Rejestr zmian w biuletynie

20.08.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o unieważnieniu z przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie remontu dachu w budynku komunalnym przy ul. Stalmacha 23 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie wymiany stolarki w budynkach komunalnych stanowiących własność gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie wymiany stolarki w budynkach komunalnych stanowiących własność gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zmiana treści ogłoszenia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacja Komisarza Wyborczego w Częstochowie II w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków TKW
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja Komisarza Wyborczego w Częstochowie II w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków TKW
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Komunikat skan"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Obwieszczenie skan"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 179/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 17 sierpnia 2018r. w sprawie miejsc na terenie gminy Lubliniec przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 179/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 17 sierpnia 2018r. w sprawie miejsc na terenie gminy Lubliniec przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie skan"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 179/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 17 sierpnia 2018r. w sprawie miejsc na terenie gminy Lubliniec przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie PDF
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 179/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 17 sierpnia 2018r. w sprawie miejsc na terenie gminy Lubliniec przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie PDF"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 179/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 17 sierpnia 2018r. w sprawie miejsc na terenie gminy Lubliniec przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku z przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Grunwaldzkiej w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja Komisarza Wyborczego w Częstochowie II w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków TKW
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

17.08.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku z przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie oświetlenia w ulicach Marzanny, Syreny oraz wokół Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 47/2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 18 czerwca 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 46/2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 28 maja 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 45/2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 30 kwietnia 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 44/2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 26 kwietnia 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 44/2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 26 kwietnia 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół Kom.Rew 44 26 kwietnia 2018 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 44/2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 26 kwietnia 2018 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Protokół 45 Kom.Rew 30 kwietnia 2018 r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 44/2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 26 kwietnia 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 43/2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 27 marca 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 43/2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 27 marca 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy przy ul. Klonowej pod uprawy rolne
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert na wykonanie robót związanych z przebudową odcinka drogi gminnej nr 440151S ul. Mickiewicza w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert na wykonanie robót związanych z rewitalizacją terenów przyległych do rzeki Lublinicy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz lokalu mieszkalnego wraz z udziałem przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

16.08.2018

Dotyczy dokumentu:
Komunikaty Komisarza Wyborczego o liczbie mieszkańców i miejscu oraz czasie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komunikaty Komisarza Wyborczego o liczbie mieszkańców i miejscu oraz czasie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2."
Dotyczy dokumentu:
Komunikaty Komisarza Wyborczego o liczbie mieszkańców i miejscu oraz czasie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwały o powoływaniu TKW i OKW
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały o powoływaniu TKW i OKW
Treść zmiany:
Dodano załącznik "4."
Dotyczy dokumentu:
Uchwały o powoływaniu TKW i OKW
Treść zmiany:
Dodano załącznik "3."
Dotyczy dokumentu:
Uchwały o powoływaniu TKW i OKW
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2."
Dotyczy dokumentu:
Uchwały o powoływaniu TKW i OKW
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wzory dokumentów dla komitetów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wzory dokumentów dla komitetów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "14."
Dotyczy dokumentu:
Wzory dokumentów dla komitetów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "13."
Dotyczy dokumentu:
Wzory dokumentów dla komitetów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "12."
Dotyczy dokumentu:
Wzory dokumentów dla komitetów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "11."
Dotyczy dokumentu:
Wzory dokumentów dla komitetów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "10."
Dotyczy dokumentu:
Wzory dokumentów dla komitetów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "9."
Dotyczy dokumentu:
Wzory dokumentów dla komitetów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "8."
Dotyczy dokumentu:
Wzory dokumentów dla komitetów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "7."
Dotyczy dokumentu:
Wzory dokumentów dla komitetów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "6."
Dotyczy dokumentu:
Wzory dokumentów dla komitetów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "5."
Dotyczy dokumentu:
Wzory dokumentów dla komitetów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "4."
Dotyczy dokumentu:
Wzory dokumentów dla komitetów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "3."
Dotyczy dokumentu:
Wzory dokumentów dla komitetów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2."
Dotyczy dokumentu:
Wzory dokumentów dla komitetów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XLVI/2018 z sesji Rady Miejskiej w dniu 22 lutego 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Procedura pozakonkursowa na dotację dla organizacji pozarządowej STB Energia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Procedura pozakonkursowa na dotację dla organizacji pozarządowej Lublinieckiego Klubu Sportowego „SPARTA” Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... następna