Rejestr zmian w biuletynie

16.09.2019

Dotyczy dokumentu:
Informacje podstawowe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje Podstawowe
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Jana Springwalda ZSR.0003.00055.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Jana Springwalda ZSR.0003.00055.2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź na interpelacje nr ZSR.0003.00055.2019"
Dotyczy dokumentu:
Informacje podstawowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Organy jednostki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

12.09.2019

Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Gabriela Podbioła - ZSR.0003.00058.2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Łukasza Mikulskiego - ZSR.0003.00057.2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Jana Springwalda ZSR.0003.00054.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Jana Springwalda ZSR.0003.00054.2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź na interpelację"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Damiana Włodarczyka - ZSR.0003.00053.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Damiana Włodarczyka - ZSR.0003.00053.2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź na interpelację"

11.09.2019

Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na utrzymanie czystości i porządku w budynkach komunalnych wraz z przynależnymi terenami stanowiących własność Gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na utrzymanie czystości i porządku w budynkach komunalnych wraz z przynależnymi terenami stanowiących własność Gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogloszenie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na utrzymanie czystości i porządku w budynkach komunalnych wraz z przynależnymi terenami stanowiących własność Gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zal_1_2_zakres_czynnosci.odt"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na utrzymanie czystości i porządku w budynkach komunalnych wraz z przynależnymi terenami stanowiących własność Gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zal_3_wykaz_budynkow.xls"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na utrzymanie czystości i porządku w budynkach komunalnych wraz z przynależnymi terenami stanowiących własność Gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zal_4_formularz_oferty.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na utrzymanie czystości i porządku w budynkach komunalnych wraz z przynależnymi terenami stanowiących własność Gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zal_5_kalkulacja_ceny.xls"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na utrzymanie czystości i porządku w budynkach komunalnych wraz z przynależnymi terenami stanowiących własność Gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zal_6_wykaz_uslug.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na utrzymanie czystości i porządku w budynkach komunalnych wraz z przynależnymi terenami stanowiących własność Gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 227/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 04 WRZEŚNIA 2019 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 7 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 226/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 4 września 2019 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr 302/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji zadań z zakresu modernizacji źródła ciepła w budynkach mieszkalnych i mieszkaniach oraz termomodernizacji budynków położonych na terenie gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 226/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 4 września 2019 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr 302/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji zadań z zakresu modernizacji źródła ciepła w budynkach mieszkalnych i mieszkaniach oraz termomodernizacji budynków położonych na terenie gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zarzadzenie 226.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 226/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 4 września 2019 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr 302/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji zadań z zakresu modernizacji źródła ciepła w budynkach mieszkalnych i mieszkaniach oraz termomodernizacji budynków położonych na terenie gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje projektu uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody w granicach administracyjnych Gminy Lubliniec.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje projektu uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody w granicach administracyjnych Gminy Lubliniec.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść projektu uchwały"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje projektu uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody w granicach administracyjnych Gminy Lubliniec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 225/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 3 września 2019 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 224/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 03 WRZEŚNIA 2019 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach prowadzonych przez Gminę Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego IFXIII.7820.35.2019 z dnia 4 września 2019r. w sprawie realizacji inwestycji pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 906 od km 0+624,67 do km 0+844,12 wraz z rozbiórką i budową wiaduktu drogowego w km 0+729, realizowana w ramach zadania p.n.: "Rozbiórka i budowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu DW 906 w km 0+729 w m. Lubliniec"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... następna