Rejestr zmian w biuletynie

29.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 40/2017 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych odbytego w dniu 11 grudnia 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 37/2017 ze wspólnego posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju z Komisją Zdrowia i Spraw Socjalnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 39/2017 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych odbytego w dniu 28 listopada 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 38/2017 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych odbytego w dniu 13 października 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 37/2017 ze wspólnego posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju z Komisją Zdrowia i Spraw Socjalnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 37/2017 ze wspólnego posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju z Komisją Zdrowia i Spraw Socjalnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 36/2017 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych odbytego w dniu 28 sierpnia 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 35/2017 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych odbytego w dniu 11 lipca 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 34/2017 ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności z Komisją Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki oraz Komisja Zdrowia i Spraw Socjalnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 33/2017 ze wspólnego posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych z Komisją Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki odbytego w dniu 16 maja 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 33/2017 ze wspólnego posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych z Komisją Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki odbytego w dniu 16 maja 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

28.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług w postaci schronienia, posiłków i podstawowych środków czystości dla osób bezdomnych z terenu Gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dożywianie uczestników Domu Dziennego Pobytu "Klub Seniora" w Lublińcu przy ulicy Piłsudskiego 8
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszejoferty.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na świadczenie usług związanych z przewozem dzieci i uczniów do i z placówek oświatowych położonych na terenie Gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Procedura pozakonkursowa na dotację dla organizacji pozarządowej Sporting Football Academy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Bezgotówkowe wydawanie artykułów czystościowych i spozywczych z wyłączeniem napojów zawierających alkohol oraz produktów tytoniowych podopiecznym Ośrodka
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszejoferty.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 20/I/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22 listopada 2018r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Lublińca.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 19/I/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22 listopada 2018r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Lublińcu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 18/I/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22 listopada 2018r. w sprawie powołania Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Lublińcu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 17/I/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22 listopada 2018r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Sporu, Kultury i Turystyki Rady Miejskiej w Lublińcu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 16/I/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22 listopada 2018r. w sprawie powołania Komisji Oświaty, Sporu, Kultury i Turystyki Rady Miejskiej w Lublińcu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 15/I/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22 listopada 2018r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju Rady Miejskiej w Lublińcu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 14/I/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22 listopada 2018r. w sprawie powołania Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju Rady Miejskiej w Lublińcu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 13/I/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22 listopada 2018r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności Rady Miejskiej w Lublińcu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 12/I/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22 listopada 2018r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności Rady Miejskiej w Lublińcu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 11/I/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22 listopada 2018r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarczej i Rynku Pracy Rady Miejskiej w Lublińcu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 10/I/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22 listopada 2018r. w sprawie powołania Komisji Gospodarczej i Rynku Pracy Rady Miejskiej w Lublińcu. Rady Miejskiej w Lublińcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 10/I/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22 listopada 2018r. w sprawie powołania Komisji Gospodarczej i Rynku Pracy Rady Miejskiej w Lublińcu. Rady Miejskiej w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 9/I/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22 listopada 2018r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Finansowo-Ekonomicznej Rady Miejskiej w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 8/I/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22 listopada 2018r. w sprawie powołania Komisji Finansowo-Ekonomicznej Rady Miejskiej w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 7/I/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22 listopada 2018r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 6/I/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22 listopada 2018r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 5/I/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22 listopada 2018r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4/I/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22 listopada 2018r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 3/I/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22 listopada 2018r. w sprawie określenia ilości i powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Lublińcu, ustalenia przedmiotu działania stałych Komisji oraz określenia liczby członków stałych Komisji.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 1/I/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22 listopada 2018r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lublińcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 2/I/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22 listopada 2018r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Lublińcu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 1/I/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22 listopada 2018r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 4 grudnia 2018 r. zmieniającej Uchwałę nr 177/XVII/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Lubliniec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 4 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielenia bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Gminy Lubliniec w prawo własności tych gruntów.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 4 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielenia bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Gminy Lubliniec w prawo własności tych gruntów.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 4 grudnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 4 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 4 grudnia 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2018 r. dla zakładu budżetowego (utrzymanie obiektu sportowo – rekreacyjnego przy ul. 74 GPP).
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 4 grudnia 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2018 r. dla zakładu budżetowego (utrzymanie urządzeń sanitarnych na terenie miasta).
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Łukasza Mikulskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Łukasza Mikulskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Łukasza Mikulskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

27.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Klub Radnych "Forum Samorządu Lublinieckiego" (kadencja 2018-2023)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Klub Radnych "Prawa i Sprawiedliwości" (kadencja 2018-2023)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Klub Radnych "Prawa i Sprawiedliwości" (kadencja 2018-2023)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Klub Radnych "Prawa i Sprawiedliwości" (kadencja 2018-2023)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie złotowego kredytu długoterminowego w kwocie 4.000.000 zł
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lublińcu w sprawie zwołania sesji Rady Miejskiej w Lublińcu na dzień 4 grudnia 2018 r. o godz. 11.30
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rada Pedagogiczna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

26.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Rada Pedagogiczna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika gospodarczego MPBP w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Petycja z dnia 13.11.2018 r. dotycząca zmiany obecnego przejścia dla pieszych na ulicy Opolskiej na podwyższone przejście dla pieszych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Skład Komisji Rady Miejskiej w Lublińcu kadencja 2018-2023
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Skład Rady Miejskiej w Lublińcu w kadencji 2018-2023
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... następna