Rejestr zmian w biuletynie

18.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o unieważnieniu z przeprowadzonego zapytania ofertowego na dostawę wyposażenia dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 223/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 12 października 2018 r. w sprawie najmu w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego przy ul. Stein 6 w Lublińcu oraz podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 222/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 10 PAŹDZIERNIKA 2018 r. w sprawie udzielenia Dyrektorowi Przedszkola Miejskiego Nr 2, ul. Sądowa 9a, 42-700 Lubliniec, upoważnienia do udzielania zwolnień z opłat za świadczenia w przedszkolu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 221/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 10 PAŹDZIERNIKA 2018 r. w sprawie udzielenia Dyrektorowi Przedszkola Miejskiego Nr 1, ul. Słoneczna 13, 42-700 Lubliniec, upoważnienia do udzielania zwolnień z opłat za świadczenia w przedszkolu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 215/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 5 października 2018 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Burmistrza Miasta Lublińca do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 220/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 219/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 218/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 217/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 216/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 8 października 2018 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 215/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 5 października 2018 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Burmistrza Miasta Lublińca do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

17.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Zamówienie publiczne na dostawę myjni-dezynfektorów II
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zamówienie publiczne na dostawę myjni-dezynfektorów II
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zaproszenie do złożenia oferty.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zamówienie publiczne na dostawę myjni-dezynfektorów II
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1 - szczegółowy opisurządzeń.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zamówienie publiczne na dostawę myjni-dezynfektorów II
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 2 - formularz ofertowy.docx"
Dotyczy dokumentu:
Zamówienie publiczne na dostawę myjni-dezynfektorów II
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonej do najmu w trybie bezprzetargowym - lokal użytkowy przy ul. Stein 6 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zamówienie publiczne na dostawę myjni-dezynfektorów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Notatka z rozeznania cenowego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 545/LIII/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Lublińca
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 545/LIII/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Lublińca
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Petycja z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie wystąpienia z inicjatywą podjęcia uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Petycja z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie wystąpienia z inicjatywą podjęcia uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości
Treść zmiany:
Dodano załącznik "549.pdf"

poprzednia ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... następna