Rejestr zmian w biuletynie

04.02.2019

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę wyposażenia Miejsko - Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Procedura pozakonkursowa na dotację dla organizacji pozarządowej Lublinieckiego Klubu Sportowego „SPARTA” Lubliniec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Procedura pozakonkursowa na dotację dla organizacji pozarządowej Lublinieckiego Klubu Sportowego „SPARTA” Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z naboru na stanowisko pracownika gospodarczego w MPBP w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 29/2016 z posiedzenia Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki odbytego w dniu 27 grudnia 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 28/2016 z posiedzenia Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki odbytego w dniu 13 grudnia 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 26/2016 z posiedzenia Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki odbytego w dniu 21 października 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 26/2016 z posiedzenia Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki odbytego w dniu 21 października 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół Kom.Ośw.21.10.16.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 27/2016 z posiedzenia Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki odbytego w dniu 22 listopada 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 26/2016 z posiedzenia Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki odbytego w dniu 21 października 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zapytanie Radnego Łukasza Mikulskiego ZSR.0003.00006.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 25/2016 z posiedzenia Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki odbytego w dniu 27 września 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zapytanie Radnego Łukasza Mikulskiego ZSR.0003.00006.2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 24/2016 z posiedzenia Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki odbytego w dniu 25 sierpnia 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 24/2016 z posiedzenia Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki odbytego w dniu 25 sierpnia 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Łukasza Mikulskiego - ZSR.0003.00005.2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

01.02.2019

Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr LV/2018 z sesji Rady Miejskiej w dniu 10 października 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr LV/2018 z sesji Rady Miejskiej w dniu 10 października 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół sesja RM 10.10.18.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr LII/2018 z sesji Rady Miejskiej w dniu 2 sierpnia 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr LII/2018 z sesji Rady Miejskiej w dniu 2 sierpnia 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół sesja RM 2.08.18.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr LIV/2018 z sesji Rady Miejskiej w dniu 27 września 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr LIV/2018 z sesji Rady Miejskiej w dniu 27 września 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół Nr LIV - 2018"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr LIII/2018 z sesji Rady Miejskiej w dniu 30 sierpnia 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr LIII/2018 z sesji Rady Miejskiej w dniu 30 sierpnia 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół Nr LIII - 2018"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 50/IV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Lublińcu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 49/IV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 48/IV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia i realizacji programu osłonowego w zakresie dożywiania.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 48/IV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia i realizacji programu osłonowego w zakresie dożywiania.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 47/IV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w ramach programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 46/IV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 46/IV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 45/IV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Lubliniec i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 44/IV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 43/IV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Lubliniec”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 42/IV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Henryka Wieniawskiego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w rejonie ul. Częstochowskiej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w rejonie ul. Częstochowskiej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 40/IV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w rejonie ul. Oleskiej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 39/IVI/2098 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawiezmiany Statutu Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej im. J. Lompy w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 38/IV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia na 2019 rok planu dofinansowania formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 37/IV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 stycznia 2019 r.w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom niektórych oddziałów klasy III i uczniom niektórych oddziałów klasy VI Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz uczniom niektórych oddziałów klasy VI Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lublińcu w roku szkolnym 2019/2020. w sprawie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 36/IV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 35/IV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lublińca
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 35/IV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lublińca
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 35/IV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lublińca
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

30.01.2019

Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr LI/2018 z sesji Rady Miejskiej w dniu 5 lipca 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr LI/2018 z sesji Rady Miejskiej w dniu 5 lipca 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół Nr LI - 2018"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XLIX/2018 z sesji Rady Miejskiej w dniu 24 maja 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XLIX/2018 z sesji Rady Miejskiej w dniu 24 maja 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół Nr XLIX - 2018"
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE WYNIKÓW NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE DO DŚR
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr L/2018 z sesji Rady Miejskiej w dniu 14 czerwca 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr L/2018 z sesji Rady Miejskiej w dniu 14 czerwca 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół sesja RM 14.06.18.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr LII/2018 z sesji Rady Miejskiej w dniu 2 sierpnia 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Schronienie z usługami opiekuńczymi, z posiłkami i podstawowymi środkami czystości dla osób bezdomnych z terenu Gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Unieważnienie postępowania.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XLVIII/2018 z sesji Rady Miejskiej w dniu 26 kwietnia 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XLVIII/2018 z sesji Rady Miejskiej w dniu 26 kwietnia 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół sesja RM 26.04.18.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr III/2018 z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 20 grudnia 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr II/2018 z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 04 grudnia 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XLVII/2018 z sesji Rady Miejskiej w dniu 29 marca 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XLVII/2018 z sesji Rady Miejskiej w dniu 29 marca 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół Nr XLVII-2018"

29.01.2019

Dotyczy dokumentu:
Stanowisko pracy - pielęgniarka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... następna