Rejestr zmian w biuletynie

25.09.2019

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego na świadczenie usługi utrzymania czystości i porządku w budynkach komunalnych wraz z przynależnymi terenami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyborze ofert najkorzystniejszych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych położonych na terenie gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sprawozdanie roczne 2018"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców wpisanych do RDR"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców wpisanych do RDR.
Dotyczy dokumentu:
Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Analiza stanu gospodarki odpadami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Analiza stanu gospodarki odpadami
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za2018r."
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze: stanowisko ds. finansowych w CUW w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

24.09.2019

Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 113/XII/2019 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Powstańców Śląskich miasta Lublińca
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 112/XII/2019 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego południową część miasta Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 353/XXXIV/08 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu we wschodniej części miasta Lublińca (tekst jednolity)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
uchwała Nr 62/VI/2019 z dnia 28 marca 2019r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu we wschodniej części miasta Lublińca w rejonie ulicy Klonowej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Aktualne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta Lublińca - SCHEMAT
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Centrum.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Aktualne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta Lublińca - SCHEMAT
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Centrum
Dotyczy dokumentu:
Aktualne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta Lublińca - SCHEMAT
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wschodnia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Aktualne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta Lublińca - SCHEMAT
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wschodnia.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

23.09.2019

Dotyczy dokumentu:
Rada Pedagogiczna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje podstawowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Statut
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Statut
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Statut"
Dotyczy dokumentu:
Statut
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Statut SP1 30 11 2017.docx
Dotyczy dokumentu:
Statut
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała RP 19.04.2018 (1).docx
Dotyczy dokumentu:
Anna Jonczyk – Drzymała – Zastępca Burmistrza Miasta Lublińca
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Jan Grajcar - Sekretarz Miasta Lublińca
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Gabriela Czech – Skarbnik Miasta Lublińca
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ewa Kaczmarczyk – Zastępca Skarbnika Miasta Lublińca
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Adam Bielecki – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Cezary Sękowski – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Mieczysław Dłubała – Naczelnik Wydziału Komunalnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Daniel Delekta – Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Beata Masłowska – Kierownik Referatu Podatków i Opłata Lokalnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Marek Brzezina - Dyrektor Zarządu Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Marzena Grzyb - Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Aleksandra Kowalczyk – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Joanna Dąbrowicz – Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
14. Aneta Żółtek - Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Agata Woźniak - Rybka - Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Joanna Brzezina – Dyrektor Miejsko – Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Bożena Wręczycka - Droździok – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Agnieszka Stelmaszczyk – Dyrektor Szkoły Podstawowej 2 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Anna Janik – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Katarzyna Górecka – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Mariola Dylak – Skawińska – Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Anna Wachowska - Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Janina Obrzud - Dyrektor Przedszkola Miejskiego Integracyjnego Nr 3 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Katarzyna Chałat - Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Renta Rokosa - Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Jolanta Doleżych - Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 7 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Barbara Gruca - Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 8 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Joanna Gawron - Dyrektor Żłobka Miejskiego w Lublińcu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie Radnego Łukasza Mikulskiego - ZSR.0003.00056.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie Radnego Łukasza Mikulskiego - ZSR.0003.00056.2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź na zapytanie nr ZSR.0003.00056.2019"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Gabriela Podbioła - ZSR.0003.00058.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Gabriela Podbioła - ZSR.0003.00058.2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź na interpelację"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Łukasza Mikulskiego - ZSR.0003.00060.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Łukasza Mikulskiego - ZSR.0003.00060.2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź na interpelację"
Dotyczy dokumentu:
wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy przy ul. Ligonia i ul. Cisowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie nr DCZ-572-5/2019 Komisarza Wyborczego W Częstochowie II z dnia 20 sierpnia 2019r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie nr DCZ-572-3/2019 Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 20 września 2019r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

20.09.2019

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 232/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 10 września 2019 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 231/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 09 WRZEŚNIA 2019r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 230/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 05 WRZEŚNIA 2019 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2019 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 230/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 05 WRZEŚNIA 2019 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2019 rok.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik_dochody_230_05_09_2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 230/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 05 WRZEŚNIA 2019 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2019 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 229/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 228/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 05 WRZEŚNIA 2019 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert na naprawę i montaż oznakowania pionowego oraz odnowę oznakowania poziomego ulic w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie remontów bieżących, konserwacji i usuwanie awarii w budynkach i lokalach stanowiących zasób gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 25 września 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 25 września 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta Lublińca
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 25 września 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach prowadzonych przez Gminę Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 25 września 2019 r. w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody w granicach administracyjnych Gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 25 września 2019 r. zmieniającej uchwałę Nr 302/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji zadań z zakresu modernizacji źródła ciepła w budynkach mieszkalnych i mieszkaniach oraz termomodernizacji budynków położonych na terenie gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 25 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu - Kokotku przy ul. Osiedle Posmyk 43
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 25 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych zabudowanych, stanowiących własność Gminy Lubliniec, położonych w Lublińcu przy ul. Paderewskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 25 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Stefana Kisielewskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 25 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu w rejonie ul. Kochcickiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 25 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Stara Kolonia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 25 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Lubliniec, położonych w Lublińcu przy ul. Stara Kolonia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 25 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie zadłużenia czynszowego z tytułu najmu lokalu położonego w Lublińcu przy ul. Grunwaldzkiej 27/39
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 25 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do realizacji zadania pn.: „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lublińcu z uwzględnieniem rozbudowy części osadowej” oraz akceptacji założonych planów taryfowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 25 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 25 września 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lubliniec na lata 2019-2022”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

19.09.2019

Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Łukasza Mikulskiego - ZSR.0003.00057.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Łukasza Mikulskiego - ZSR.0003.00057.2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "doprecyzowanie przedmiotu interpelacji."
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Łukasza Mikulskiego - ZSR.0003.00057.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... następna