Rejestr zmian w biuletynie

17.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Informacje podstawowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje Podstawowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje podstawowe
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacje podstawowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje podstawowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje Podstawowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje Podstawowe
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacje podstawowe
Dotyczy dokumentu:
Informacje Podstawowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacje podstawowe"
Dotyczy dokumentu:
Organy jednostki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Organy jednostki
Treść zmiany:
Dodano załącznik "prezydium_RR_2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Organy jednostki
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Skład Rady Rodziców 2018
Dotyczy dokumentu:
Informacje Podstawowe
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Informacje Podstawowe
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Statut
Treść zmiany:
Dodano załącznik "statut2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 185/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 24 sierpnia 2018 r. w spawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 184/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 183/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 22 sierpnia 2018r. w sprawie powołania zespołu do zapewnienia obsługi i warunków techniczno – materialnych pracy obwodowych komisji wyborczych i Miejskiej Komisji Wyborczej oraz wykonania zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 182/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowych i celowych z budżetu Miasta Lublińca dla samorządowych instytucji kultury
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rada Pedagogiczna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje podstawowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

14.09.2018

Dotyczy dokumentu:
wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy przy ul. Krótkiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

13.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Procedura pozakonkursowa na dotację dla organizacji pozarządowej Stowarzyszenia Akademii Sportowej Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Procedura pozakonkursowa na dotację dla organizacji pozarządowej Stowarzyszenia Akademii Sportowej Lubliniec
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 170/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie: informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 170/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie: informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał.1 MDK.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 170/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie: informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał.2 MPBP.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 181/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 22 SIERPNIA 2018 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2018 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 181/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 22 SIERPNIA 2018 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2018 rok.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik_dochody_181_22_08_2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 181/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 22 SIERPNIA 2018 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2018 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

11.09.2018

Dotyczy dokumentu:
wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, położonych w Lublińcy przy ul. Lompy,ul. S. Hadyny, ul. Mickiewicza, ul. płk. W. Wilniewczyca.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Skład Miejskiej Komisji Wyborczej w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 180 / 2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA z dnia 22 sierpnia 2018r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 179/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 17 sierpnia 2018r. w sprawie miejsc na terenie gminy Lubliniec przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 178/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 177/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Lublińcu przy ulicy Klonowej na okres do 3 lat.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 176/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Żłobka Miejskiego w Lublińcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 176/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Żłobka Miejskiego w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... następna