Rejestr zmian w biuletynie

13.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Ochrona danych osobowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje podstawowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje podstawowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku z przeprowadzonego zapytana ofertowego na dostawę wyposażenia na potrzeby zaplecza socjalnego w Lublińcu przy ul. 74 G.P.P.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert, poprzedzających negocjacje w przedmiocie wyboru agenta emisji obligacji komunalnych miasta Lubliniec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert, poprzedzających negocjacje w przedmiocie wyboru agenta emisji obligacji komunalnych miasta Lubliniec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr 4200_VI_120_2019_z_12_06_2019_RIO wKatowicach w sprawie opinii omożliwości_wykupu_przez_Miasto_Lubliniec_obligacji_na_łączną_kwotę_4mln_zł.pdf"
Dotyczy dokumentu:
protokół Nr 6/2018 z posiedzenia Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki z dnia 23 marca 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
protokół Nr 5/2018 z posiedzenia Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki z dnia 25 marca 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
protokół Nr 3/2018 z posiedzenia Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki z dnia 21 stycznia 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4200 VI 120 2019 z 12.06.2019 RIO w Katowicach w sprawie opinii o możliwości wykupu przez Miasto Lubliniec obligacji na łączną kwotę 4mln zł
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
protokół Nr 8/2018 z posiedzenia Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki z dnia 20 maja 2019r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
protokół Nr 8/2018 z posiedzenia Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki z dnia 20 maja 2019r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał. nr 1"
Dotyczy dokumentu:
protokół Nr 4/2018 z posiedzenia Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki z dnia 27 luty 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
protokół Nr 2/2018 z posiedzenia Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki z dnia 14 grudnia 2018r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
protokół Nr 2/2018 z posiedzenia Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki z dnia 14 grudnia 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko zastępcy głównego księgowego w ŚDS
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko zastępcy głównego księgowego w ŚDS
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokoły z głosowań radnych -IX Sesja Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 12 czerwca 2019 r. [
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

12.06.2019

Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE Nr 151/2019 Burmistrza Miasta lublińca z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie odwołania Pani Agnieszki Stelmaszczyk ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 150 / 2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 03 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lublińcu, Droniowicka 45
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 149/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego przy ul. Sokoła 13 w Lublińcu na rzecz Stowarzyszenie Akademia Sportowa Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 148/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 148/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZBM_WPF_2019_05_31.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 148/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WPF_budżet_2019_05_31_zmiana.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 148/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca BKE.6220.00005.2019 z dnia 11.06.2019r. o wydaniu postępowania w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postanowienia zawieszającego z urzędu postępowaniie administracyjne.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Petycja w sprawie zakupu i montażu urządzenia do pomiaru jakości powietrza w rejonie ulicy Klonowej i Częstochowskiej w Lublińcu.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść pisma do Głównego Inspektoratu OchronyŚrodowiska "
Dotyczy dokumentu:
Procedura pozakonkursowa na dotację dla organizacji pozarządowej Polskiego Towarzystwa Promocji Zdrowia i Zooterapii
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości położonej w Lublińcu przy ul. Piłsudskiego 9 przeznaczonej do oddania w użyczenie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

07.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26.03.2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22.02.2019r. [
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na budowę Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Niegolewskich w Lublińcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na budowę Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Niegolewskich w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Lokalizacja zał. 5"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na budowę Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Niegolewskich w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt zagospodarowania terenu zał. 4"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na budowę Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Niegolewskich w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Opis przedmiotu zamówienia zał. 3"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na budowę Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Niegolewskich w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wzór umowy zał. 2"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na budowę Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Niegolewskich w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Formularz ofertowy zał. 1"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na budowę Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Niegolewskich w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na budowę Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Kokotek w Lublińcu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na budowę Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Kokotek w Lublińcu.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Nawierzchnia i ogrodzenie zał. 5"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na budowę Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Kokotek w Lublińcu.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt zagospodarowania terenu zał. 4"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na budowę Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Kokotek w Lublińcu.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Opis przedmiotu zamówienia zał. 3"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na budowę Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Kokotek w Lublińcu.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wzór umowy zał. 2"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na budowę Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Kokotek w Lublińcu.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Formularz ofertowy zał. 1"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na budowę Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Kokotek w Lublińcu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie kominów dymowych i wentylacyjnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Paderewskiego 15 w Lublińcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie kominów dymowych i wentylacyjnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Paderewskiego 15 w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogloszenie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie kominów dymowych i wentylacyjnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Paderewskiego 15 w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "formularz_zal_1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie kominów dymowych i wentylacyjnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Paderewskiego 15 w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wzor_umowy_zal_2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie kominów dymowych i wentylacyjnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Paderewskiego 15 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwiesczenie Burmistrza Miasta Lublińca BKE.6220.00003.2019 z dnia 06.06.2019r. informujące o wydaniu decyzji środowiskowej dla Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego "LARIX" Sp. z o.o. o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu przekruszania odpadów w instalacji stacjonarnej kruszarki na działce o nr ewid 921/19 w Lublińcu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Łukasza Mikulskiego - ZSR.0003.00031.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Łukasza Mikulskiego - ZSR.0003.00031.2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź na interpelację"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Adama Richtera - ZSR.0003.00029.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Adama Richtera - ZSR.0003.00029.2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź na interpelację"

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna