Rejestr zmian w biuletynie

27.04.2018

Dotyczy dokumentu:
fragment protokołu z kontroli wykorzystania dotacji- Prywatne Przedszkole "Stumilowy Las" w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "doc20180427152219.pdf"
Dotyczy dokumentu:
fragment protokołu z kontroli wykorzystania dotacji- Prywatne Przedszkole "Stumilowy Las" w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
fragment protokołu z kontroli wykorzystania dotacji- Niepubliczne Przedszkole Artystyczne w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
fragment protokołu z kontroli wykorzystania dotacji- Zespół Szkół im.Św. E. Stein w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
fragment protokołu z kontroli wykorzystania dotacji-Prywatne Przedszkole "Bajkolandia" w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
fragment protokołu z kontroli wykorzystania dotacji- Niepubliczne Przedszkole Językowe Wyspa Szkrabów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 82/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 2 w Lublińcu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 81/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 1 w Lublińcu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o konkursie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o konkursie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

26.04.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta w Miejskim Domu Kultury w Lublińcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta w Miejskim Domu Kultury w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaktualizowana podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba dzieci
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

23.04.2018

Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie kompletnego wniosku aplikacyjnego dla zadania pod nazwą: „Rewitalizacja terenów przyległych do rzeki Lublinicy - etap II - zagospodarowanie terenu między ulicami Grunwaldzką a Spokojną”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie kompletnego wniosku aplikacyjnego dla zadania pod nazwą: „Rewitalizacja terenów przyległych do rzeki Lublinicy - etap II - zagospodarowanie terenu między ulicami Grunwaldzką a Spokojną”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyniki Lublinica II etap"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie kompletnego wniosku aplikacyjnego dla zadania pod nazwą: „Rewitalizacja terenów przyległych do rzeki Lublinicy - etap II - zagospodarowanie terenu między ulicami Grunwaldzką a Spokojną”
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wynik Lublinica II etap
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie kompletnego wniosku aplikacyjnego dla zadania pod nazwą: „Rewitalizacja terenów przyległych do rzeki Lublinicy - etap II - zagospodarowanie terenu między ulicami Grunwaldzką a Spokojną”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wynik Lublinica II etap"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubliniec za I kwartał 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubliniec za I kwartał 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rb-27 S z wykonania planu dochodów budzetowych jstza okres sprawozdawczy od początku roku do 31 marca 2018r."
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubliniec za I kwartał 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rb-28 S z wykonania planu wydatków budzetowych jstza okres sprawozdawczy od początku roku do 31 marca 2018r."
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubliniec za I kwartał 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rb-N-kwartalne sprawozdanie o stanie naleznościoraz wybranych aktywów finansowych jst wg stanu na koniec I kwartału2018 roku."
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubliniec za I kwartał 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rb-NDS-kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficyciejst za okres od początku roku do dnia 31 marca 2018r."
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubliniec za I kwartał 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na świadczenie usług związanych z wywozem nieczystości płynnych z posesji przy ul. Pusta Kuźnica 20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... następna