Rejestr zmian w biuletynie

08.01.2019

Dotyczy dokumentu:
Wynik naboru na stanowisko - pracownik gospodarczy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

07.01.2019

Dotyczy dokumentu:
PUNKT DORAŹNEJ POMOCY
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PUNKT DORAŹNEJ POMOCY
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PUNKT DORAŹNEJ POMOCY
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PUNKT KONSULTACYJNY
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZESPÓŁ USŁUG OPIEKUŃCZYCH
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZESPÓŁ USŁUG OPIEKUŃCZYCH
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 3 z 2008 r. w sprawie ustalenia iwprowadzenia Regulaminu funkcjonowania Zespołu Usług Opiekuńczych
Dotyczy dokumentu:
ZESPÓŁ USŁUG OPIEKUŃCZYCH
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Regulamin funkcjonowania Zespołu UsługOpiekuńczych 2008
Dotyczy dokumentu:
ZESPÓŁ USŁUG OPIEKUŃCZYCH
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 40 z 2008 r. w sprawie ustaleniakosztów roboczogodziny opiekunki społecznej
Dotyczy dokumentu:
ZESPÓŁ USŁUG OPIEKUŃCZYCH
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik do Zarządzenia Nr 40 z 2008 r.Kalkulacja kosztów roboczogodziny opiekunki społecznej
Dotyczy dokumentu:
ZESPÓŁ USŁUG OPIEKUŃCZYCH
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik do Zarządzenia Nr 34 z 2009 r.Kalkulacja kosztów roboczogodziny opiekunki społecznej
Dotyczy dokumentu:
ZESPÓŁ USŁUG OPIEKUŃCZYCH
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 36 z 2010 r. w sprawie ustaleniakalkulacji kosztów roboczogodziny opiekunki społecznej
Dotyczy dokumentu:
ZESPÓŁ USŁUG OPIEKUŃCZYCH
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik do Zarządzenia Nr 36 z 2010 r.Kalkulacja kosztów roboczogodziny opiekunki społecznej
Dotyczy dokumentu:
ZESPÓŁ USŁUG OPIEKUŃCZYCH
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 21 z 2011 r. w sprawie ustaleniaKalkulacji kosztów roboczogodziny opiekunki społecznej
Dotyczy dokumentu:
ZESPÓŁ USŁUG OPIEKUŃCZYCH
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 5 z 2013 r. w sprawie ustalenia iwprowadzenia Regulaminy funkcjonowania Zespołu Usług Opiekuńczych
Dotyczy dokumentu:
ZESPÓŁ USŁUG OPIEKUŃCZYCH
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 34 z 2009 r. w sprawie ustaleniakalkulacji kosztów roboczogodziny opiekunki społecznej
Dotyczy dokumentu:
ZESPÓŁ USŁUG OPIEKUŃCZYCH
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Regulamin funkcjonowania Zespołu UsługOpiekuńczych 2013
Dotyczy dokumentu:
ZESPÓŁ USŁUG OPIEKUŃCZYCH
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 17 z 2012 r. w sprawie ustaleniaKalkulacji kosztów roboczogodziny opiekunki społecznej
Dotyczy dokumentu:
ZESPÓŁ USŁUG OPIEKUŃCZYCH
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 7 z 2013 r. w sprawie ustaleniaKosztu roboczogodziny opiekunki społecznej
Dotyczy dokumentu:
DOM DZIENNEGO POBYTU „KLUB SENIORA”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
DOM DZIENNEGO POBYTU „KLUB SENIORA”
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała nr 324 z 2004 r. w sprawie ustaleniazasad ponoszenia odpłatności za korzystanie z usług - wyżywienia wDomu Dziennego Pobytu KLUB SENIORA
Dotyczy dokumentu:
DOM DZIENNEGO POBYTU „KLUB SENIORA”
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 324 z 2004 r .Zasady ponoszenia odpłatności za korzystanie z usług wyżwyienia wDomu Dziennego Pobytu KLUB SENIORA
Dotyczy dokumentu:
DOM DZIENNEGO POBYTU „KLUB SENIORA”
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 324 z 2004 r.Tabela odpłatności za korzystanie z usług - wyżywienia w DomuDziennego Pobytu KLUB SENIORA
Dotyczy dokumentu:
DOM DZIENNEGO POBYTU „KLUB SENIORA”
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała nr 470 z 2006 r. w sprawie zmiany zasadponoszenia odpłatności za korzystanie z usług - wyżywienia w DomuDziennego Pobytu KLUB SENIORA
Dotyczy dokumentu:
DOM DZIENNEGO POBYTU „KLUB SENIORA”
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała Nr 180 z 2007 r. w sprawie zmiany Zasadponoszenia odpłatności za korzystanie z usług w Domu Dziennego PobytuKLUB SENIORA
Dotyczy dokumentu:
DOM DZIENNEGO POBYTU „KLUB SENIORA”
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 2 z 2008 r. w sprawie ustalenia iwprowadzenia Regulaminu Domu Dziennego Pobytu KLUB SENIORA
Dotyczy dokumentu:
DOM DZIENNEGO POBYTU „KLUB SENIORA”
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Regulamin Domu Dziennego Pobytu KLUB SENIORA 2008
Dotyczy dokumentu:
DOM DZIENNEGO POBYTU „KLUB SENIORA”
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 14 z 2008 r. w sprawie zmianyRegulaminu Domu Dziennego Pobytu KLUB SENIORA
Dotyczy dokumentu:
DOM DZIENNEGO POBYTU „KLUB SENIORA”
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała Nr 480 z 2009 r. zmiana w sprawieustalenia zasad odpłatności za korzystanie z usług - wyżywienia wDomu Dziennego Pobytu KLUB SENIORA
Dotyczy dokumentu:
DOM DZIENNEGO POBYTU „KLUB SENIORA”
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 2 z 2009 r. w sprawie ustalenia iwprowadzenia Regulaminu Domu Dziennego Pobytu KLUB SENIORA
Dotyczy dokumentu:
DOM DZIENNEGO POBYTU „KLUB SENIORA”
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 36 z 2009 r. w sprawie ustaleniaKalkulacji kosztów posiłków w Domu Dziennego Pobytu Klub Seniora
Dotyczy dokumentu:
DOM DZIENNEGO POBYTU „KLUB SENIORA”
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 37 z 2010 r. w sprawie ustaleniaKalkulacji kosztów posiłków w Domu Dziennego Pobytu Klub Seniora
Dotyczy dokumentu:
DOM DZIENNEGO POBYTU „KLUB SENIORA”
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 44 z 2008 r. w sprawie ustaleniaKalkulacji kosztów posiłków w Domu Dziennego Pobytu KLUB SENIORA
Dotyczy dokumentu:
DOM DZIENNEGO POBYTU „KLUB SENIORA”
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 2 z 2011 r. w sprawie ustaleniaKalkulacji kosztów posiłków w Domu Dziennego Pobytu Klub Seniora
Dotyczy dokumentu:
DOM DZIENNEGO POBYTU „KLUB SENIORA”
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Regulamin Domu Dziennego Pobytu KLUB SENIORA 2009
Dotyczy dokumentu:
DOM DZIENNEGO POBYTU „KLUB SENIORA”
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie nr 5a z 2011 r. w sprawie ustaleniaKalkulacji kosztów posiłków w Domu Dziennego Pobytu Klub Seniora
Dotyczy dokumentu:
DOM DZIENNEGO POBYTU „KLUB SENIORA”
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 22 z 2011 r. w sprawie ustaleniaKalkulacji kosztów posiłków w Domu Dziennego Pobytu Klub Seniora
Dotyczy dokumentu:
DOM DZIENNEGO POBYTU „KLUB SENIORA”
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 18 z 2012 r. w sprawie ustaleniaKalkulacji kosztów posiłków w Domu Dziennego Pobytu Klub Seniora
Dotyczy dokumentu:
DOM DZIENNEGO POBYTU „KLUB SENIORA”
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 6 z 2013 r. w sprawie ustaleniaKalkulacji kosztów posiłków w Domu Dziennego Pobytu Klub Seniora

poprzednia ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... następna