Rejestr zmian w biuletynie

05.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę wyposażenia Miejsko - Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie prac geodezyjnych - rozgraniczenie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie prac geodezyjnych - rozgraniczenie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie prac geodezyjnych - rozgraniczenie.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie prac geodezyjnych - rozgraniczenie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie prac geodezyjnych - rozgraniczenie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Druk oferty"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie prac geodezyjnych - rozgraniczenie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie 4 szt. tablic informacyjnych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie 4 szt. tablic informacyjnych.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie 4 szt. tablic informacyjnych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

31.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Statut
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Statut
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Organy jednostki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje podstawowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Statut
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Statut
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Statut
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
II Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby dzieci (październik 2018)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZAPROSZENIE do składania ofert na dostawę wodomierzy do zimnej wody
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja dot. wykonania budżetu Gminy Lubliniec za okres od 01.01. do 30.09.2018 roku (art.37 ust.1 pkt 1 ustawy o fin.publ.)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

30.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Statut Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku z przeprowadzonego zapytania ofertowego na świadczenie usługi utrzymania czystości i porządku w budynkach komunalnych wraz z przynależnymi terenami stanowiącymi własność gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE PRZETARGU na odbiór osadów ściekowych wraz z załadunkiem i transportem oraz przetwarzanie osadu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE PRZETARGU na odbiór osadów ściekowych wraz z załadunkiem i transportem oraz przetwarzanie osadu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

poprzednia ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... następna