Rejestr zmian w biuletynie

25.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę wyposażenia Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zamówienie publiczne na dostawę myjni-dezynfektorów II
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zamówienie publiczne na dostawę myjni-dezynfektorów II
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Notatka z rozeznaia cenowego i wyboru.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz nejemcy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

24.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na dostawę wyposażenia Miejsko - Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na dostawę wyposażenia Miejsko - Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE PRZETARGU na odbiór osadów ściekowych wraz z załadunkiem i transportem oraz przetwarzanie osadu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE PRZETARGU na odbiór osadów ściekowych wraz z załadunkiem i transportem oraz przetwarzanie osadu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubliniec za III kwartał 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubliniec za III kwartał 2018 roku
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Rb-N-kwartalne sprawozdanie o stanienalezności oraz wybranych aktywów finansowych jst wg stanu na koniecII kwartału 2018 roku." na "Rb-N-kwartalne sprawozdanie o stanienalezności oraz wybranych aktywów finansowych jst wg stanu na koniecIII kwartału 2018 roku."
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubliniec za III kwartał 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rb-27 S z wykonania planu dochodów budzetowych jstza okres sprawozdawczy od początku roku do 30września 2018r."
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubliniec za III kwartał 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rb-28 S z wykonania planu wydatków budzetowych jstza okres sprawozdawczy od początku roku do 30 września 2018r."
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubliniec za III kwartał 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiazań w/gtytułów dłuźnych oraz gwarancji i poreczeń jst wg stanu na30.09.2018r.."
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubliniec za III kwartał 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rb-N-kwartalne sprawozdanie o stanie naleznościoraz wybranych aktywów finansowych jst wg stanu na koniec II kwartału2018 roku."
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubliniec za III kwartał 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

23.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na świadczenie usług związanych z pełnieniem funkcji Inspektorów Nadzoru dla zadania pod nazwą: „Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Deklaracja przystąpienia do Międzyzakładowej Kasy Pożyczkowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Deklaracja przystąpienia do Międzyzakładowej Kasy Pożyczkowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Deklaracja przystąpienia do MKP.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Deklaracja przystąpienia do Międzyzakładowej Kasy Pożyczkowej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Deklaracja przystąpienia do MKP.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wnioski do pobrania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wnioski do pobrania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o udzielenie pożyczki długoterminowej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wnioski do pobrania
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek u udzielenie pożyczkidługoterminowej.pdf
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert na dostawę wyposażenia Miejsko - Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 557/LIV/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27.09.2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul.Oleskiej miasta Lublińca
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Aktualne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta Lublińca - SCHEMAT
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Aktualne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta Lublińca - SCHEMAT
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Steblów.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Aktualne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta Lublińca - SCHEMAT
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Steblów.pdf
Dotyczy dokumentu:
REJESTR SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
REJESTR SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH
Treść zmiany:
Dodano załącznik "REJESTR SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH.pdf"
Dotyczy dokumentu:
REJESTR SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH
Treść zmiany:
Usunięto załącznik EWIDENCJA SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH.pdf

poprzednia ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... następna