Rejestr zmian w biuletynie

16.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 545/LIV/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Lublińca
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 545/LIV/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Lublińca
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 557/LIV/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 września 2018 r. w sprawieuchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie il. Oleskiej miasta Lublińca
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert na świadczenie usług przewozu dzieci i uczniów do i z placówek oświatowych położonych na terenie Gminy Lubliniec w roku szkolnym 2018/2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.550.2018 z dnia 02.11.2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 545/LIV/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Lublińca
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 531/LI/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 5 lipca 2018 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłaczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szcegółowych warunków częściowego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 530/LI/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w rejonie ul. Ptaka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 528/LI/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia liczby zezwoleń sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie miasta Lublińca miejsc sprzedazy napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 517/L/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 511/XLIX/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad ponoszenia odpłatnoći za pobyt w ośrodku wsparcia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na dostawę materiałów biurowych do Urzędu Miejskiego w Lublińcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na dostawę materiałów biurowych do Urzędu Miejskiego w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "materiały_biurowe.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na dostawę materiałów biurowych do Urzędu Miejskiego w Lublińcu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik materiały_biurowe.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na dostawę materiałów biurowych do Urzędu Miejskiego w Lublińcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na dostawę materiałów biurowych do Urzędu Miejskiego w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "umowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na dostawę materiałów biurowych do Urzędu Miejskiego w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "materiały_eksploatacyjne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na dostawę materiałów biurowych do Urzędu Miejskiego w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "materiały_biurowe.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na dostawę materiałów biurowych do Urzędu Miejskiego w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

15.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Organy jednostki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie audytu energetycznego dla budynku wielorodzinnego przy ul. Wyszyńskiego 3 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
KLAUZULA INFORMACYJNA obowiązująca po rozpoczęciu stosowania RODO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
KLAUZULA INFORMACYJNA obowiązująca po rozpoczęciu stosowania RODO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH (ZS).pdf"
Dotyczy dokumentu:
KLAUZULA INFORMACYJNA obowiązująca po rozpoczęciu stosowania RODO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I URZĄD STANUCYWILNEGO (BS).pdf"
Dotyczy dokumentu:
KLAUZULA INFORMACYJNA obowiązująca po rozpoczęciu stosowania RODO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WYDZIAŁ NIERUCHOMOŚCI I ZAGOSPODAROWANIAPRZESTRZENNEGO (ZN).pdf"
Dotyczy dokumentu:
KLAUZULA INFORMACYJNA obowiązująca po rozpoczęciu stosowania RODO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WYDZIAŁ INWESTYCJI I ROZWOJU (ZI).pdf"
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ulicy płk. Wacława Wilniewczyca.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 227/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 18 października 2018 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu, na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zwołania sesji pierwszej nowo wybranej rady miejskiej na dzień 22 listopada 2018 r. o godz.10.00
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 226/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 18 października 2018 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu, na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

14.11.2018

Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU na załadunek, transport i przetwarzanie osadów ściekowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie 4 szt. tablic informacyjnych.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie 4 szt. tablic informacyjnych.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie wyników"

poprzednia ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... następna