Rejestr zmian w biuletynie

07.09.2020

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych położonych na terenie gminy Lubliniec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg na dzierżawę działek przy zachodniej obwodnicy miasta Lublińca
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg na dzierżawę działek przy zachodniej obwodnicy miasta Lublińca
Treść zmiany:
Dodano załącznik "mapka poglądowa"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg na dzierżawę działek przy zachodniej obwodnicy miasta Lublińca
Treść zmiany:
Dodano załącznik "oświadczenie o stanie technicznym"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg na dzierżawę działek przy zachodniej obwodnicy miasta Lublińca
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zgoda na przetwarzanie danych osobowych"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg na dzierżawę działki przy zachodniej obwodnicy pod uprawy rolne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg na dzierżawę działki przy zachodniej obwodnicy pod uprawy rolne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "mapka poglądowa"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg na dzierżawę działki przy zachodniej obwodnicy pod uprawy rolne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "oświadczenie o stanie technicznym"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg na dzierżawę działki przy zachodniej obwodnicy pod uprawy rolne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zgoda na przetwarzanie danych osobowych"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg na dzierżawę działek przy zachodniej obwodnicy miasta Lublińca
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg na dzierżawę działek przy zachodniej obwodnicy miasta Lublińca
Treść zmiany:
Dodano załącznik "mapka poglądowa"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg na dzierżawę działek przy zachodniej obwodnicy miasta Lublińca
Treść zmiany:
Dodano załącznik "oświadczenie o stanie technicznym"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg na dzierżawę działek przy zachodniej obwodnicy miasta Lublińca
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zgoda na przetwarzanie danych osobowych"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg na dzierżawę działki przy ul. Kochanowskiego pod uprawy rolne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg na dzierżawę działki przy ul. Kochanowskiego pod uprawy rolne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "mapka poglądowa"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg na dzierżawę działki przy ul. Kochanowskiego pod uprawy rolne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "oświadczenie o stanie technicznym"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg na dzierżawę działki przy ul. Kochanowskiego pod uprawy rolne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zgoda na przetwarzanie danych osobowych"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 255/XXIV/2020 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego śródmieście i południową część miasta Lublińca
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 256/XXIV/2020 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Lublińca w rejonie ulicy Spokojnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Wydziale Komunalnym w Urzędzie Miejskim w Lublińcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Wydziale Komunalnym w Urzędzie Miejskim w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się ozatrudnienie - załącznik do Ogłoszenia o naborze"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Wydziale Komunalnym w Urzędzie Miejskim w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kompleksowego uporządkowania gospodarki wodnej w dzielnicy Steblów w Lublińcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kompleksowego uporządkowania gospodarki wodnej w dzielnicy Steblów w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogloszenie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kompleksowego uporządkowania gospodarki wodnej w dzielnicy Steblów w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji Szkoły Podstawowej nr 4 w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zal_nr_1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji Szkoły Podstawowej nr 4 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

05.09.2020

Dotyczy dokumentu:
Statut
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Statut
Treść zmiany:
Dodano załącznik "statut2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Statut
Treść zmiany:
Usunięto załącznik statut wersja czarno biała.doc
Dotyczy dokumentu:
Organy jednostki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Organy jednostki
Treść zmiany:
Dodano załącznik "kadra2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Organy jednostki
Treść zmiany:
Usunięto załącznik kadra2020.pdf
Dotyczy dokumentu:
Organy jednostki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Organy jednostki
Treść zmiany:
Dodano załącznik "kadra2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Organy jednostki
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wykaz kadry pedagogicznej
Dotyczy dokumentu:
Informacje podstawowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje podstawowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacje_podstawowe.docx"
Dotyczy dokumentu:
Informacje podstawowe
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacje_podstawowe.docx
Dotyczy dokumentu:
Informacje podstawowe
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

04.09.2020

Dotyczy dokumentu:
Pełnomocnik ds. Audytu Wewnętrznego i Kontroli Zarządczej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pełnomocnik ds.Ochrony Informacji Niejawnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WYDZIAŁ PROMOCJI KULTURY SPORTU I TURYSTYKI
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WYDZIAŁ NIERUCHOMOŚCI I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Komunalny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Gospodarki Miejskiej i Inwestycji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
KOMENDA STRAŻY MIEJSKIEJ
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zespół Administracyjno-Gospodarczy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WYDZIAŁ ORGANIZACJI
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I URZĄD STANU CYWILNEGO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

03.09.2020

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o najmie w trybie przetargu nieograniczonego budynku przy pl. Mańki 10 w Lublińcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zespół ds. Gospodarki Odpadami
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Referat Ochrony Środowiska i Estetyki Miasta
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zespół ds. Informacji Miejskiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zespół ds. Obsługi Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wydział Gospodarki Miejskiej i Inwestycji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
REFERAT KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ I PŁAC
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
REFERAT PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

02.09.2020

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o najmie w trybie przetargu nieograniczonego budynku przy pl. Mańki 10 w Lublińcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o najmie w trybie przetargu nieograniczonego budynku przy pl. Mańki 10 w Lublińcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o najmie w trybie przetargu nieograniczonego budynku przy pl. Mańki 10 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 237/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 236/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2020 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 235/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2020 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 218/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie: wprowadzenia Instrukcji zasad sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 218/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie: wprowadzenia Instrukcji zasad sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 218/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie: wprowadzenia Instrukcji zasad sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik"Inst_kontroli_obiegu_dokum_ZAŁ_ZBM_218_2020_07_30.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 234/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru propozycji projektów do budżetu obywatelskiego Miasta Lublińca
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 234/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru propozycji projektów do budżetu obywatelskiego Miasta Lublińca
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 233/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 24 SIERPNIA 2020 r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 232/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 24 SIERPNIA 2020 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2020 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 232/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 24 SIERPNIA 2020 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2020 rok.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE zm.budż.2020.08.24.Nr 232.doc"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 232/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 24 SIERPNIA 2020 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2020 rok.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik_dochody_232_24_08_2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 232/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 24 SIERPNIA 2020 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2020 rok.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik_wydatki_232_24_08_2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 232/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 24 SIERPNIA 2020 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2020 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót związanych z rewitalizacją terenów przyległych do rzeki Lublinicy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

01.09.2020

Dotyczy dokumentu:
Informacje podstawowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rada Pedagogiczna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rada Pedagogiczna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rada Pedagogiczna SP1"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót związanychz z budową oświetlenia drogowego w ulicy Posmyk oraz w ulicy Klonowej w Lublińcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót związanychz z budową oświetlenia drogowego w ulicy Posmyk oraz w ulicy Klonowej w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje Podstawowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXIV/2020 z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 30 lipca 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 272/XXV/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 273/XXV/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2020 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 274/XXV/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2020 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 275/XXV/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Koszęcin w sprawie powierzenia Gminie Lubliniec wybranego zakresu zadania zbiorowego odprowadzania ścieków.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 274/XXV/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2020 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 273/XXV/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2020 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 272/XXV/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 272/XXV/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "UZASAD_PRZED_2020_2023_zmiana_2020_08_27_popr.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 272/XXV/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Objaśnienia_WPF_2020_08_27.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 272/XXV/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Przedsięwzięcia_zmiana_2020_08_27.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 271/XXV/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej na utrzymanie tężni przy rzece Lublinica na 2020 rok dla zakładu budżetowego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 270/XXV/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej na utrzymanie cmentarza komunalnego w Lublińcu na 2020 rok dla zakładu budżetowego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 269/XXV/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 161/XV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 18 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2020 r. dla zakładu budżetowego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 268/XXV/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 456/XLIV/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna