Rejestr zmian w biuletynie

17.08.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku z przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie oświetlenia w ulicach Marzanny, Syreny oraz wokół Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 47/2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 18 czerwca 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 46/2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 28 maja 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 45/2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 30 kwietnia 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 44/2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 26 kwietnia 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 44/2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 26 kwietnia 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół Kom.Rew 44 26 kwietnia 2018 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 44/2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 26 kwietnia 2018 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Protokół 45 Kom.Rew 30 kwietnia 2018 r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 44/2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 26 kwietnia 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 43/2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 27 marca 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 43/2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 27 marca 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy przy ul. Klonowej pod uprawy rolne
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert na wykonanie robót związanych z przebudową odcinka drogi gminnej nr 440151S ul. Mickiewicza w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert na wykonanie robót związanych z rewitalizacją terenów przyległych do rzeki Lublinicy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz lokalu mieszkalnego wraz z udziałem przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

16.08.2018

Dotyczy dokumentu:
Komunikaty Komisarza Wyborczego o liczbie mieszkańców i miejscu oraz czasie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komunikaty Komisarza Wyborczego o liczbie mieszkańców i miejscu oraz czasie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2."
Dotyczy dokumentu:
Komunikaty Komisarza Wyborczego o liczbie mieszkańców i miejscu oraz czasie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwały o powoływaniu TKW i OKW
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały o powoływaniu TKW i OKW
Treść zmiany:
Dodano załącznik "4."
Dotyczy dokumentu:
Uchwały o powoływaniu TKW i OKW
Treść zmiany:
Dodano załącznik "3."
Dotyczy dokumentu:
Uchwały o powoływaniu TKW i OKW
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2."
Dotyczy dokumentu:
Uchwały o powoływaniu TKW i OKW
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wzory dokumentów dla komitetów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wzory dokumentów dla komitetów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "14."
Dotyczy dokumentu:
Wzory dokumentów dla komitetów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "13."
Dotyczy dokumentu:
Wzory dokumentów dla komitetów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "12."
Dotyczy dokumentu:
Wzory dokumentów dla komitetów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "11."
Dotyczy dokumentu:
Wzory dokumentów dla komitetów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "10."
Dotyczy dokumentu:
Wzory dokumentów dla komitetów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "9."
Dotyczy dokumentu:
Wzory dokumentów dla komitetów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "8."
Dotyczy dokumentu:
Wzory dokumentów dla komitetów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "7."
Dotyczy dokumentu:
Wzory dokumentów dla komitetów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "6."
Dotyczy dokumentu:
Wzory dokumentów dla komitetów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "5."
Dotyczy dokumentu:
Wzory dokumentów dla komitetów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "4."
Dotyczy dokumentu:
Wzory dokumentów dla komitetów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "3."
Dotyczy dokumentu:
Wzory dokumentów dla komitetów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2."
Dotyczy dokumentu:
Wzory dokumentów dla komitetów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XLVI/2018 z sesji Rady Miejskiej w dniu 22 lutego 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Procedura pozakonkursowa na dotację dla organizacji pozarządowej STB Energia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Procedura pozakonkursowa na dotację dla organizacji pozarządowej Lublinieckiego Klubu Sportowego „SPARTA” Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... następna