Rejestr zmian w biuletynie

15.06.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku z przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie budowy oświetlenia w ulicach Armii Krajowej, ZHP, Grunwaldzkiej w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę wraz z montażem wyposażenia pomieszczeń Przedszkola Miejskiego nr 2 oraz Szkoły Podstawowej nr 1 w Lublińcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót związanych z dostosowaniem budynku Przedszkola Miejskiego nr 6 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie robót związanych z dostosowaniem budynku Przedszkola Miejskiego nr 6 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Lublińca dotyczące wejścia Miasta Lublińca w skład związku metropolitalnego w województwie śląskim – Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Lublińca dotyczące wejścia Miasta Lublińca w skład związku metropolitalnego w województwie śląskim – Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "protokol_konsultacje_metropolia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie dachu w budynku komunalnym przy ul. Stalmacha 23 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie remontu wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku przy ul. Kilińskiego 20 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... następna