Rejestr zmian w biuletynie

23.10.2019

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 258/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 11 października 2019 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 264/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 22 października 2019 r w sprawie konsultacji projektów uchwał Rady Miejskiej w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 263/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 16 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2019 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 263/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 16 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2019 rok.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik_dochody_263_16_10_2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 263/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 16 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2019 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 29 października 2019 r. w sprawie : przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 29 października 2019 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 29 października 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Miasta Lublińca z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 29 października 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Miasta Lublińca z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020”.
Treść zmiany:
Dodano załącznik " Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej wLublińcu w dniu 29 października 2019 r. w sprawie przyjęcia„Programu Współpracy Miasta Lublińca z Organizacjami Pozarządowymioraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i owolontariacie, na rok 2020”."
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 29 października 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach prowadzonych przez Gminę Lubliniec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 29 października 2019 r. w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody w granicach administracyjnych Gminy Lubliniec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 29 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 29 października 2019 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 29 października 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczki długoterminowej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 29 października 2019 r. w sprawie : zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnej Iwony Ochman - ZSR.0003.00062.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnej Iwony Ochman - ZSR.0003.00062.2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź na interpelację"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 29 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 456/XLIV/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 29 października 2019 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Lublińcu na kadencję w latach 2020-2023.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 29 października 2019 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2019r. dla zakładu budżetowego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 29 października 2019 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Lublińcu na kadencję w latach 2020-2023.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Lubliniec, położonych w Lublińcu przy ul. Robotniczej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Lubliniec, położonych w Lublińcu przy ul. Robotniczej.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "mapa pogladowa"
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Lubliniec, położonych w Lublińcu przy ul. Robotniczej.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik nr 3"
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Lubliniec, położonych w Lublińcu przy ul. Robotniczej.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik nr 2"
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "mapka poglądowa"
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik nr 3"
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik nr 2"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania finansowe Urzędu Miejskiego w Lublińcu za III kwartał 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rb-27 S z wykonania planu wydatków budzetowych jstza okres sprawozdawczy od początku roku do 30 wrzesnia 2019r."
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania finansowe Urzędu Miejskiego w Lublińcu za III kwartał 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rb-28 S z wykonania planu wydatków budzetowych jstza okres sprawozdawczy od początku roku do 30 wrzesnia 2019r."
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania finansowe Urzędu Miejskiego w Lublińcu za III kwartał 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rb-NDS-kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficyciejst za okres od początku roku do dnia 30 września 2019r."
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania finansowe Urzędu Miejskiego w Lublińcu za III kwartał 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rb-N-kwartalne sprawozdanie o stanie naleznościoraz wybranych aktywów finansowych jst wg stanu na koniec III kwartału2019 roku."
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania finansowe Urzędu Miejskiego w Lublińcu za III kwartał 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Księdza Konstantego Damrota.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Księdza Konstantego Damrota.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "mapka pogladowa"
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Księdza Konstantego Damrota.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik nr 3"
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Księdza Konstantego Damrota.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik nr 2"
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Księdza Konstantego Damrota.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej przy ul. Czarnoleskiej w Lublińcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej przy ul. Czarnoleskiej w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
wykaz nieruchomosci przeznaczonej do zbycia, położonej w Lublińcu przy ul. Hadyny (1408/51).
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Łukasza Mikulskiego - ZSR.0003.00064.2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Łukasza Mikulskiego - ZSR.0003.00063.2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

22.10.2019

Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lublińcu w sprawie zwołania sesji Rady Miejskiej w Lublińcu na dzień 29 października 2019 r. o godz. 9.00
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
konsultacji projektów uchwał Rady Miejskiej w Lublińcu w sprawie: 1. stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok; 2. opłaty targowej na 2020 rok;3. obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, przyjętej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na 2020 rok; 4. obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2020 rok; 5. stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
konsultacji projektów uchwał Rady Miejskiej w Lublińcu w sprawie: 1. stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok; 2. opłaty targowej na 2020 rok;3. obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, przyjętej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na 2020 rok; 4. obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2020 rok; 5. stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała.projekt.nieruchomość.2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
konsultacji projektów uchwał Rady Miejskiej w Lublińcu w sprawie: 1. stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok; 2. opłaty targowej na 2020 rok;3. obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, przyjętej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na 2020 rok; 4. obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2020 rok; 5. stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała.projekt.nieruchomość.2020.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie remontów bieżących, konserwacji i usuwanie awarii w budynkach i lokalach stanowiących zasób gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o unieważnieniu zapytania na wykonanie remontów bieżących, konserwacji i usuwanie awarii w budynkach i lokalach stanowiących zasób gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
konsultacji projektów uchwał Rady Miejskiej w Lublińcu w sprawie: 1. stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok; 2. opłaty targowej na 2020 rok;3. obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, przyjętej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na 2020 rok; 4. obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2020 rok; 5. stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
konsultacji projektów uchwał Rady Miejskiej w Lublińcu w sprawie: 1. stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok; 2. opłaty targowej na 2020 rok;3. obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, przyjętej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na 2020 rok; 4. obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2020 rok; 5. stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik do targowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
konsultacji projektów uchwał Rady Miejskiej w Lublińcu w sprawie: 1. stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok; 2. opłaty targowej na 2020 rok;3. obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, przyjętej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na 2020 rok; 4. obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2020 rok; 5. stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała.projekt.transport.2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
konsultacji projektów uchwał Rady Miejskiej w Lublińcu w sprawie: 1. stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok; 2. opłaty targowej na 2020 rok;3. obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, przyjętej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na 2020 rok; 4. obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2020 rok; 5. stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała.projekt.targowa.2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
konsultacji projektów uchwał Rady Miejskiej w Lublińcu w sprawie: 1. stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok; 2. opłaty targowej na 2020 rok;3. obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, przyjętej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na 2020 rok; 4. obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2020 rok; 5. stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała.projekt.nieruchomość.2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
konsultacji projektów uchwał Rady Miejskiej w Lublińcu w sprawie: 1. stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok; 2. opłaty targowej na 2020 rok;3. obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, przyjętej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na 2020 rok; 4. obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2020 rok; 5. stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała.projekt.leśny.2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
konsultacji projektów uchwał Rady Miejskiej w Lublińcu w sprawie: 1. stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok; 2. opłaty targowej na 2020 rok;3. obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, przyjętej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na 2020 rok; 4. obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2020 rok; 5. stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... następna