Rejestr zmian w biuletynie

04.10.2019

Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 110/XII/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 110/XII/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Śląskiego NrNPII.4131.1.655.2019 z dnia 3 października 2019 r.stwierdzającenieważność uchwały Nr 110/XII/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia29 sierpnia 2019 r. w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa."
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Śląskiego Nr NPII.4131.1.655.2019 z dnia 3 października 2019 r.stwierdzające nieważność uchwały Nr 110/XII/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

03.10.2019

Dotyczy dokumentu:
wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Lublińcu przy ul. Hadyny, Kościuszki, Pasieczna.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnej Iwony Ochman - ZSR.0003.00062.2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 256/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 2 października 2019 r. w sprawie powołania Zespołu do oceny propozycji projektów zgłoszonych w ramach Budżetu Obywatelskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 255/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 1 października 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Lublińcu przy ulicy Makowej na okres do 3 lat.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 254/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 01 października 2019 r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 253/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2019 ROKU w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 253/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2019 ROKU w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WPF_budżet_2019_09_30.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 253/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2019 ROKU w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr LVI/2018 z sesji Rady Miejskiej w dniu 15 listopada 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr LVI/2018 z sesji Rady Miejskiej w dniu 15 listopada 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół Nr LVI/2018"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr LVI/2018 z sesji Rady Miejskiej w dniu 15 listopada 2018 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Protokół Nr LVI/2018 z sesji Rady Miejskiej wdniu 15 listopada 2018 r.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr LVI/2018 z sesji Rady Miejskiej w dniu 15 listopada 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr LVI/2018 z sesji Rady Miejskiej w dniu 15 listopada 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik " Protokół Nr LVI/2018 z sesji Rady Miejskiej wdniu 15 listopada 2018 r. "
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 134/XIII/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 września 2019 r. zmieniającej uchwałę Nr 302/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji zadań z zakresu modernizacji źródła ciepła w budynkach mieszkalnych i mieszkaniach oraz termomodernizacji budynków położonych na terenie gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 116/XII/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Lublińcu, ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 115/XII/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia "Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lubliniec"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 115/XII/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia "Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lubliniec"
Treść zmiany:
Dodano załącznik " Uchwała Nr 115/XII/2019 Rady Miejskiej w Lublińcuz dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia "Zasad wynajmowanialokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lubliniec" "
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 115/XII/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia "Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lubliniec"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 114/XII/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 113/XII/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Powstańców Śląskich miasta Lublińca
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 112/XII/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego południową część miasta Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 109/XII/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... następna