Rejestr zmian w biuletynie

16.10.2019

Dotyczy dokumentu:
Informacja z naboru na stanowisko urzędnicze w Wydziale Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH DZIAŁAJĄCYCH W GMINIE LUBLINIEC NA DZIEŃ 16 października 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH DZIAŁAJĄCYCH W GMINIE LUBLINIEC NA DZIEŃ 16 października 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓWDZIECIĘCYCH-16.10.2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH DZIAŁAJĄCYCH W GMINIE LUBLINIEC NA DZIEŃ 16 października 2019
Treść zmiany:
Usunięto załącznik REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓWDZIECIĘCYCH-04.04.2019.pdf

14.10.2019

Dotyczy dokumentu:
Organy jednostki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Organy jednostki
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Skład Rady Rodziców 2019"
Dotyczy dokumentu:
Organy jednostki
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz kadry pedagogicznej"
Dotyczy dokumentu:
Organy jednostki
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wykaz kadry pedagogicznej
Dotyczy dokumentu:
Organy jednostki
Treść zmiany:
Usunięto załącznik prezydium_RR_2018.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 262/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 14 października 2019 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu Współpracy Miasta Lublińca z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 261/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 11 października 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej połozonej w Lublińcu przy ul.Piłsudskiego na okres do 3 lat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 258/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 11 października 2019 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 258/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 11 października 2019 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie 258.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 260/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 11 października 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Lublińcu przy ul.Cisowej na okres do 3 lat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 259/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 11 października 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej zabudowanej połozonej w Lublińcu przy ul.Targowej na okres do 3 lat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 258/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 11 października 2019 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 257/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 9 października 2019 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 166/2005 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 27 października 2005r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu wyswietlanie tylko w katalogu 2005
Dotyczy dokumentu:
wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy przy ul. Cisowej, Piłsudkiego i Targowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

11.10.2019

Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Socjanych Rady Miejskiej w dniu 17.12.2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Socjanych Rady Miejskiej w dniu 22.01.2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Socjanych Rady Miejskiej w dniu 22.08.2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
protokół Nr 12/2018 z posiedzenia Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki z dnia 24 września 2019r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
protokół Nr 12/2018 z posiedzenia Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki z dnia 24 września 2019r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
protokół Nr 12/2018 z posiedzenia Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki z dnia 24 września 2019r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik protokół Nr 12/2018 z posiedzenia KomisjiOświaty, Sportu, Kultury i Turystyki z dnia 24 września 2019r.
Dotyczy dokumentu:
protokół Nr 12/2018 z posiedzenia Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki z dnia 24 września 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26.08.2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PREZENTACJA DLA OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PREZENTACJA DLA OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Część III"
Dotyczy dokumentu:
PREZENTACJA DLA OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Część II"
Dotyczy dokumentu:
PREZENTACJA DLA OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... następna