Rejestr zmian w biuletynie

18.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług w postaci schronienia, posiłków i podstawowych środków czystości dla osób bezdomnych z terenu Gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wzór umowy.docx"
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług w postaci schronienia, posiłków i podstawowych środków czystości dla osób bezdomnych z terenu Gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załaczniki do Ogłoszenia.docx"
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług w postaci schronienia, posiłków i podstawowych środków czystości dla osób bezdomnych z terenu Gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sesje Rady Miejskiej Online/na żywo
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług bieżącej konserwacji i utrzymania oswietlenia ulicznego będącego wlasnością gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług bieżącej konserwacji i utrzymania oswietlenia ulicznego będącego wlasnością gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dożywianie uczestników Domu Dziennego Pobytu "Klub Seniora" w Lublińcu przy ulicy Piłsudskiego 8
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WZÓR UMOWY.docx"
Dotyczy dokumentu:
Dożywianie uczestników Domu Dziennego Pobytu "Klub Seniora" w Lublińcu przy ulicy Piłsudskiego 8
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załączniki do Ogłoszenia.doc"
Dotyczy dokumentu:
Dożywianie uczestników Domu Dziennego Pobytu "Klub Seniora" w Lublińcu przy ulicy Piłsudskiego 8
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zespół ds. Obsługi Interesantów i Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

16.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 545/LIV/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Lublińca
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 545/LIV/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Lublińca
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 557/LIV/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 września 2018 r. w sprawieuchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie il. Oleskiej miasta Lublińca
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert na świadczenie usług przewozu dzieci i uczniów do i z placówek oświatowych położonych na terenie Gminy Lubliniec w roku szkolnym 2018/2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.550.2018 z dnia 02.11.2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 545/LIV/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Lublińca
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 531/LI/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 5 lipca 2018 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłaczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szcegółowych warunków częściowego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 530/LI/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w rejonie ul. Ptaka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 528/LI/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia liczby zezwoleń sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie miasta Lublińca miejsc sprzedazy napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 517/L/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 511/XLIX/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad ponoszenia odpłatnoći za pobyt w ośrodku wsparcia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na dostawę materiałów biurowych do Urzędu Miejskiego w Lublińcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na dostawę materiałów biurowych do Urzędu Miejskiego w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "materiały_biurowe.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na dostawę materiałów biurowych do Urzędu Miejskiego w Lublińcu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik materiały_biurowe.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na dostawę materiałów biurowych do Urzędu Miejskiego w Lublińcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na dostawę materiałów biurowych do Urzędu Miejskiego w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "umowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na dostawę materiałów biurowych do Urzędu Miejskiego w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "materiały_eksploatacyjne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na dostawę materiałów biurowych do Urzędu Miejskiego w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "materiały_biurowe.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na dostawę materiałów biurowych do Urzędu Miejskiego w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

15.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Organy jednostki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie audytu energetycznego dla budynku wielorodzinnego przy ul. Wyszyńskiego 3 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
KLAUZULA INFORMACYJNA obowiązująca po rozpoczęciu stosowania RODO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
KLAUZULA INFORMACYJNA obowiązująca po rozpoczęciu stosowania RODO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH (ZS).pdf"
Dotyczy dokumentu:
KLAUZULA INFORMACYJNA obowiązująca po rozpoczęciu stosowania RODO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I URZĄD STANUCYWILNEGO (BS).pdf"
Dotyczy dokumentu:
KLAUZULA INFORMACYJNA obowiązująca po rozpoczęciu stosowania RODO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WYDZIAŁ NIERUCHOMOŚCI I ZAGOSPODAROWANIAPRZESTRZENNEGO (ZN).pdf"
Dotyczy dokumentu:
KLAUZULA INFORMACYJNA obowiązująca po rozpoczęciu stosowania RODO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WYDZIAŁ INWESTYCJI I ROZWOJU (ZI).pdf"
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ulicy płk. Wacława Wilniewczyca.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 227/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 18 października 2018 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu, na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zwołania sesji pierwszej nowo wybranej rady miejskiej na dzień 22 listopada 2018 r. o godz.10.00
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 226/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 18 października 2018 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu, na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

14.11.2018

Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU na załadunek, transport i przetwarzanie osadów ściekowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie 4 szt. tablic informacyjnych.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie 4 szt. tablic informacyjnych.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie wyników"

poprzednia ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... następna