Rejestr zmian w biuletynie

27.08.2019

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie Radnego Łukasza Mikulskiego - ZSR.0003.00051.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie Radnego Łukasza Mikulskiego - ZSR.0003.00051.2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź na zapytanie nr ZSR.0003.00051.2019"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Łukasza Mikulskiego - ZSR.0003.00048.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Łukasza Mikulskiego - ZSR.0003.00048.2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź na interpelacje nr ZSR.0003.00048.2019"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 204/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Lublińcu przy ul. ZHP na okres do 3 lat.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 203/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 202/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 201/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie: informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 201/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie: informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zarz.BM nr 201_2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 201/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie: informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zal.1 MDK.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 201/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie: informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 01.07.2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 06.06.2019r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 06.06.2019r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "za4"
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 06.06.2019r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zal3"
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 06.06.2019r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zal2"
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 06.06.2019r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zal1"
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 06.06.2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

26.08.2019

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie na wykonanie i montaż 1 szt. tablicy informacyjnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie na wykonanie i montaż 1 szt. tablicy informacyjnej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Protokół postepowania z wyboru wykonawcy
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie na wykonanie i montaż 1 szt. tablicy informacyjnej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Protokół postepowania z wyboru wykonawcy
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie na wykonanie i montaż 1 szt. tablicy informacyjnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół postepowania z wyboru wykonawcy"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie na wykonanie i montaż 1 szt. tablicy informacyjnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół postepowania z wyboru wykonawcy"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie na wykonanie i montaż 1 szt. tablicy informacyjnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół postepowania z wyboru wykonawcy"
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania, Zgoda na przyjęcie aktu pełnomocnictwa do głosowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie Zaświadczenia o prawie do głosowania, Upoważnienie do odbrania Zaświadczenia o prawie do głosowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
nieruchomość przeznaczona do dzierżawy - ul. Tysiąclecia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 200/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 199/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 198/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 197/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 196/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 14 SIERPNIA 2019 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Lublińcu, ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 195 /2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 194/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 13 SIERPNIA 2019 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2019 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 193/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie: zmiany składu członków Lublinieckiej Rady Sportu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

23.08.2019

Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Socjanych Rady Miejskiej w dniu 2.07.2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Socjanych Rady Miejskiej w dniu 7.06.2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
protokół Nr 9/2018 z posiedzenia Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki z dnia 11 czerwca 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Olgierda Kniejskiego - ZSR.0003.00052.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Olgierda Kniejskiego - ZSR.0003.00052.2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź na interpelacje nr ZSR.0003.00052.2019"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Gabriela Podbioła - ZSR.0003.00050.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Gabriela Podbioła - ZSR.0003.00050.2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź na interpelacje nr ZSR.0003.00050.2019"
Dotyczy dokumentu:
Informacje podstawowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

22.08.2019

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 207/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 21 sierpnia 2019r. w sprawie miejsc na terenie gminy Lubliniec przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzien 13 października 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu (M.J).
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu (M.J).
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej wLublińcu w dniu 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zgłoszenia kandydata naławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu (M.J)."
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu (M.J).
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej wLublińcu w dniu 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zgłoszenia kandydata naławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu (M.J).
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu (M.Z).
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu (M.J).
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu (M.Z).
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu (K.H).
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 203/XVI/2012 z dnia 24 stycznia 2012 roku w sprawie przyjęcia „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2012-2020”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Lublińcu, ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lubliniec”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 29 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Powstańców Śląskich miasta Lublińca.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 29 sierpnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego południową część miasta Lubliniec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości lokalowej przy ul. Oświęcimskiej 19 w Lublińcu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 29 sierpnia 2019 r. w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 29 sierpnia 2019 r. w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "mapa"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 456/XLIV/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 456/XLIV/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej wLublińcu w dniu 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr456/XLIV/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 grudnia 2017 roku wsprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeńwodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych."
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 456/XLIV/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej wLublińcu w dniu 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr456/XLIV/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 grudnia 2017 roku wsprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeńwodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 456/XLIV/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 29 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kochanowice na realizację zadania publicznego polegającego na naprawie nawierzchni drogi gminnej ul. Ks. Misia w miejscowości Jawornica w gminie Kochanowice.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wniesienia prawa własności nieruchomości w formie wkładu niepieniężnego (aportu) do Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Tarnowskich Górach.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lublińcu w sprawie zwołania sesji Rady Miejskiej w Lublińcu na dzień 29 sierpnia 2019 r. o godz. 10.00
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... następna