Rejestr zmian w biuletynie

18.07.2018

Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na dostawę wyposażenia pomieszczeń Przedszkola Miejskiego nr 1 w Lublińcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na dostawę wyposażenia pomieszczeń Przedszkola Miejskiego nr 1 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku z przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu remontu wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku komunalnym przy ul. Kilińskiego 20 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z naboru
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z naboru
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Procedura pozakonkursowa na dotację dla organizacji pozarządowej Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 154/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia o rozstrzygnięciu II otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Lublińca w 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 153/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z fontanny miejskiej na Rynku w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 152/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej na realizację zadań publicznych Miasta Lublińca
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 151/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Lublińcu przy ul. M. C. Skłodowskiej na okres do 3 lat.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 150/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej położonej w Lublińcu przy ulicy Grunwaldzkiej na okres do 3 lat.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 149/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Lublińcu przy ul. Paderewskiego na okres do 3 lat.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 148/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie: realizacji Budżetu Obywatelskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót związanych z budową zaplecza socjalnego oraz modernizacją budynku gospodarczego na terenie obiektu sportowego położonego przy ul. 74 G.P.P. w Lublińcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót związanych z budową zaplecza socjalnego oraz modernizacją budynku gospodarczego na terenie obiektu sportowego położonego przy ul. 74 G.P.P. w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał nr 2 - wzór umowy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót związanych z budową zaplecza socjalnego oraz modernizacją budynku gospodarczego na terenie obiektu sportowego położonego przy ul. 74 G.P.P. w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał nr 1 - formularz ofertowy.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót związanych z budową zaplecza socjalnego oraz modernizacją budynku gospodarczego na terenie obiektu sportowego położonego przy ul. 74 G.P.P. w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie dachu w budynku komunalnym przy ul. Stalmacha 23 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 147/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 147/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZBM_WPF_2018_06_29.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 147/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

17.07.2018

Dotyczy dokumentu:
Fragment Protokołu Kontroli Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach Oddział Częstochowa przeprowadzonej w Referacie Kadr
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Fragment Protokołu Kontroli Państwowej Inspekcji Pracy Oręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach Oddział w Częstochowie przeprowadzonej w Referacie Kadr
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Fragment Protokołu Kontroli Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach Oddział Częstochowa przeprowadzonej w Referacie Kadr
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Fragment Protokołu Kontroli Państwowej Inspekcji Pracy Oręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach Oddział w Częstochowie przeprowadzonej w Referacie Kadr
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku naboru ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia ulicy Łąkowej w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
nieruchomość przeznaczona do dzierżawy przy ul. Brzozowej pod uprawy rolne
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... następna