Rejestr zmian w biuletynie

31.10.2019

Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 146/XIV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 października 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach prowadzonych przez Gminę Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 151/XIV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 października 2019 r w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 150/XIV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 października 2019 r w sprawie przekazania skargi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 149/XIV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 października 2019 r w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 148/XIV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 października 2019 r w sprawie przyjęcia do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 147/XIV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 października 2019 r w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Miasta Lublińca z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 146/XIV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 października 2019 r w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach prowadzonych przez Gminę Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 145/XIV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 października 2019 r w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 144/XIV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 października 2019 r w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 143/XIV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 października 2019 r w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczki długoterminowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 142/XIV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 października 2019 r w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 141/XIV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 października 2019 r w sprawie zmiany uchwały Nr 456/XLIV/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 140/XIV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2019 r. dla zakładu budżetowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 139/XIV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 października 2019 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Lublińcu na kadencję w latach 2020-2023
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 138/XIV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 października 2019 r. w sprawie oświadczenia dotyczącego przebiegu drogi ekspresowej S11 na terenie Gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 138/XIV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 października 2019 r. w sprawie oświadczenia dotyczącego przebiegu drogi ekspresowej S11 na terenie Gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Procedura pozakonkursowa na dotację dla organizacji pozarządowej Stowarzyszenia Fitart Klub Sportowy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie Radnego Adama Richtera - ZSR.0003.00066.2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... następna