Rejestr zmian w biuletynie

29.06.2018

Dotyczy dokumentu:
REJESTR SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
REJESTR SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
REJESTR SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
REJESTR SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH
Treść zmiany:
Dodano załącznik "EWIDENCJA SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH.pdf"
Dotyczy dokumentu:
REJESTR SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH
Treść zmiany:
Usunięto załącznik EWIDENCJA SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH.pdf
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług związanych z pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu zadania „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lublińcu z uwzględnieniem rozbudowy części osadowej”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE Nr 123 /2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie prowadzenia Rejestru czynności przetwarzania danych osobowych oraz Rejestru naruszeń ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Lublińcu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 122/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 18 CZERWCA 2018 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2018 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 122/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 18 CZERWCA 2018 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2018 rok.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik_dochody_122_18_06_2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 122/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 18 CZERWCA 2018 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2018 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

28.06.2018

Dotyczy dokumentu:
Petycja z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie wystąpienia z inicjatywą podjęcia uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 5 lipca 2018 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 5 lipca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w rejonie ul. Ptaka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 5 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu " Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lubliniec" oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 5 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia liczby zezwoleń sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie miasta Lublińca miejsc sprzedaży napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 5 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec;
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 5 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym, położonej w Lublińcu przy ul. Tysiąclecia 3a i przyznania pierwszeństwa w nabyciu tej nieruchomości dotychczasowemu najemcy;
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 5 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Lublińca;
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 5 lipca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2018 r.;
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 5 lipca 2018 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec;
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót związanych z termomodernizacją budynku administracyjnego przy ul. Piłsudskiego 9 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 519/L/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lubliniec, położonych w Lublińcu przy ul. Oleskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 519/L/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lubliniec, położonych w Lublińcu przy ul. Oleskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "519.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 518/L/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 518/L/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "518.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 518/L/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2018 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 519.pdf
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lublińcu w sprawie zwołania sesji Rady Miejskiej w Lublińcu na dzień 5 lipca 2018 r. o godz. 11.30
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lublińcu w sprawie zwołania sesji Rady Miejskiej w Lublińcu na dzień 5 lipca 2018 r. o godz. 11.30
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wynik naboru na stanowisko młodszego bibliotekarza
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie kominów dymowych i wentylacyjnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Paderewskiego 15 w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 3 - Dokumentacja projektowa.zip"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie kominów dymowych i wentylacyjnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Paderewskiego 15 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku z przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie robót budowlanych polegających na rozbiórce budynku przy ul. Poprzecznej 2 i 6 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... następna