Rejestr zmian w biuletynie

11.09.2019

Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na utrzymanie czystości i porządku w budynkach komunalnych wraz z przynależnymi terenami stanowiących własność Gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na utrzymanie czystości i porządku w budynkach komunalnych wraz z przynależnymi terenami stanowiących własność Gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogloszenie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na utrzymanie czystości i porządku w budynkach komunalnych wraz z przynależnymi terenami stanowiących własność Gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zal_1_2_zakres_czynnosci.odt"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na utrzymanie czystości i porządku w budynkach komunalnych wraz z przynależnymi terenami stanowiących własność Gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zal_3_wykaz_budynkow.xls"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na utrzymanie czystości i porządku w budynkach komunalnych wraz z przynależnymi terenami stanowiących własność Gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zal_4_formularz_oferty.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na utrzymanie czystości i porządku w budynkach komunalnych wraz z przynależnymi terenami stanowiących własność Gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zal_5_kalkulacja_ceny.xls"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na utrzymanie czystości i porządku w budynkach komunalnych wraz z przynależnymi terenami stanowiących własność Gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zal_6_wykaz_uslug.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na utrzymanie czystości i porządku w budynkach komunalnych wraz z przynależnymi terenami stanowiących własność Gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 227/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 04 WRZEŚNIA 2019 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 7 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 226/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 4 września 2019 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr 302/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji zadań z zakresu modernizacji źródła ciepła w budynkach mieszkalnych i mieszkaniach oraz termomodernizacji budynków położonych na terenie gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 226/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 4 września 2019 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr 302/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji zadań z zakresu modernizacji źródła ciepła w budynkach mieszkalnych i mieszkaniach oraz termomodernizacji budynków położonych na terenie gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zarzadzenie 226.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 226/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 4 września 2019 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr 302/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji zadań z zakresu modernizacji źródła ciepła w budynkach mieszkalnych i mieszkaniach oraz termomodernizacji budynków położonych na terenie gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje projektu uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody w granicach administracyjnych Gminy Lubliniec.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje projektu uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody w granicach administracyjnych Gminy Lubliniec.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść projektu uchwały"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje projektu uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody w granicach administracyjnych Gminy Lubliniec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 225/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 3 września 2019 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 224/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 03 WRZEŚNIA 2019 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach prowadzonych przez Gminę Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego IFXIII.7820.35.2019 z dnia 4 września 2019r. w sprawie realizacji inwestycji pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 906 od km 0+624,67 do km 0+844,12 wraz z rozbiórką i budową wiaduktu drogowego w km 0+729, realizowana w ramach zadania p.n.: "Rozbiórka i budowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu DW 906 w km 0+729 w m. Lubliniec"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

08.09.2019

Dotyczy dokumentu:
Informacje Podstawowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje Podstawowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacje podstawowe"
Dotyczy dokumentu:
Informacje Podstawowe
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacje podstawowe

06.09.2019

Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 223/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 30 SIERPNIA 2019 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Miejskiego Przedszkola Integracyjnego Nr 3 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 222/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 30 SIERPNIA 2019 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2019 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 222/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 30 SIERPNIA 2019 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2019 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 221/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 220/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 219/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 218/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 217/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 216/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 215/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Wicedyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 2 w Lublińcu pełniącemu obowiązki Dyrektora.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 214/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa nauczycielowi Przedszkola Miejskiego nr 6 w Lublińcu pełniącemu obowiązki Dyrektora.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 213/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 26 SIERPNIA 2019 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Lublińcu do podpisywania kart spisów wyborców do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 212/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 26 SIERPNIA 2019 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Lublińcu do prowadzenia czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetagu nieograniczonym na wykonanie robót związanych z bieżącym utrzymaniem dróg, ulic, placów i chodników na terenie gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 211/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 26 SIERPNIA 2019 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2019 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 211/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 26 SIERPNIA 2019 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2019 rok.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik_dochody_211_26_08_2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 211/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 26 SIERPNIA 2019 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2019 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 210/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie: przedstawienia organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 209/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej , w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 209/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej , w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert na świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych położonych na terenie gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 209/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej , w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

05.09.2019

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 208/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 21 sierpnia 2019r. w sprawie powołania zespołu do zapewnienia obsługi i warunków techniczno – materialnych pracy obwodowych komisji wyborczych oraz wykonania zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 207/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie miejsc na terenie gminy Lubliniec przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 207/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie miejsc na terenie gminy Lubliniec przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał-Zarządzenie w sprawie miejsc doplakatowania.odt"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 207/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie miejsc na terenie gminy Lubliniec przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 207/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie miejsc na terenie gminy Lubliniec przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 206/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 21 SIERPNIA 2019 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych, objętych Rządowym programem pomocy uczniom w 2019r. - "Wyprawka szkolna"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 205/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 21 sierpnia 2019r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 6 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: stanowisko ds. finansowych w Centrum Usług Wspólnych w Lublincu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędniczestanowisko ds. finansowych 05.09.2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: stanowisko ds. finansowych w Centrum Usług Wspólnych w Lublincu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie nr DCZ-5330-9/2019 Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 29 sierpnia 2019r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Lubliniec w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne projektu zmiany uchwały Nr 302/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji zadań z zakresu modernizacji źródła ciepła w budynkach mieszkalnych i mieszkaniach oraz termomodernizacji budynków położonych na terenie gminy Lubliniec.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne projektu zmiany uchwały Nr 302/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji zadań z zakresu modernizacji źródła ciepła w budynkach mieszkalnych i mieszkaniach oraz termomodernizacji budynków położonych na terenie gminy Lubliniec.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść zarządzenia"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne projektu zmiany uchwały Nr 302/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji zadań z zakresu modernizacji źródła ciepła w budynkach mieszkalnych i mieszkaniach oraz termomodernizacji budynków położonych na terenie gminy Lubliniec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... następna