Rejestr zmian w biuletynie

17.04.2020

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie na Zakup i dostawę laptopów wraz z oprogramowaniem i licencją oraz urządzeń zapewniających dostęp do Internetu do zdalnego nauczania w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WYNIKI_ protokół z postępowania"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 24 kwietnia 2020 r zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Lublińcu, ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 24 kwietnia 2020 r w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w rejonie ul. Czesława Miłosza.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 24 kwietnia 2020 r w sprawie zmiany uchwały nr 209/XIX/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 24 kwietnia 2020 r w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Lubliniec, położonych w Lublińcu przy ul. Wrzosowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 24 kwietnia 2020 r w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, stanowiacej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Częstochowskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 24 kwietnia 2020 r w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych, położonych w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 24 kwietnia 2020 r w sprawie oświadczenia dotyczącego przebiegu drogi ekspresowej S11 na terenie Gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 24 kwietnia 2020 r w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Lubliniec lub jej jednostkom organizacyjnym, wymienionym w art. 9 pkt. 3, 4 i 13 ustawy o finansach publicznych, w stosunku do podmiotów, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 24 kwietnia 2020 r. zmieniajacej uchwałę w sprawie opłaty prolongacyjnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki rewitalizacyjnej, długoterminowej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL 2014-2020), Działanie 10.4. Poprawa stanu środowiska miejskiego w Banku Gospodarstwa Krajowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2020 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lublińcu w sprawie zwołania sesji Rady Miejskiej w Lublińcu na dzień 24 kwietnia 2020 r. o godz. 10.00
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lublińcu w sprawie zwołania sesji Rady Miejskiej w Lublińcu na dzień 24 kwietnia 2020 r. o godz. 10.00
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2020r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2020r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE o wydłużeniu terminu wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Lublińca w rejonie ulicy Spokojnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE o wydłużeniu terminu wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego śródmieście i południową część miasta Lublińca
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

14.04.2020

Dotyczy dokumentu:
Zespół ds. Obsługi Interesantów i Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
KOMENDA STRAŻY MIEJSKIEJ
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Franciszka Wróbla - ZSR.0003.00014.2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Franciszka Wróbla - ZSR.0003.00014.2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź na interpelację"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Łukasza Mikulskiego - ZSR.0003.00013.2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Łukasza Mikulskiego - ZSR.0003.00013.2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź na interpelację"
Dotyczy dokumentu:
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I URZĄD STANU CYWILNEGO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... następna