Rejestr zmian w biuletynie

01.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 1 października 2018r. o przyznanych numerach lis kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 4/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Lublińcu z dnia 1 października 2018r. w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów w wyborach do rady gminy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
IV przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lubliniec, położonych w Lublińcu przy ul. płk.Wacława Wilniewczyca, ul. Wojciecha Kilara, ul. Stanisława Hadyny.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
III przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lubliniec, położonych w Lublińcu przy ulicy Stanisława Hadyny.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 192/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 7 września 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Lublińcu przy ul. Krótkiej na okres 1 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 196/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 195/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy przy ul. ZHP
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 194/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Lubliniec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 193/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 193/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał-zarz 193.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 193/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 192/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 7 września 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Lublińcu przy ul. Krótkiej na okres 1 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

28.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej z hydrantami wewnętrznymi DN 25 w budynku Urzędu Miejskiego w Lublińcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej z hydrantami wewnętrznymi DN 25 w budynku Urzędu Miejskiego w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Obmiar.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej z hydrantami wewnętrznymi DN 25 w budynku Urzędu Miejskiego w Lublińcu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Przedmiar.pdf
Dotyczy dokumentu:
Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej o losowaniu numerów list kandydatów na radnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy przy ul. ZHP
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy przy ul. ZHP
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
REFERAT KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ I PŁAC
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I URZĄD STANU CYWILNEGO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WYDZIAŁ INWESTYCJI I ROZWOJU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZESPÓŁ ds. EDUKACJI, ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej z hydrantami wewnętrznymi DN 25 w budynku Urzędu Miejskiego w Lublińcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej z hydrantami wewnętrznymi DN 25 w budynku Urzędu Miejskiego w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rzut piwnic.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca o granicach obwodów i siedzibach obwodowych komisji wyborczych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca o granicach obwodów i siedzibach obwodowych komisji wyborczych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Obwieszczenie"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej z hydrantami wewnętrznymi DN 25 w budynku Urzędu Miejskiego w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rzut parteru.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej z hydrantami wewnętrznymi DN 25 w budynku Urzędu Miejskiego w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rzut 2-piętra.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej z hydrantami wewnętrznymi DN 25 w budynku Urzędu Miejskiego w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rzut 1-piętra.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca o granicach obwodów i siedzibach obwodowych komisji wyborczych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca ogranicach obwodów i siedzibach obwodowych komisji wyborczych
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej z hydrantami wewnętrznymi DN 25 w budynku Urzędu Miejskiego w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Przekrój węzła wodomierz. p-poż i wod(socj.-byt) w pom. kotłowni gazowej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej z hydrantami wewnętrznymi DN 25 w budynku Urzędu Miejskiego w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Przekrój instalacji p-poż - hydrantowej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej z hydrantami wewnętrznymi DN 25 w budynku Urzędu Miejskiego w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Przedmiar.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej z hydrantami wewnętrznymi DN 25 w budynku Urzędu Miejskiego w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt budowlany instalacji hydrantowej p-poż.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej z hydrantami wewnętrznymi DN 25 w budynku Urzędu Miejskiego w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Specyfikacja robót.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej z hydrantami wewnętrznymi DN 25 w budynku Urzędu Miejskiego w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Umowa - wzór.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej z hydrantami wewnętrznymi DN 25 w budynku Urzędu Miejskiego w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał nr 1 - formularz ofertowy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacja z naboru na stanowisko urzędnicze w Wydziale Inwestycji i Rozwoju
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej z hydrantami wewnętrznymi DN 25 w budynku Urzędu Miejskiego w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

26.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę wyposażenia Jednostki Realizującej Projekt pn.: "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lublińcu z uwzględnieniem rozbudowy części osadowej"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz przedsiębiorstw posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz przedsiębiorstw posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców opróżniających zbiornikibezodpływowe."
Dotyczy dokumentu:
Wykaz przedsiębiorstw posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorstw opróżniających zbiornikibezodpływowe.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz przedsiebiorców wpisanych do RDR"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorstw wpisanych do RDR
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku z przeprowadzonego zapytania ofertowego na świadczenie usługi związanej z przeprowadzeniem rocznego przeglądu stanu technicznego instalacji gazowej w lokalach i budynkach należących do Gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... następna