Rejestr zmian w biuletynie

22.02.2019

Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 227/XXII/2016 z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu Gminy Lubliniec nieruchomości gruntowej, położonej w Lublińcu przy Placu Niepodległości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 25/II/2018 z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Gminy Lubliniec w prawo własności tych gruntów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 28 lutego 2019 r. w sprawie upoważnienia do zatwierdzania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubliniec, a także określenia granic ich obwodów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 28 lutego 2019 r. w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom oddziału klasy III Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lublińcu w roku szkolnym 2019/2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert na dostawę wyposażenia Miejsko - Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubliniec za IV kwartał 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rb-27 S z wykonania planu dochodów budzetowych jstza okres sprawozdawczy od początku roku do 31 grudnia 2018r."
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubliniec za IV kwartał 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rb-28 S z wykonania planu wydatków budzetowych jstza okres sprawozdawczy od początku roku do 31 grudnia 2018r."
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubliniec za IV kwartał 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiazań w/gtytułów dłuźnych oraz gwarancji i poreczeń jst wg stanu na31.12.2018r.."
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubliniec za IV kwartał 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rb-N-kwartalne sprawozdanie o stanie naleznościoraz wybranych aktywów finansowych jst wg stanu na koniec IV kwartału2018 roku."
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubliniec za IV kwartał 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rb-NDS-kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficyciejst za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018r."
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubliniec za IV kwartał 2018 roku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rb-N-kwartalne sprawozdanie o stanie naleznościoraz wybranych aktywów finansowych jst wg stanu na koniec IV kwartału2018 roku.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubliniec za IV kwartał 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... następna