Rejestr zmian w biuletynie

29.10.2019

Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie opracowania "Rozszerzenie ekspertyzy stanu fitosanitarnego drzewa będącego pomnikiem przyrody, ze wskazaniem na sposoby ratowania drzewa, z uwzględnieniem bezpieczeństwa ludzi i mienia".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie opracowania "Rozszerzenie ekspertyzy stanu fitosanitarnego drzewa będącego pomnikiem przyrody, ze wskazaniem na sposoby ratowania drzewa, z uwzględnieniem bezpieczeństwa ludzi i mienia".
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść ogłoszenia"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie opracowania "Rozszerzenie ekspertyzy stanu fitosanitarnego drzewa będącego pomnikiem przyrody, ze wskazaniem na sposoby ratowania drzewa, z uwzględnieniem bezpieczeństwa ludzi i mienia".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert na świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Miejskiego w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokoły z głosowań radnych - XIV Sesja Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 29 października 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły z głosowań radnych - XIV Sesja Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 29 października 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół Komisji Skrutacyjnej z ustalenia wynikówgłosowania w wyborach ławników do Sądu rejonowego w Lublińcu nakadencję 2020-2023."
Dotyczy dokumentu:
Protokoły z głosowań radnych - XIV Sesja Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 29 października 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

28.10.2019

Dotyczy dokumentu:
Podbioł Gabriel - Przewodniczący Rady Miejskiej w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Joanna Brodowy – objęcie stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Elwira Masoń – objęcie stanowiska Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Richter Adam - Radny Rady Miejskiej w Lublińcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Richter Adam - Radny Rady Miejskiej w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Korekta oświadczenia"
Dotyczy dokumentu:
Beata Masłowska – Kierownik Referatu Podatków i Opłata Lokalnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Beata Masłowska – Kierownik Referatu Podatków i Opłata Lokalnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Korekta oświadczenia"
Dotyczy dokumentu:
Anna Janik - objęcie stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Agnieszka Stelmaszyk - utrata stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Renta Rokosa – utrata stanowiska Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Anna Janik - utrata stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Maniura Edward - Burmistrz Miasta Lublińca
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargowej położonych w Lublińcu przy ul. Makowej i ul. Ligonia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

23.10.2019

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 258/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 11 października 2019 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 264/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 22 października 2019 r w sprawie konsultacji projektów uchwał Rady Miejskiej w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 263/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 16 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2019 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 263/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 16 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2019 rok.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik_dochody_263_16_10_2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 263/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 16 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2019 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 29 października 2019 r. w sprawie : przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 29 października 2019 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 29 października 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Miasta Lublińca z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 29 października 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Miasta Lublińca z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020”.
Treść zmiany:
Dodano załącznik " Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej wLublińcu w dniu 29 października 2019 r. w sprawie przyjęcia„Programu Współpracy Miasta Lublińca z Organizacjami Pozarządowymioraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i owolontariacie, na rok 2020”."
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 29 października 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach prowadzonych przez Gminę Lubliniec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 29 października 2019 r. w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody w granicach administracyjnych Gminy Lubliniec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 29 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 29 października 2019 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 29 października 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczki długoterminowej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 29 października 2019 r. w sprawie : zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnej Iwony Ochman - ZSR.0003.00062.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnej Iwony Ochman - ZSR.0003.00062.2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź na interpelację"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 29 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 456/XLIV/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 29 października 2019 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Lublińcu na kadencję w latach 2020-2023.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 29 października 2019 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2019r. dla zakładu budżetowego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 29 października 2019 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Lublińcu na kadencję w latach 2020-2023.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Lubliniec, położonych w Lublińcu przy ul. Robotniczej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Lubliniec, położonych w Lublińcu przy ul. Robotniczej.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "mapa pogladowa"
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Lubliniec, położonych w Lublińcu przy ul. Robotniczej.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik nr 3"
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Lubliniec, położonych w Lublińcu przy ul. Robotniczej.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik nr 2"
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "mapka poglądowa"
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik nr 3"
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik nr 2"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania finansowe Urzędu Miejskiego w Lublińcu za III kwartał 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rb-27 S z wykonania planu wydatków budzetowych jstza okres sprawozdawczy od początku roku do 30 wrzesnia 2019r."
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania finansowe Urzędu Miejskiego w Lublińcu za III kwartał 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rb-28 S z wykonania planu wydatków budzetowych jstza okres sprawozdawczy od początku roku do 30 wrzesnia 2019r."
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania finansowe Urzędu Miejskiego w Lublińcu za III kwartał 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rb-NDS-kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficyciejst za okres od początku roku do dnia 30 września 2019r."
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania finansowe Urzędu Miejskiego w Lublińcu za III kwartał 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rb-N-kwartalne sprawozdanie o stanie naleznościoraz wybranych aktywów finansowych jst wg stanu na koniec III kwartału2019 roku."
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania finansowe Urzędu Miejskiego w Lublińcu za III kwartał 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Księdza Konstantego Damrota.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Księdza Konstantego Damrota.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "mapka pogladowa"
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Księdza Konstantego Damrota.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik nr 3"
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Księdza Konstantego Damrota.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik nr 2"
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Księdza Konstantego Damrota.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej przy ul. Czarnoleskiej w Lublińcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej przy ul. Czarnoleskiej w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
wykaz nieruchomosci przeznaczonej do zbycia, położonej w Lublińcu przy ul. Hadyny (1408/51).
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Łukasza Mikulskiego - ZSR.0003.00064.2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Łukasza Mikulskiego - ZSR.0003.00063.2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... następna