Rejestr zmian w biuletynie

04.09.2019

Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XI/2019 z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 14 sierpnia 2019 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Petycja z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zrezygnowania z używania jednorazowego plastiku oraz rozpoczęcia akcji edukacyjnej dotyczącej tego problemu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Petycja z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zrezygnowania z używania jednorazowego plastiku oraz rozpoczęcia akcji edukacyjnej dotyczącej tego problemu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedź na petycję - uchwała Nr 122/XII/2019Rady Miejskiej w Lublincu z dnia 29.08.2019 r."
Dotyczy dokumentu:
Petycja z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Kokotku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Petycja z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Kokotku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedź na petycję - uchwała Nr 121/XII/2019Rady Miejskiej w Lublincu z dnia 29.08.2019 r."
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Jana Springwalda ZSR.0003.00055.2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

03.09.2019

Dotyczy dokumentu:
Petycja w sprawie zakupu i montażu urządzenia do pomiaru jakości powietrza w rejonie ulicy Klonowej i Częstochowskiej w Lublińcu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Petycja w sprawie zakupu i montażu urządzenia do pomiaru jakości powietrza w rejonie ulicy Klonowej i Częstochowskiej w Lublińcu.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź na petycje."
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 123/XII/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta Lublińca
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 122/XII/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Katowickiego koła Partii Zieloni z dnia 19 czerwca 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 121/XII/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców Lublińca – Kokotka z dnia 14 czerwca 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 120/XII/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 119/XII/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu (M.J.)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 118/XII/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu (K.H)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 117/XII/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 203/XVI/2012 z dnia 24 stycznia 2012 roku w sprawie przyjęcia „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2012-2020”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 116/XII/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Lublińcu, ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 115/XII/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lubliniec”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 114/XII/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 113/XII/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Powstańców Śląskich miasta Lublińca
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 112/XII/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego południową część miasta Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 111/XII/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości lokalowej przy ul. Oświęcimskiej 19 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 110/XII/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 109/XII/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 108/XII/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 107/XII/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 456/XLIV/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 106/XII/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kochanowice na realizację zadania publicznego polegającego na naprawie nawierzchni drogi gminnej ul. Ks. Misia w miejscowości Jawornica w gminie Kochanowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 105/XII/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wniesienia prawa własności nieruchomości w formie wkładu niepieniężnego (aportu) do Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Tarnowskich Górach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetagu nieograniczonym na naprawę i montaż oznakowania pionowego oraz odnowę oznakowania poziomego ulic w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze - kasjer w Referacie Księgowości Budżetowej i Płac Wydziału Finansowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

02.09.2019

Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Jana Springwalda ZSR.0003.00054.2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Damiana Włodarczyka - ZSR.0003.00053.2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie w sprawie najmu lokalu użytkowego w budynku przy pl. Mańki 3 w Lublińcu w trybie przetargowym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie w sprawie najmu lokalu użytkowego w budynku przy ul. Stein 6 w Lublińcu w trybie przetargowym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

30.08.2019

Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Jana Springwalda ZSR.0003.00049.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Jana Springwalda ZSR.0003.00049.2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź na interpelację"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Adama Richtera - ZSR.0003.00047.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Adama Richtera - ZSR.0003.00047.2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź na interpelację"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, połozonych w Lublińcu przy ul. Robotniczej, Damrota, Wyszyńskiego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży Wojska Polskiego 7/50.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży Wojska Polskiego 7/50.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Urzędnik wyborczy - dane do kontaktu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Urzędnik wyborczy - dane do kontaktu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie remontów bieżących, konserwacji i usuwanie awarii w budynkach i lokalach stanowiących zasób gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokoły z głosowań radnych - XII Sesja Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 29 sierpnia 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... następna