Rejestr zmian w biuletynie

31.12.2013

Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Zespół ds.Gospodarki Odpadami do katalogu Wydział Komunalny w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie katalogu Zespół ds.Gospodarki Odpadami do menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Referat ochrony środowiska i estetyki miasta do katalogu Wydział Komunalny w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie katalogu Referat ochrony środowiska i estetyki miasta do menu przedmiotowego

13.12.2013

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Informacje i sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok do katalogu 2014 rok w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Budżet Miasta Lublińca na 2013 rok, Wieloletnia Prognoza Finansowa i ich zmiany,opinie RIO w menu podmiotowym (nowa nazwa Budżet Miasta Lublińca na 2014 rok, Wieloletnia Prognoza Finansowa i ich zmiany,opinie RIO)
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Projekt Budżetu Miasta Lublińca na 2013 rok, projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej i opinie RIO w menu podmiotowym (nowa nazwa Projekt Budżetu Miasta Lublińca na 2014 rok, projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej i opinie RIO)
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Budżet Miasta Lublińca na 2013 rok, Wieloletnia Prognoza Finansowa i ich zmiany,opinie RIO do katalogu 2014 rok w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Projekt Budżetu Miasta Lublińca na 2013 rok, projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej i opinie RIO do katalogu 2014 rok w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu 2014 w menu podmiotowym (nowa nazwa 2014 rok)

poprzednia ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ...następna