Rejestr zmian w biuletynie

16.12.2018

Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Łukasza Mikulskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Jana Springwalda
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE wyboru dostawcy materiałów biurowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o opłatach za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o opłatach za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść oświadczenia"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o opłatach za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała RIO K-ce nr 4200/VI/226/2018 z 14.12.2018r. sprawie opinii o możliwości spłaty przez Miasto Lubliniec kredytu długoterminowego w kwocie 4.000.000,00 zł
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 239/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie: przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2019 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 239/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie: przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2019 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała_projekt_2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
protokół Nr 1/2018 z posiedzenia Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki z dnia 30 listopada 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót związanych z rewitalizacją terenów przyległych do rzeki Lublinicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót związanych z rewitalizacją terenów przyległych do rzeki Lublinicy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

14.12.2018

Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 20 grudnia 2018 r. w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Lublińcu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 20 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w rejonie ul. Oleskiej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019r.”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 20 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu miasta na 2019 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 20 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu miasta na 2019 rok.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt_budżetu_2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 20 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu miasta na 2019 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 20 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH DZIAŁAJĄCYCH W GMINIE LUBLINIEC
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH DZIAŁAJĄCYCH W GMINIE LUBLINIEC
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH DZIAŁAJĄCYCH W GMINIE LUBLINIEC
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH DZIAŁAJĄCYCH W GMINIE LUBLINIEC
Treść zmiany:
Dodano załącznik "REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH.pdf"
Dotyczy dokumentu:
REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH DZIAŁAJĄCYCH W GMINIE LUBLINIEC
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH DZIAŁAJĄCYCH W GMINIE LUBLINIEC
Treść zmiany:
Usunięto załącznik REJESTR ŻŁOBKÓW.pdf
Dotyczy dokumentu:
REJESTR SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
REJESTR SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH
Treść zmiany:
Usunięto załącznik REJESTR SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH.pdf
Dotyczy dokumentu:
zapytanie Radnego Lukasza Mikulskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
zapytanie Radnego Lukasza Mikulskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
zapytanie Radnego Lukasza Mikulskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zapytanie Radnego Lukasza Mikulskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zapytanie ZSR.0003.00045.2018"

12.12.2018

Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Łukasza Mikulskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Łukasza Mikulskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedż na interpelację"

11.12.2018

Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 248/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 03 GRUDNIA 2018 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2018 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 248/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 03 GRUDNIA 2018 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2018 rok.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik_dochody_248_03_12_2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 248/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 03 GRUDNIA 2018 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2018 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 247/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 247/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał-zarz 247.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 246/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 245/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym lokali użytkowych przy ul. Sokoła 13 w Lublińcu na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 244/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 21 LISTOPADA 2018 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2018 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 244/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 21 LISTOPADA 2018 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2018 rok.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik_dochody_244_21_11_2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 244/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 21 LISTOPADA 2018 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2018 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubliniec za III kwartał 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubliniec za III kwartał 2018 roku
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o staniezobowiazań w/g tytułów dłuźnych oraz gwarancji i poreczeń jst wgstanu na 30.09.2018r.." na "Rb-NDS kwartalne sprawozdanie onadwyżce/deficycie jst za okres od początku roku do dnia30.09.2018r.."
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubliniec za III kwartał 2018 roku
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Rb-Z kwartalne sprawozdanie o staniezobowiazań w/g tytułów dłuźnych oraz gwarancji i poreczeń jst wgstanu na 30.09.2018r.." na "Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o staniezobowiazań w/g tytułów dłuźnych oraz gwarancji i poreczeń jst wgstanu na 30.09.2018r.."
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Łukasza Mikulskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Łukasza Mikulskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelaca Radnego Łukasza Mikulskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

10.12.2018

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 238/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie: przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubliniec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 239/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie: przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2019 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 238/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie: przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubliniec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 239/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie: przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2019 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała RIO K-ce nr 4200/VI/212/2018 z 04.12.2018r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Lublińca projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała RIO K-ce nr 4200/VI/211/2018 z 04.12.2018r. sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok Miasta Lublińca
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała RIO K-ce nr 4200/VI/210/2018 z 04.12.2018r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Lublińca projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... następna