Rejestr zmian w biuletynie

09.04.2019

Dotyczy dokumentu:
VI przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lubliniec, położonych w Lublińcu przy ul. Stanisława Hadyny.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
VI przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lubliniec, położonych w Lublińcu przy ul. Stanisława Hadyny.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "mapka poglądowa dz. 1293-51.pdf"
Dotyczy dokumentu:
VI przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lubliniec, położonych w Lublińcu przy ul. Stanisława Hadyny.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - zgoda na nabycie nieruchomości ze środkówmajątku wspólnego.doc"
Dotyczy dokumentu:
VI przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lubliniec, położonych w Lublińcu przy ul. Stanisława Hadyny.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - oświadczenie - stan techniczny i prawnynieruchomości.doc"
Dotyczy dokumentu:
VI przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lubliniec, położonych w Lublińcu przy ul. Stanisława Hadyny.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Stefana Kisielewskiego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Stefana Kisielewskiego.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "mapka podlądowa dz. 1508-51.pdf"
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Stefana Kisielewskiego.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - zgoda na nabycie nieruchomości ze środkówmajątku wspólnego.doc"
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Stefana Kisielewskiego.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał -ogr - zgoda na przetwarzanie danych osobowych,publikację listy oraz publikację wyników przetargu.doc"
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Stefana Kisielewskiego.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - oświadczenie - stan techniczny i prawnynieruchomości.doc"
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Stefana Kisielewskiego.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik mapa poglądowa
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Stefana Kisielewskiego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 92/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 6 w Lublińcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 92/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 6 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 91/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 90/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 8 w Lublińcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 90/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 8 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 89/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 22 MARCA 2019 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2019 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 89/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 22 MARCA 2019 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2019 rok.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik_dochody_89_22_03_2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 89/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 22 MARCA 2019 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2019 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 88/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Lublińcu przy ulicy Cegielnianej na okres do 3 lat.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 87/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie najmu w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego przy ul. Sokoła 13 w Lublińcu oraz podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 86/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Lublińcu przy ulicy Szymanowskiego na okres do 3 lat.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 85/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Lublińcu przy ulicy Sportowej na okres do 3 lat.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnej Danuty Jelonek - ZSR.0003.00016.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnej Danuty Jelonek - ZSR.0003.00016.2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź na interpelację"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Benedykta Majera - ZSR.0003.00014.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Benedykta Majera - ZSR.0003.00014.2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź na interpelację"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 84/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej i ustalenia Regulaminu Komisji Mieszkaniowej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 83/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 18 MARCA 2019 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2019 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

04.04.2019

Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr V/2019 z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 28 lutego 2019 r
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr IV/2019 z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 24 stycznia 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Benedykta Majera - ZSR.0003.00015.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Benedykta Majera - ZSR.0003.00015.2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź na interpelację"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu II otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Lublińca w 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 67/VI/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 66/VI/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 62/VI/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu we wschodniej części miasta Lublińca w rejonie ulicy Klonowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 65/VI/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubliniec w 2019 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 65/VI/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubliniec w 2019 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała Nr 65/VI/2019"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na dostawę wyposażenia Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na dostawę wyposażenia Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie-meble (2).zip"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na dostawę wyposażenia Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik ogłoszenie-meble.zip

03.04.2019

Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 72/VI/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta Lublińca
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 71/VI/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przekazania skargi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 70/VI/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie radnego Rady Miejskiej w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na dostawę wyposażenia Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 69/VI/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta Lublińca
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 68/VI/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wniesienia odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na uchwałę Nr 37/IV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 stycznia 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 68/VI/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wniesienia odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na uchwałę Nr 37/IV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 stycznia 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 67/VI/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 66/VI/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 65/VI/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubliniec w 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 64/VI/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie użytkownikowi wieczystemu nieruchomości gruntowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 63/VI/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Księdza Konstantego Damrota
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 62/VI/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu we wschodniej części miasta Lublińca w rejonie ulicy Klonowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 61/VI/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Lublińca w rejonie ulicy Spokojnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 60/VI/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę wyposażenia Miejsko - Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu w zakresie zadania nr 3 oraz nr 4
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: stanowisko ds. finansowych w Centrum Usług Wspólnych w Lublińcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: stanowisko ds. finansowych w Centrum Usług Wspólnych w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Kwestionariusz osoby ubiegającej się ozatrudnienie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: stanowisko ds. finansowych w Centrum Usług Wspólnych w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Strona internetowa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Jana Springwalda ZSR.0003.00017.2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku z przeprowadzonego zapytana ofertowego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót związanych z termomodernizacją budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Paderewskiego 7A w Lublińcu oraz adaptacją pomieszczeń na parterze na pomieszczenia biurowe - sala obsługi klientów Urzędu Miejskiego oraz zaplecze biurowe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... następna