Rejestr zmian w biuletynie

14.12.2018

Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 20 grudnia 2018 r. w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Lublińcu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 20 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w rejonie ul. Oleskiej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019r.”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 20 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu miasta na 2019 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 20 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu miasta na 2019 rok.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt_budżetu_2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 20 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu miasta na 2019 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 20 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH DZIAŁAJĄCYCH W GMINIE LUBLINIEC
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH DZIAŁAJĄCYCH W GMINIE LUBLINIEC
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH DZIAŁAJĄCYCH W GMINIE LUBLINIEC
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH DZIAŁAJĄCYCH W GMINIE LUBLINIEC
Treść zmiany:
Dodano załącznik "REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH.pdf"
Dotyczy dokumentu:
REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH DZIAŁAJĄCYCH W GMINIE LUBLINIEC
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH DZIAŁAJĄCYCH W GMINIE LUBLINIEC
Treść zmiany:
Usunięto załącznik REJESTR ŻŁOBKÓW.pdf
Dotyczy dokumentu:
REJESTR SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
REJESTR SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH
Treść zmiany:
Usunięto załącznik REJESTR SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH.pdf
Dotyczy dokumentu:
zapytanie Radnego Lukasza Mikulskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
zapytanie Radnego Lukasza Mikulskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
zapytanie Radnego Lukasza Mikulskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zapytanie Radnego Lukasza Mikulskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zapytanie ZSR.0003.00045.2018"

12.12.2018

Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Łukasza Mikulskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Łukasza Mikulskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedż na interpelację"

11.12.2018

Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 248/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 03 GRUDNIA 2018 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2018 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 248/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 03 GRUDNIA 2018 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2018 rok.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik_dochody_248_03_12_2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 248/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 03 GRUDNIA 2018 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2018 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 247/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 247/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał-zarz 247.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 246/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 245/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym lokali użytkowych przy ul. Sokoła 13 w Lublińcu na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 244/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 21 LISTOPADA 2018 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2018 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 244/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 21 LISTOPADA 2018 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2018 rok.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik_dochody_244_21_11_2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 244/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 21 LISTOPADA 2018 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2018 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubliniec za III kwartał 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubliniec za III kwartał 2018 roku
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o staniezobowiazań w/g tytułów dłuźnych oraz gwarancji i poreczeń jst wgstanu na 30.09.2018r.." na "Rb-NDS kwartalne sprawozdanie onadwyżce/deficycie jst za okres od początku roku do dnia30.09.2018r.."
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubliniec za III kwartał 2018 roku
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Rb-Z kwartalne sprawozdanie o staniezobowiazań w/g tytułów dłuźnych oraz gwarancji i poreczeń jst wgstanu na 30.09.2018r.." na "Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o staniezobowiazań w/g tytułów dłuźnych oraz gwarancji i poreczeń jst wgstanu na 30.09.2018r.."
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Łukasza Mikulskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Łukasza Mikulskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelaca Radnego Łukasza Mikulskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

10.12.2018

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 238/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie: przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubliniec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 239/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie: przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2019 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 238/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie: przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubliniec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 239/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie: przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2019 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała RIO K-ce nr 4200/VI/212/2018 z 04.12.2018r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Lublińca projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała RIO K-ce nr 4200/VI/211/2018 z 04.12.2018r. sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok Miasta Lublińca
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała RIO K-ce nr 4200/VI/210/2018 z 04.12.2018r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Lublińca projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna