dezynfektorów II
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zamówienie publiczne na dostawę myjni-dezynfektorów II
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zaproszenie do złożenia oferty.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zamówienie publiczne na dostawę myjni-dezynfektorów II
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1 - szczegółowy opisurządzeń.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zamówienie publiczne na dostawę myjni-dezynfektorów II
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 2 - formularz ofertowy.docx"
Dotyczy dokumentu:
Zamówienie publiczne na dostawę myjni-dezynfektorów II
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonej do najmu w trybie bezprzetargowym - lokal użytkowy przy ul. Stein 6 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zamówienie publiczne na dostawę myjni-dezynfektorów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Notatka z rozeznania cenowego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 545/LIII/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Lublińca
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 545/LIII/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Lublińca
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Petycja z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie wystąpienia z inicjatywą podjęcia uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Petycja z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie wystąpienia z inicjatywą podjęcia uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości
Treść zmiany:
Dodano załącznik "549.pdf"

poprzednia ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... następna