Rejestr zmian w biuletynie

12.02.2020

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 27/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Lublińcu przy ulicy Paderewskiego na okres do 3 lat.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 26/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Lublińcu przy ulicy Grunwaldzkiej na okres do 3 lat.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 25/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Lublińcu przy ulicy Grunwaldzkiej na okres do 3 lat.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 24/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Lublińcu przy ulicy Oświęcimskiej na okres do 3 lat.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dostosowania budynku Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 3 przy ul. Wojska Polskiego 6 w Lublińcu do wymagań bezpieczeństwa pożarowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie dotyczące sprzedaży drewna.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie dotyczące sprzedaży drewna.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Procedura pozakonkursowa na dotację dla organizacji pozarządowej Wojskowego Klubu Biegacza META
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oferta.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Procedura pozakonkursowa na dotację dla organizacji pozarządowej Wojskowego Klubu Biegacza META
Treść zmiany:
Usunięto załącznik oferta.pdf

11.02.2020

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca o polowaniach zbiorowych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 23/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Lublińcu przy ulicy Grunwaldzkiej na okres do 3 lat.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 22/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Lublińcu przy ulicy ZHP na okres do 3 lat.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 21/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej położonej w Lublińcu przy ulicy Paderewskiego na okres do 3 lat.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 20/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Lublińcu na rok 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 20/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Lublińcu na rok 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE NR 20_2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 20/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Lublińcu na rok 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ROCZNY PLAN PRACY ŚDS 2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 20/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Lublińcu na rok 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Miasta Lublińca, 42-700 Lubliniec, ul. Paderewskiego 5, ogłasza nabór ofert na wykonanie kompletnego wniosku aplikacyjnego do RPO WSL 2014-2020 dla projektu pn.: „Program Słoneczny Lubliniec - montaż kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Lubliniec” oraz na aktualizację opracowanych dokumentacji technicznych.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Miasta Lublińca, 42-700 Lubliniec, ul. Paderewskiego 5, ogłasza nabór ofert na wykonanie kompletnego wniosku aplikacyjnego do RPO WSL 2014-2020 dla projektu pn.: „Program Słoneczny Lubliniec - montaż kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Lubliniec” oraz na aktualizację opracowanych dokumentacji technicznych.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Umowa"
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Miasta Lublińca, 42-700 Lubliniec, ul. Paderewskiego 5, ogłasza nabór ofert na wykonanie kompletnego wniosku aplikacyjnego do RPO WSL 2014-2020 dla projektu pn.: „Program Słoneczny Lubliniec - montaż kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Lubliniec” oraz na aktualizację opracowanych dokumentacji technicznych.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Formularz ofertowy"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym w sprawie najmu lokalu użytkowego w budynku przy pl. K. Mańki 3
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

07.02.2020

Dotyczy dokumentu:
Informacja z naboru na stanowisko urzędnicze - Komendant Straży Miejskiej w Lublińcu w Urzędzie Miejskim w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 13 lutego 2020 r. w sprawie apelu dotyczącego funkcjonowania sieci telekomunikacyjnych w tym stacji bazowych telefonii komórkowych i prowadzenia nadzoru nad ich działaniem
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 13 lutego 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Lubliniec na rok szkolny 2019/2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 13 lutego 2020 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach prowadzonych przez Gminę Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 13 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Lubliniec na lata 2020 – 2023
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 13 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Lubliniec na lata 2020 – 2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik " załącznik do projektu uchwały - Gminny ProgramOpieki nad Zabytkami Miasta Lubliniec na lata 2020 – 2023."
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 13 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Lubliniec na lata 2020 – 2023
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 13 lutego 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno-wschodniej części miasta Lublińca
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komunikat ważny dla użytkowników wieczystych!
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 13 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej położonej w Lublińcu przy ul. Olchowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uwaga dzierżawcy - 2016 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
komunikat ważny dla dzierżawców
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 13 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości – lokalu użytkowego nr 8 położonego w budynku przy ul. Mickiewicza 19 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 13 lutego 2020 r. zmieniającej uchwałę Nr 68/VI/2011 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 marca 2011r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszkalnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 13 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie użytkownikowi wieczystemu nieruchomości gruntowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 13 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 64/384 części w nieruchomości gruntowej, stanowiącej współwłasność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Zachodniej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 13 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Poprzecznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 13 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych, zabudowanych, stanowiących własność Gminy Lubliniec, położonych w Lublińcu przy ul. Jana Cebulskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 13 lutego 2020 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 13 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie zadłużenia czynszowego z tytułu najmu lokalu położonego w Lublińcu przy ul. Żwirki i Wigury 17/7
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 13 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 403/XXXIX/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 września 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 13 lutego 2020 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2020 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 13 lutego 2020 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 13 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczki długoterminowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 13 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do kapitału zakładowego Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Tarnowskich Górach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyborze oferty na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku wielorodzinnego położonego przy ul. Stalmacha 12 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót związanych z remontem łazienki w lokalu przy ul. Wąskiej 2/1 w Lublińcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót związanych z remontem łazienki w lokalu przy ul. Wąskiej 2/1 w Lublińcu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Waska_2_1_łazienka.zip
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót związanych z remontem łazienki w lokalu przy ul. Wąskiej 2/1 w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Waska_2_1_łazienka.zip"

06.02.2020

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego referenta w Miejskim Domu Kultury
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót związanych z remontem łazienki w lokalu przy ul. Wąskiej 2/1 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lublińcu w sprawie zwołania sesji Rady Miejskiej w Lublińcu na dzień 13 lutego 2020 r. o godz. 10.00.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lublińcu w sprawie zwołania sesji Rady Miejskiej w Lublińcu na dzień 13 lutego 2020 r. o godz. 10.00.
Treść zmiany:
Dodano załącznik " Postanowienie Przewodniczącego Rady Miejskiej wLublińcu w sprawie zwołania sesji Rady Miejskiej w Lublińcu na dzień13 lutego 2020 r. o godz. 10.00."
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lublińcu w sprawie zwołania sesji Rady Miejskiej w Lublińcu na dzień 13 lutego 2020 r. o godz. 10.00.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Postanowienie Przewodniczącego Rady Miejskiej wLublińcu w sprawie zwołania sesji Rady Miejskiej w Lublińcu na dzień13 lutego 2020 r. o godz. 10.00.
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lublińcu w sprawie zwołania sesji Rady Miejskiej w Lublińcu na dzień 13 lutego 2020 r. o godz. 10.00.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna