Rejestr zmian w biuletynie

25.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę wyposażenia Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zamówienie publiczne na dostawę myjni-dezynfektorów II
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zamówienie publiczne na dostawę myjni-dezynfektorów II
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Notatka z rozeznaia cenowego i wyboru.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz nejemcy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

24.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na dostawę wyposażenia Miejsko - Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na dostawę wyposażenia Miejsko - Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE PRZETARGU na odbiór osadów ściekowych wraz z załadunkiem i transportem oraz przetwarzanie osadu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE PRZETARGU na odbiór osadów ściekowych wraz z załadunkiem i transportem oraz przetwarzanie osadu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubliniec za III kwartał 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubliniec za III kwartał 2018 roku
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Rb-N-kwartalne sprawozdanie o stanienalezności oraz wybranych aktywów finansowych jst wg stanu na koniecII kwartału 2018 roku." na "Rb-N-kwartalne sprawozdanie o stanienalezności oraz wybranych aktywów finansowych jst wg stanu na koniecIII kwartału 2018 roku."
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubliniec za III kwartał 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rb-27 S z wykonania planu dochodów budzetowych jstza okres sprawozdawczy od początku roku do 30września 2018r."
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubliniec za III kwartał 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rb-28 S z wykonania planu wydatków budzetowych jstza okres sprawozdawczy od początku roku do 30 września 2018r."
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubliniec za III kwartał 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiazań w/gtytułów dłuźnych oraz gwarancji i poreczeń jst wg stanu na30.09.2018r.."
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubliniec za III kwartał 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rb-N-kwartalne sprawozdanie o stanie naleznościoraz wybranych aktywów finansowych jst wg stanu na koniec II kwartału2018 roku."
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubliniec za III kwartał 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

23.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na świadczenie usług związanych z pełnieniem funkcji Inspektorów Nadzoru dla zadania pod nazwą: „Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Deklaracja przystąpienia do Międzyzakładowej Kasy Pożyczkowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Deklaracja przystąpienia do Międzyzakładowej Kasy Pożyczkowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Deklaracja przystąpienia do MKP.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Deklaracja przystąpienia do Międzyzakładowej Kasy Pożyczkowej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Deklaracja przystąpienia do MKP.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wnioski do pobrania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wnioski do pobrania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o udzielenie pożyczki długoterminowej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wnioski do pobrania
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek u udzielenie pożyczkidługoterminowej.pdf
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert na dostawę wyposażenia Miejsko - Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 557/LIV/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27.09.2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul.Oleskiej miasta Lublińca
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Aktualne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta Lublińca - SCHEMAT
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Aktualne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta Lublińca - SCHEMAT
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Steblów.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Aktualne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta Lublińca - SCHEMAT
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Steblów.pdf
Dotyczy dokumentu:
REJESTR SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
REJESTR SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH
Treść zmiany:
Dodano załącznik "REJESTR SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH.pdf"
Dotyczy dokumentu:
REJESTR SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH
Treść zmiany:
Usunięto załącznik EWIDENCJA SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH.pdf

poprzednia ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ... następna